Religion

Reagerer på skolelags-nekt: – Ikke akseptabelt

SKOLELAG: Nydalen videregående skole i Oslo har klubber for både strikking, sjakk og yoga i skoletiden, men kristent skolelag fikk nei. – Ikke holdbart, sier Øyvind Håbrekke, KrFs bystyrerepresentant i Oslo.

– Jeg reagerer sterkt på at skoleledelsen ser ut til å ta kontroll over elevenes aktiviteter på en utilbørlig måte, sier Øyvind Håbrekke.

KrFs bystyrerepresentant i Oslo kommenterer nyheten om Eilif Hynnekleiv (18) som i januar fikk nei fra rektor til å starte kristent skolelag på Nydalen videregående skole.

Én gang i uken ønsket 18-åringen å samle elever i midttimen til lunsj, prat og en liten andakt. Det hele bygget opp med ressurser fra Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag).

Fra før har skolen klubber for både strikking, sjakk og yoga i skoletiden. Overraskelsen var derfor stor da han samme dag fikk nei.

I sitt avslag skrev rektor Linn-Siri Jensen:

«Skolene i Oslo har tydelige instrukser fra byrådet (noen år tilbake) om at det ikke skal legges til rette for religiøse møter på skolene. Vi kommer derfor ikke til å legge til rette for en kristen klubb ved skolen».

Eilif

– Ekstra mistenksomhet

I den påfølgende korrespondansen viste hun til at det i skolens vurdering av utlån av rom til elever, vil være relevant å legge vekt på hvordan dette kan påvirke skolemiljøet.

I noen tilfeller kan samlinger «føre til at enkelte elever føler seg ekskludert», påpekte hun. «Et annet moment i skolenes vurdering kan være at samlingene utsetter elever for sosial kontroll», skrev hun, uten å begrunne dette nærmere.

Begrunnelsen har Håbrekke liten sans for.

– Det er tydelig at skoleledelsen ser på trosbasert virksomhet med ekstra mistenksomhet. Uten at de har hatt en eneste samling, så antyder hun at dette er ekskluderende og at elevene kan bli utsatt for sosial kontroll. Det er en måte å kontrollere elevene på som ikke er akseptabel, sier han.

– I avslaget henviser rektor blant annet til Oslo kommunes retningslinjer. Kan rektor på dette grunnlag si nei til kristne skolelag?

– Retningslinjene sier at det er opp til skolene selv å vurdere dette, etter gitte kriterier. For eksempel kan man vurdere om en aktivitet virker ekskluderende, men man kan ikke si nei til kristne skolelag av prinsipp før de har fått holde en eneste samling, mener Håbrekke.

Nydalen videregående skole er den hardest rammede av streiken. Hele 61 ansatte herfra er tatt ut i streik. Foto: Audun Braastad / NTB

En livssynsåpen by

Han tror uansett at avslag som dette vil bli historie.

I oktober i fjor ble samarbeidsavtalen for det nye, borgerlige byrådet som skal styre Oslo de neste årene lagt frem. Høyre og Venstre skal styre, med støtte fra Frp og KrF.

I ett av de 36 punktene i avtalen, slås det fast at byrådet skal følge opp Bakkevig-utvalgets innstilling om forslag til tros- og livssynspolitikk for Oslo kommune.

Det skal blant annet innebære at skoleledere skal finne gode løsninger for elevinitierte religiøse samlinger, skrev Vårt Land.

– Oslo skal være en livssynsåpen by, noe byrådet senest har markert gjennom å åpne for ramadan-belysning i byen. Det er et sterkt signal om at vi ønsker tro og trosuttrykk velkommen. Selvsagt gjelder det for skolelag på skolene også, sier Håbrekke.

– Hvordan kommer KrF til å følge opp saken på Nydalen videregående skole?

– Som følge av samarbeidsavtalen vil det kommet endringer i retningslinjene. Vi kommer til å følge opp alle punkter i avtalen for å sikre oss om at den blir gjennomført i Oslo. Denne saken viser hvor etterlengtet endringene er og hvor viktig det er at det er at KrFs gjennomslag i samarbeidsavtalen blir satt ut i live, sier han.

Kunstig skille

For å legge til rette for et godt skolemiljø, har Nydalen lenge hatt «klubber» med ulike aktiviteter utenom undervisningen. For rektoren er det et sentralt poeng at de skal kretse rundt en aktivitet som alle skolens snaue tusen elever kan delta i.

Hun har påpekt at alle klubbene på skolen er i regi av skolen. Laget er derimot en ekstern aktør.

Det mener Håbrekke er et kunstig skille.

– Elevene kan jo selv organisere en aktivitet, for så å ønske å tilslutte seg en organisasjon. Det er ikke annerledes enn at man ønsker å tilslutte seg for eksempel Natur og Ungdom. At en rektor bare kan slå fast at dette ikke er i tråd med deres profil, det holder ikke.

Han stusser også over måten klubbene på skolen organiseres.

– Skoleledelsen hevder at en ansatt må være til stede hvis elevene skal ha en strikkeklubb. Det er i seg selv et demokratisk problematisk at ansatte skal følge alle elevenes aktiviteter på denne måten, mener han.

Vårt Land har forsøkt å kontakte byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H), for kommentar. Byrådssekretær Hassan Nawaz opplyser at de kommer tilbake til saken etter påske.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion