Religion

Har åpnet tilsyn med Menigheten Samfundets skole

TILSYN: Utdanningsdirektoratet vil undersøke opplæringen elevene får ved en av Menigheten Samfundets skoler i Kristiansand. Bakteppet for tilsynet er blant annet opplysninger som har kommet fram i media.

Menigheten Samfundet er for tiden under lupen til myndighetene. I august ble det kjent at Statsforvalteren har besluttet å undersøke grunnlaget for menighetens statstilskudd.

Det skjer etter at flere medier, deriblant Vårt Land, omtalte historien om hvordan Robin Andersen brøt med Menigheten Samfundet.

Nå har Utdanningsdirektoratet valgt å åpne tilsyn ved en av menighetens skoler i Kristiansand.

– Skolen er valgt ut på bakgrunn av hvor sannsynlig det er at kravene i regelverket er oppfylt, og hvilke konsekvenser det kan få for elevene. Denne risikovurderingen bygger på informasjon vi har fra ulike kilder, som også inkluderer opplysninger som kommer frem i media, skriver Marianne Granlund ved avdeling for tilsyn i Utdanningsdirektoratet, i en e-post til Vårt Land.

Bokutgivelse av Alene ut av Bjørn Markussen. Markussen har fulgt Robin Andersen frå han starta å vurdere å bryte ut som har braut ut frå menigheten Samfundet.

Skolen er valgt ut på bakgrunn av hvor sannsynlig det er at kravene i regelverket er oppfylt, og hvilke konsekvenser det kan få for elevene

—   Marianne Granlund ved avdeling for tilsyn i Utdanningsdirektoratet

Utfordring til direktoratet

Menigheten Samfundet har tre skoler i Kristiansand. Tilsynet er åpnet ved Samfundets skole Sentrum, noe som skjedde 29. september.

Før sommeren omtalte Vårt Land boken Alene ut av Bjørn Markussen, der tidligere Samfundet-medlem Robin Andersen forteller om sitt brudd med menigheten. Andersen beskriver Menigheten Samfundet som et lukket trossamfunn der man ikke skal ha unødvendig kontakt med folk som ikke er medlemmer. Som tenåring ville han bryte ut, og som en konsekvens av utmeldelsen opplevde han et brudd med familie og venner.

I et leserinnlegg i Vårt Land i juli kom Markussen med en oppfordring til Utdanningsdirektoratet:

«Direktoratet bør vurdere om skolens formål kombinert med menighetens syn på alle andre trossamfunn og alle andre troende, står seg mot privatskolelovens krav om at elevene skal forberedes på ‘vennskap mellom ulike religiøse grupper’.»

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

---

Bokutgivelse av Alene ut av Bjørn Markussen. Markussen har fulgt Robin Andersen frå han starta å vurdere å bryte ut som har braut ut frå menigheten Samfundet.

Vil ikke kommentere

I et annet leserinnlegg, publisert i Fædrelandsvennen, har han vist til at formålet med menighetens skoler er å skaffe elevene «kunnskaper […] som bør være felles for alle Samfundets medlemmer».

Dette mener han er grunnen til at barna ved skolen, slik han oppfatter det, skal lære at alle andre kirker er «falsklærende».

«Kan dette podes inn i elevene samtidig som de skal forberedes til vennskap med andre religiøse grupper? Neppe. Men det er dette privatskolelova krever: Skolen ‘skal ta sikte på å førebu eleven til eit ansvarleg liv i eit fritt samfunn i ei ånd av forståing […] og venskap mellom […] religiøse grupper’», skrev Markussen.

Vårt Land har spurt Udir om dette er noe av det de skal undersøke i tilsynet, men har kun fått et generelt svar.

Avisen har også kontaktet rektor ved Samfundets skole i Kristiansand om tilsynet, samt Markussens påstand om skolen.

«Vi forholder oss til tilsynet, og vi skal svare Utdanningsdirektoratet på det de ber om av informasjon og opplysninger. Jeg har ingen kommentarer ut over det», skriver rektor Brynjulf Korsmo.

Dette skal undersøkes

Vårt Land har fått innsyn i brevet som Udir sendte til skolen i forbindelse med åpningen av tilsynet.

«Temaet for tilsynet er elvens utbytte av opplæringen: opplæring i og formidling av læreplanen, samt om styret sørger for at skolen gir opplæring i samsvar med læreplanen», skriver de, og viser til en rekke forskrifter, blant annet privatskoleloven §§2-3 og 4-1.

Som en del av tilsynet skal skolen besvare en egenvurdering om hvordan de mener de selv etterlever regelverket i praksis.

Tidspunktet for tilsynet er 27. til 29. november. Skolen har fått 16. oktober som frist til å sende inn dokumentasjon.

Tidligere i år avdekket Udir flere brudd på loven ved Samfundets skole i Egersund. Tilsynet ble utført før Menigheten Samfundet kom i medias søkelys som følge av boken til Bjørn Markussen.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion