Religion

Nå blir det forbønn på TVL

NYTT PROGRAM: For to år siden sa ansvarlig redaktør i den kristne TV-kanalen TVL at det ville bli lite håndspåleggelse på skjermen. Nå lager TVL et eget program med forbønn for sykdom og vanskelige livssituasjoner

Den 17. april sendes første episode i TVL sitt nye program. Der vil det blant annet vil bli forbønn for «sykdom og andre vanskelige situasjoner», skriver kanalen i sin annonse for programmet.

Annonsen har stått på trykk i Vårt Land.

– Jeg tror dette blir et av våre viktigste programmer, sier Alf Gjøsund, ansvarlig redaktør i TVL.

Vil synliggjøre kirkens bønn for syke

– Gjøsund, i april i 2022 sa du til Vårt Land at det blir lite håndspåleggelse i TVL. Har du endret mening siden da?

– Nei, på ingen måte. Men jeg har funnet ut at det meste som skjer i kirken også kan gjøres på sunne måter på TV. Det handler om hvordan man gjør det og hvem som gjør det. Vi har sett at det er et stort behov for å synliggjøre at kirken faktisk ber for syke, sier Gjøsund.

I tillegg til å be, skal man i programmet snakke om tematikken på en nyansert måte, ifølge Gjøsund.

– Vi kommer til å gjøre det på en måte som ingen vil reagere på, og skal invitere seerne til å sende inn bønneemner og spørsmål. Vi skal behandle det på en teologisk forsvarlig måte, og vi skal selvsagt gjøre det helt anonymisert.

Hvem som skal lede programmet og hvem som vil lede forbønnen, vil redaktøren først fortelle etter påske. Han kan imidlertid røpe at kanalen har skaffet en programleder han mener nyter svært bred tillit i kirke-Norge.

Mener det ikke handler om økonomi

– I hvilken grad handler dette om økonomi? Forsøker dere å trekke en ny gruppe betalende seere til kanalen?

De vi prøver å trekke til kanalen, er mennesker som ikke har tilhørighet til kirke og menighetsarbeid. Det er ikke en gruppe som tilfører kanalen mye økonomisk. Det er akilleshælen vår. Hvis vi gjorde dette for å tilføre kanalen økonomi så ville vi valgt en mer intern kristen måte å gjøre det på.

DEBATT: Deltakerne i TVLs kirkevalgdebatt, f.v.: Geir Lahnstein (Bønnelista), Therese Egebakken (Frimodig kirke), Erling Birkedal (Nominasjonskomiteens liste) og Lill Tone Grahl-Jacobsen (Åpen folkekirke).

Skal ikke koble forbønn og økonomi

Redaktøren tror programmet kan dekke et behov blant folk.

– Det er mange mennesker som har krevende liv på grunn av sorg, sykdom, konflikter og andre relasjonelle problemer. Å få en erfaring av at en ikke er alene, men at det er en himmel over livet vårt, det trenger mange, sier Gjøsund.

– I samme annonse som dere skriver at dere skal begynne med forbønn på kanalen, så ber dere folk om økonomisk støtte til å holde TVL gående. Dette kan kanskje gi uheldige assosiajoner til at man betaler for forbønn. Hva tenker du om det?

– Oppfordringen til økonomisk støtte er et fast element i annonsene våre. Det kommer ikke til å skje i programmet at vi ber om pengestøtte, det er ikke aktuelt å gjøre den koblingen der.

– Men det kan se slik ut i annonsen?

Det er slik også i de andre annonsene våre, så det har ikke noe å gjøre med forbønnen.

Fra Vårt Land til Knif

TVL startet som Vårt Lands egen TV-kanal i 2022, men eies nå av Knif. Alf Gjøsund har vært ansvarlig redaktør siden oppstarten.

Like før oppstarten for to år siden sa han til Vårt Land at han mener kristen-TV har et «kleint rykte», og at TVL ikke ville bidra til dette:

– Kristendom trenger ikke å være smalt, det kan være veldig bredt.

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion