Religion

Slik stemte grasrota i Frikirken om samliv: – Håper vi tåler konflikten

FRIKIRKEN: Nå har menighetene i Frikirken stemt over forslag til ny samlivsteologi før avgjørelsen faller i juni. – En løsning må helle tydelig i konservativ retning, tror synodeformann Jarle Skullerud.

Frikirken sentralt har mandag sendt ut en orientering om resultatene etter menighetsmøtene i Frikirken:

Litt over 75 prosent av menighetene har uttalt seg om Frikirkens forslag til ny samlivsteologi, opplyser synodeformann i Frikirken, Jarle Skullerud, til Vårt Land.

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på, har Vårt Land skrevet.

Flertallet av Frikirkens menigheter støtter synoderådet

73 prosent av de menighetene som har uttalt seg om saken, sier at de støtter samlivsdokumentet. I rene tall utgjør det 62 menigheter.

68 prosent, det vil si 64 menigheter, mener at samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål.

80 menigheter er påmeldt som delegater til synodemøtet.

Resultatet er omtrent som forventet

—  Jarle Skullerud, synodeformann

«Det er rimelig grunn til å tro at et betydelig flertall av menighetene som ikke har svart, støtter synoderådet i begge saker», skriver Skullerud i en e-post til Vårt Land.

– Resultatet er omtrent som forventet, utdyper han overfor Land sent mandag ettermiddag.

Jobbe for en omforent løsning

Nå varsler Skullerud at han og synodestyret vil fortsette samtalene sine med enkeltpersoner og menigheter inn mot det avgjørende synodemøtet i juni.

– Vi vil forsøke å avklare nyanser i synene her. Bak prosentene skjuler det seg nyanser på begge sider. Det er ikke svart og hvitt. Jeg har fremdeles håp om å finne en farbar vei sammen, sier Skullerud.

– Den veien må helle tydelig i konservativ retning hvis det skal være mulig, slik jeg oppfatter det. Men det er mange uker og samtaler igjen, utdyper han.

Frikirkens lederkonferanse

Hva hvis det ikke går?

– Hva innebærer det hvis dere ikke finner en «farbar vei sammen»?

– Da håper og tror jeg kirkesamfunnet tåler denne konflikten, slik vi har tålt konflikter tidligere, og at vi på alle sider besinner oss etter synodemøtet.

– Å ikke finne en farbar vei vil si at dere ikke kommer fram til en omforent løsning, men avgjør saken med en «hard» avstemning?

– Hvis vi ikke finner en vei som enda flere kan støtte, så vil resultatet av en avstemning gi en retning for kirkesamfunnet. Så må flertallet også finne ut hvordan det skal relatere seg til et forholdsvis stort mindretall. Det har jeg tro på at vi skal få til.

– Men mindretallet vil vel være bundet av synodemøtets beslutning?

– Ja, sånn er det jo også i et kirkedemokrati, sier Skullerud.

---

Samliv og Frikirken

  • I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.
  • Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
  • Samlivsutvalget mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.
  • Frikirkens synoderåd har sendt samlivssaken til alle menighetene, hvor den skal diskuteres frem til 4. mars.
  • Saken skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.
  • Resultatene av avstemningene i menighetene er veiledende. Delegatene til synodemøtet tar den endelige avgjørelsen etter diskusjoner der.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion