Religion

Prestene vil ha fagforening med diakoner og undervisningsansatte

SAMMENSLÅING: Flertallet i Presteforeningen går inn for felles fagforeningsfront med andre kirkelig ansatte. Det endelige resultatet venter tidligst i april.

Det norske diakonforbund og Kirkelig undervisningsforbund har fortsatt ikke fattet sine vedtak – men et flertall i Presteforeningens (PF) generalforsamling ønsker at de tre slår seg sammen til et felles «profesjonsforbund».

De to andre forbundene holder ekstraordinære generalforsamlinger 15. april. Hvis de begge stemmer for, etableres trolig en ny organisasjon 1. januar 2025.

Tirsdag stemte 105 av delegatene på PF-samlingen for, 35 stemte mot.

– Jeg setter pris på at vi fikk en grundig debatt og en ærlig samtale, sier avtroppende leder Martin Enstad.

– Og så landa vi der hvor jeg ønska at vi skulle lande, og det er jeg glad for. Jeg er sikker på at det er helt riktig nå å bygge bredere fellesskap mellom så sentrale kirkefaglige grupper, sier han.

Felles interesser

Praktisk nok holder de tre fagforeningene allerede til i samme etasje på Kirkens hus i Oslo.

De tre organisasjonene er ulike – i størrelse og medlemsmasse – men står likevel sammen om sentrale tjenester i kirkelivet, og samarbeider allerede i dag.

Håpet til pådriverne er større slagkraft for profesjonene når de står sammen.

– Dette syns jeg var veldig positivt. Jeg tenker at det lover godt for framtiden til en felles forening, sier leder for Kirkelig undervisningsforbund (Kufo), Lene Beate Østerås, som var til stede i salen.

Lene Beate Østerås fra KUFO og Eva Klokkerud fra PF på Presteforeningens generalforsamling 2024

– Hva tror du dette har å si foran Kufos generalforsamling i april?

– Jeg tror dette vil slå positivt ut for oss. Nå er nok våre medlemmer i utgangspunktet positive til dette, og har lyst til å være medlem av en forening hvor man er flere profesjoner sammen. Men jeg tror dette også er førende, sier Østerås.

Valget faller om en måned

Kufo-lederen tror en felles organisasjon vil styrke samarbeidet mellom profesjonene lokalt uti menighetene.

– Vi har felles interesser opp mot arbeidsgiverne, selv om vi har forskjellige arbeidsgivere. Allerede nå har vi et godt samarbeid nasjonalt. Så jeg tror at dette vil være bra for de undervisningsansatte, lokalt og regionalt, sier hun.

Også Diakonforbundet skal stemme over saken.

– Vi har notert oss vedtaket fra prestene. Nå skal våre medlemmer ta stilling til spørsmålet. Det skjer først på vår ekstraordinære generalforsamling 15.april, sier forbundsleder Asbjørn Sagstad.

– Blir det tilstrekkelig flertall der, skal saken på uravstemning til alle våre medlemmer, sier han.

Best på prest

Eva Klokkerud ble tirsdag valgt til leder av Presteforeningen. Fra 1. januar 2025 kan organisasjonen se annerledes ut.

– Jeg er spent på hva den jobben skal være. Men jeg er veldig klar for å jobbe for presten videre, sier hun.

– Dette har jeg tenkt veldig mye på i perioden fram til valget. Det blir viktig å bruke god tid og være kloke – og å jobbe både for tverrfagligheten i kirka og for presten, sier hun.

Det å ivareta særegenhetene til hver enkelt profesjon har vært et sentralt spørsmål i høringsrunden.

– Presten skal fortsatt være presten vi kjenner. Våre arbeidsgivere er fortsatt de samme og våre tillitsvalgte er fortsatt de samme.

– Jeg vil trygge medlemmene våre på at dette egentlig ikke er en veldig stor endring, vi blir bare litt sterkere. Vi er fortsatt best på prest. Det vil jeg skape tillit og trygghet til.

---

Presteforeningen (PF)

  • Fagforening og ‘profesjonsfellesskap’ – den største for prester i Den norske kirke (DNK)
  • Organisert under Unio
  • 2.162 medlemmer i starten av 2024
  • Kilder: prest.no og Unio.no

---

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land, med Den norske kirke, featurejournalistikk og podkast som sine primære felt. Ta kontakt om du har tips til historier som bør fortelles eller mennesker vi må møte.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion