Religion

Biskop om pårørendes ønsker om mannlig prest: – Viktig med dialog med presten

DEN NORSKE KIRKE: – Normalt skal en prest ikke tas ut av tjenesten for å etterkomme pårørendes ønsker, sier Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.

– Jeg som biskop har som ansvar å beskytte de ansatte mot diskriminering. Den oppgaven tar jeg svært alvorlig, sier Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland i Den norske kirke (DNK).

I bispedømmet hans oppstår det av og til situasjoner der kvinnelige prester risikerer å bli diskriminert. Blant er det pårørende som ber om å få en mannlig prest i begravelsen fordi de av teologiske grunner ikke ønsker en kvinne, har Vårt Land omtalt.

I slike tilfeller har bispedømmet hatt en pragmatisk praksis. Domprost i Tromsø, Stig Lægdene, har tidligere forklart for Vårt Land at konkrete situasjoner løses med dialog, og at det kan settes inn mannlig prest dersom det er god nok bemanning.

I fjor kom et eget utvalg i Nord-Hålogaland med sine anbefalinger knyttet til situasjoner som dette. (Se faktaboks.) De mente praksisen burde opphøre.

Nylig ble det klart at bispedømmerådet ikke ønsker å endre på dagens praksis, skrev Vårt Land forrige helg.

---

LIM-utvalget

  • Nord-Hålogaland bispedømmet sitt utvalg for Likestilling, Inkludering og Mangfold (LIM-utvalget) har sett på hvordan bispedømmet kan være en bedre arbeidsgiver for alle, uavhengig kjønn, funksjonsevner eller legning.
  • Utvalget hadde sitt første møte i januar 2022. Arbeidet deres har munnet ut i en egen LIM-rapport som ble behandlet av bispedømmerådet i begynnelsen av juni.
  • Utvalget har bestått av to representanter utpekt av arbeidsgiver, domprost Stig Lægdene og sokneprest Anette Eneberg, og to representanter utpekt av Presteforeningen, sokneprest Ingrid Spikkeland og hovedverneombud Marianne Støylen Skauge.

Kilde: LIM-rapporten

---

– Skal skje i dialog

Den nevnte situasjonen er særlig aktuell i kirkens møte med den læstadianske bevegelse, som er imot kvinnelig prestetjeneste. Enkelte steder utgjør læstadianerne en stor del av menighetene i DNK.

Men ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er det ikke gitt at kirken har lov til å etterkomme pårørendes ønsker om mannlig prest, skrev Vårt Land på mandag.

Biskop Olav Øygard påpeker at en prest normalt ikke skal tas ut av tjenesten for å etterkomme pårørendes ønsker. Dette er ikke i tråd med deres rutiner.

– Så kan det være veldig få spesielle tilfeller at vi setter inn en annen prest enn planlagt. I så fall skal det skje i dialog, der prosten drøfter dette med den aktuelle presten. Det er prosten som tar den endelige avgjørelsen, skriver han i en e-post til Vårt Land.

At pårørende ønsker en annen prest på bakgrunn av kjønn, skjer i spesielle unntakstilfeller

—  Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme

– Spesielle unntakstilfeller

Han forteller at det også kan oppstå situasjoner der noen pårørende ikke vil ha én spesiell prest på grunn av andre uenigheter som ikke nødvendigvis handler om kjønn. Også der er det viktig med dialog med prosten, påpeker han.

– Ser dere noen måter dere kan ivareta pårørendes ønsker om mannlig prest uten å diskriminere kvinnelige prester?

– Vi har ingen rutiner for det, og vi skal ikke ha noe rutine for det. At pårørende ønsker en annen prest på bakgrunn av kjønn, skjer i spesielle unntakstilfeller. Dette er ikke normal praksis i hele bispedømmet, skriver Øygard.

Sokneprest i Nordreisa menighet, Julie Schjøth-Jovik, har flere ganger opplevd at kirkegjengere ber om at det settes inn en mann i hennes sted. De fleste gangene får de nei, men av og til mener hun det er rett å etterkomme deres ønske.

Gode rammer

Gunnhild Nordgaard Hermstad

En av dem som har opplevd diskriminering er Julie Schjøth-Jovik. Hun er sokneprest i Nordreisa menighet i Nord-Troms prosti, og anslår at hun et par ganger i året møter pårørende som problematiserer kjønnet hennes når en begravelse skal finne sted.

I et intervju med Vårt Land på mandag uttalte soknepresten at hun som kvinne er opptatt av at diskriminering ikke skal skje, men at man i en kirkehverdag noen ganger må inngå kompromiss.

For henne er det avgjørende å ha gode rammer for å utføre sin prestetjeneste når slike situasjoner oppstår.

– Det innebærer at arbeidsgiver må anerkjenne meg som rett kalt prest, etter kirkens ordning og etter Guds ord. Det er aller viktigst. Da kan jeg bedre tåle om det kommer noen som ikke vil bruke meg som prest, sa hun.

Leder i Norsk Kvinnelig Teologforening (NKTF), Gunnhild Nordgaard Hermstad, påpeker at den lokale presten skal ha et avgjørende ord med i laget når situasjoner som dette oppstår.

– De må samtidig være helt trygge på at prost og biskop står bak dem og følger dem opp. Det betyr at prosten støtter dem i tilfeller hvor de selv sier nei til pårørendes ønske om mannlig prest, men også i tilfeller hvor de mener det er best å åpne for deres ønsker, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion