Religion

Lovbrudd ved Menigheten Samfundets skole

SKOLE: En av Menigheten Samfundets skoler har brutt privatskoleloven og må iverksette tiltak. Det er konklusjonen i en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.

Elever ved en av Menigheten Samfundets skoler får ikke tilstrekkelig opplæring i en rekke fag, skriver Utdanningsdirektoratet (Udir) i en fersk tilsynsrapport. Udir har siden i høst ført tilsyn med skolen.

Avisen Dagen omtalte saken først.

Ikke godkjente læreplaner

Udir konkluderer med at skolens opplæring i fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE ikke dekker fagenes læreplaner. Skolen gir opplæring i KRLE med bakgrunn i lokal læreplan, og har såkalte synliggjøringstillegg i flere fag som de ifølge Udir ikke har søkt om godkjenning for.

Synliggjøringstillegg er tilføyelser til læreplaner som viser skolens verdigrunnlag. Det er et minimumskrav at skoler som er godkjent på grunnlag av livssyn må ha en egen, godkjent læreplan i KRLE, og ha en overordnet del til den samlede læreplanen som reflekterer skolens verdisyn. Det er ikke krav om at man har synliggjøringstillegg i læreplaner for andre fag enn KRLE, men mange kristne privatskoler velger å ha slike tillegg. Disse må imidlertid godkjennes av Udir.

«Det er ikke opp til dere å bestemme at opplæringen skal avvike fra det som følger av de sentrale læreplanene», skriver Udir til skolen i sin rapport.

Vi vurderer at vi skal kunne imøtekomme direktoratets krav uten at det går på bekostning av skolens religiøse ståsted

—  Rektor Brynjulf Korsmo

Frist for utbedring

I rapporten pålegges skolen å endre undervisningen slik at den er samsvar med godkjente læreplaner innen 29. mai.

– Det er en prosess som vil bli startet umiddelbart, og der vi vurderer at vi skal kunne imøtekomme direktoratets krav uten at det går på bekostning av skolens religiøse ståsted, sier rektor Brynjulf Korsmo i en pressemelding fra skolen.

I den foreløpige rapporten som ble offentliggjort i begynnelsen av mars pekte direktoratet på to mulige regelbrudd. I den endelige rapporten er det ene punktet, som dreier seg om tilpasset opplæring, godkjent.

– Vi er tilfreds med at ett av forholdene er lukket før den endelige rapporten foreligger. Vi regner med å få løst det gjenstående innen den pålagte fristen, sier rektor Korsmo.

Mannen skal «styre» og «regjere» sin kone

Vårt Land har tidligere omtalt at Menigheten Samfundets skoler bruker en lærebok i KRLE for 10. trinn som lærer at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone.

Det førte til at undervisningsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) ba direktoratet om å utvide det allerede pågående tilsynet.

I sin endelige rapport skriver Udir at de vil be om ytterligere opplysninger fra skolen rundt dette før sommeren, fordi den rapporten som nå foreligger var tilnærmet klar da beskjeden fra departementet om å utvide tilsynet kom.

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver fire egne skoler. Samfundets skole Sentrum i Kristiansand har 133 elever fordelt på 5. til 10. trinn.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

---

Rettelse: I den opprinnelige versjonen av saken var det ikke omtalt at avisen Dagen hadde omtalt rapporten først. Dette ble lagt til i saken fredag 22.03 kl. 07.30.

Les mer om mer disse temaene:

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion