Religion

Har inngått avtale før Kirkemøtet: Enige om den nye «regjeringen» i DNK

KIRKEPOLITIKK: De fire kirkepolitiske listene har forhandlet fram det som kan bli den folkevalgte ledelsen i Den norske kirke de neste årene. – Bønnelista har gitt mest for å få det til, sier listens leder Jo Hedberg.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne vært med videre, men nå ble det ikke sånn. Da ønsker jeg de andre lykke til videre, sier Therese Egebakken.

Hun er medlem av Stavanger bispedømmeråd, samt tidligere leder av den kirkepolitiske organisasjonen Frimodig kirke ung. I begge posisjonene har hun markert seg som en konservativ stemme i Den norske kirke (DNK).

I nåværende fireårsperiode har hun også vært del av Kirkerådet i DNK, som leder kirkens arbeid på nasjonalt nivå, men ligger nå an til å miste plassen sin. De fire kirkepolitiske listene har har fremmet forslaget om hvilke 13 folkevalgte som skal sitte i rådet i kommende periode.

Dette skjer tre uker før Kirkemøtet, hvor forslaget skal stemmes over. Selv om Egebakken ikke er med, er hun likevel fornøyd.

– Resultatet av forhandlingene viser et kirkeråd med flere konservative enn før. Det synes jeg er en gladnyhet, sier Egebakken.

Slik flyttes plassene

Fra det nåværende Kirkerådet justerer plassene seg slik:

  • Åpen folkekirke hadde 7 representanter. Forslaget er nå på 6.
  • Nominasjonskomiteens liste hadde 3. Forslaget er nå på 4.
  • Bønnelista hadde 0. Forslaget er nå på 2.
  • Frimodig kirke hadde 0. Forslaget er nå på 1.

---

Kirkerådet

  • Kirkerådet er Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ, og leder kirkens arbeid på nasjonalt nivå. Kirkemøtet er det øverste representative organet i Den norske kirke.
  • Det er 13 leke representanter i det kommende Kirkerådet. Plassene er fordelt mellom de fire listene Nominasjonskomiteens liste (NL), Åpen folkekirke (ÅF), Bønnelista (BL) og Frimodig kirke (FK).
  • I tillegg til disse 13, er preses Olav Fykse Tveit fast medlem. To prester og en kirkelig ansatt sitter også i Kirkerådet. Disse velges imidlertid på vanlig vis på Kirkemøtet.
  • Det gjør også Kirkerådets leder. De to kandidatene er Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad, som begge har sittet i dette forhandlingsutvalget.
  • Forslaget listene har blitt enige om skal vedtas under Kirkemøtet som samles fra 11. til 14. april.

---

Ikke lenger flertallsvalg

I fjor ble det vedtatt at Kirkerådet kan velges gjennom såkalt avtalevalg, ikke bare gjennom flertallsvalg.

Kirkemøtet 2022. Den norske kirke. Trondheim.

Ifølge DNKs pressemelding har de kirkepolitiske listene i Kirkemøtet «følt ansvar for å forsøke å få det til», og for å gi større forutsigbarhet rundt sammensetningen av Kirkerådet.

Målet har vært en representativ sammensetning av kandidater – og variasjon i alder og kompetanse.

Et flertall på 2/3 av Kirkemøtet må stemme for avtalen for at den skal bli godkjent. Hvis ikke blir det ordinært valg.

Trondheim 27.03.2019
Kirkemøtet 2019 i Trondheim.
Gard Sandaker-Nielsen, leder av Åpen folkekirke.
FOTO: JOAKIM S. ENGER

En helhetlig kabal

Etter Kirkevalget i 2022 er Åpen folkekirke fremdeles den kirkepolitiske listen med størst oppslutning. I forslaget til nytt Kirkeråd har de gått fra syv til seks medlemmer. Leder Gard Sandaker Nielsen sier at listene har kommet fram til en avtale de er godt fornøyde med.

– Jeg er glad for at gruppene har klart å samarbeide godt, hvor vi både gir og tar. På den måten har vi funnet en løsning som sikrer representasjon og god kompetanse i Kirkerådet, sier Gard Sandaker-Nielsen.

– Hva har ÅF vært nødt til å gi og ta i forhandlingene?

– Vi har endt opp med en helhetlig kabal som ivaretar mange hensyn og som vi tror kan være samlende for kirken. Det er vi godt fornøyd med i ÅF.

Oddgeir Sølvfæstersen, leiar for Frimodig kyrkje. Leder frimodig kirke

Jo Hedberg, leder for Bønnelista, sier til Vårt Land at de ikke fikk inn alle de ønsket, men at de likevel tror det blir et godt kirkeråd.

– Det er helt opplagt at det er Bønnelista som har gitt mest i forhold til å få dette til.

Oddgeir Sølvfæstersen, leder for Frimodig kirke, sier til Vårt Land at resultatet av forhandlingene gjenspeiler sammensetningen av Kirkemøtet på en god måte.

Derfor forsvant Egebakken

Bilder KM 2021- fredag   Therese Egebakken

Som Vårt Land skrev om i februar, stemte ikke flertallet av Stavanger bispedømmeråd på Therese Egebakken som deres kandidat til Kirkerådet.

De foretrakk Dorrit Vignes fra Åpen folkekirke. Likevel kunne de nye valgreglene gitt henne en plass likevel.

Det kunne skjedd hvis Frimodig kirke spilte henne inn som en av sine kandidater, og forhandingsutvalget ble enige om hennes plass.

I forkant av forhandlingene uttrykte hun ønske om fire nye år i Kirkerådet, og har til Stavanger Aftenblad uttalt at hun er «veldig motivert».

Egebakken påpeker at hun ikke har vært med i forhandlingene eller hva som har skjedd i prosessen, men hun synes det er positiv at Oddgeir Sølvfæstersen har fått Frimodig kirkes plass i DNKs «regjering».


---

Det nye Kirkerådet

Dette er de foreslåtte kandidatene til det nye Kirkerådet:

Agder og Telemark

Tore Thomassen (NL)

Bjørgvin

Karl Johan Kirkebø (ÅF)

Borg

Karin-Elin Berg (ÅF)

Erling Birkedal (NL)

Hamar

Filip Hovland (BL)

Møre

Amalie Valde Berge (NL)

Nidaros

Sofie M. Hopshaug-Bakke (ÅF)

Nord-Hålogaland

Oddgeir Sølvfæstersen (FK)

Oslo

Gard Sandaker-Nielsen (ÅF)

Harald Hegstad (NL)

Stavanger

Dorrit Vignes (ÅF)

Sør-Hålogaland

Eli Augestad Vikdal (BL)

Tunsberg

Lill Tone Grahl-Jacobsen (ÅF)

---


Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist på religionsavdelinga i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion