Religion

Kristen skole fikk kritikk for dårlige varslingsrutiner

TILSYN: Nå krever Utdanningsdirektoratet at skolen rydder opp.

«Vi har funnet brudd på regelverket knyttet til varslingsplikten og kravet til å dokumentere varsler som styret selv skulle avdekket gjennom sin internkontroll».

Det skriver Utdanningsdirektoratet (Udir) i sin sluttrapport etter tilsynet som ble gjort med Oasen skole Birkelid i Kristiansand i fjor høst.

Skolen, som eies av Oasenkirka, Filadelfia Kristiansand og Hånes Frikirke, fikk kritikk for dårlige varslingsrutiner. Udir begrunnet dette med brudd på reglene for hvordan varsler skal behandles og dokumenteres, samt mangel på internkontroll som ivaretar disse pliktene.

Nå må privatskolen rydde opp, krever Udir, og innen 19. april må en redegjørelse om hvordan dette er rettet opp i, sendes inn.

---

Utdanningsdirektoratets tilsyn

  • Utdanningsdirektoratet (Udir) fører tilsyn med barnehager og skoler for å se til at regelverket følges.
  • Når regelbrudd avdekkes, får skolene mulighet til å rette feilene ved å endre sin praksis.
  • Hvilke skoler det føres tilsyn med baserer seg på en risikovurdering, i tillegg til at de skal være målrettede stikkprøver.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

---

«Kommer organisasjonen til gode»

«Det er selvsagt aldri hyggelig at det avdekkes brudd på regelverket, men alt i alt opplevde vi både tilsynet og tilbakemeldingene som konstruktive».

Det skriver Jakob Ommedal, assisterende rektor ved Oasen skole Birkelid, i en e-post til Vårt Land.

«Vi tror at elever og foresatte ved vår skole opplever at vi jobber seriøst og grundig med å legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø»

—  Jakob Ommedal, assisterende rektor ved Oasen skole Birkelid

Ommedal mener at arbeidet med å rette opp regelbruddene er lærerikt, og vil komme hele organisasjonen til gode.

«Vi tror at elever og foresatte ved vår skole opplever at vi jobber seriøst og grundig med å legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø, men vi vil alltid ha noe å lære», skriver han.

Bedre dokumentasjonspraksis

I 2022 gjennomført Udir til sammen 37 tilsyn som så på skolemiljø og internkontroll, hvor det ble avdekket flere brudd på regelverket, ifølge deres nettsider.

«... hele Skole-Norge er i ferd med å utvikle bedre dokumentasjonspraksis og sikrere internkontroll knyttet til skolemiljø, og dette er et arbeid vi ønsker å ta aktivt del i sammen med våre samarbeidspartnere», skriver Ommedal til Vårt Land.

Flere får kritikk

Oasen skole Mandal fikk også kritikk i fjor høst, etter Udirs tilsyn, hvor dokumentasjonskrav ved handel med nærstående ble ettergått.

Handel med nærstående er kjøp av varer, tjenester eller andre overføringer mellom selskaper som er kontrollert av samme eier, eller av personer som regnes som «nærstående» etter aksjeloven, stiftelsesloven eller andre rettsregler.

Udir konkluderte med regelbrudd.

I forbindelse med to lån Oasen skole Mandal tok opp gjennom Oasen skole Holdning AS og Oasen Holding Søgne, mente Udir at det ikke var godt nok dokumentert hvordan dette skulle komme elevene til gode, og at det heller ikke var innhentet nok informasjon om uavhengige aktørers lånevilkår.

I skolens redegjørelse ble det vist til « … at tidligere forespørsler til finansinstitusjoner har vist at de ikke ønsker skolen som kunde». Udir mente derimot at dette måtte kunne dokumenteres.

Skolen fikk frist frem til 14. desember i fjor til å forklare hvordan regelbruddet har blitt rettet.

Vi setter pris på at vi har et system i Norge som gjør at vi kvalitetssikrer det vi driver med

—  Tore Neerland, rektor ved Oasen skole Mandal

– Styret tar læring av saken

Tore Neerland er rektor ved Oasen skole Mandal. Han svarer Vårt Land på e-post.

«Hvordan stiller du deg til kritikken knyttet til handel med nærstående som kom frem gjennom tilsynet Udir gjennomførte i 2023?»

«En må jo forholde seg ryddig så disse prosessene blir fulgt riktig. Styret tar dette til etterretning», skriver han.

Han forteller at styret har gjort et vedtak og sendt svar til direktoratet, og at de anser saken som ferdig.

«Hva redegjorde dere for i vedtaket?»

«Til Utdanningsdirektoratet bekreftet skolens styre at avtalene har kommet elevene til gode og viser til dokumentasjon fra Sparebanken Sør om at lånet ville blitt dyrere der. Dette lånet ville blitt dyrere fordi det ikke ville vært god nok sikkerhet i fast eiendom for banken, og dermed høyere rente».

Ifølge Neerland var grunnen til låneopptaket at man ville bygge skolen og deretter utvide den. Han påpeker at han ikke var involvert da avtalene ble inngått, og at han først startet som rektor senere.

Han mener skolen nå har rettet opp regelbruddet.

«Hvordan vurderer du bruddet?»

«Styret tar læring av saken og har ryddet opp i den. Slike tilsyn har svært ofte noe å påpeke, men vi ønsker å drive ryddig og riktig, og være transparente. Vi setter pris på at vi har et system i Norge som gjør at vi kvalitetssikrer det vi driver med».


Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion