Religion

Tilsyn: Mulige regelbrudd ved Menigheten Samfundet

SKOLE: Utdanningsdirektoratet har ført tilsyn med Menigheten Samfundets skole Sentrum i Kristiansand. Direktoratet konkludert med at skolen kan ha brutt loven på to av fem områder.

Det selvstendige, lutherske kirkesamfunnet Menigheten Samfundet driver fire skoler. Siden i høst har Utdanningsdirektoratet (Udir) ført tilsyn med én av dem. Onsdag ble en foreløpig rapport offentliggjort. «Vi har avdekket mulig brudd på regelverket», heter det i rapporten fra Udir.

Det er på to punkter Udir mener skolen kan ha begått lovbrudd:

De mener elevene ikke får fullt ut opplæring i samsvar med læreplanene i norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. I tillegg trekker rapporten fram manglende vurdering av behovet for tilpasset opplæring.

– Vi opplever at direktoratets gjennomgang har vært nyttig og grundig. Hvis direktoratets foreløpige vurderinger om behov for endringer skulle bli stående, mener vi at dette skal være mulig å få til uten at det går på bekostning av skolens religiøse ståsted, uttaler rektor Brynjulf Korsmo i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen vil skolen nå begynne arbeidet med å vurdere endringer i lokale læreplaner.

Dagen omtalte pressemeldingen først.

Mister statsstøtte

Samfundet skole Sentrum bruker læreplanverket LK20 i naturfag, samfunnsfag og norsk. Denne brukes også i den offentlige skolen. Når det gjelder naturfag, minner Udir om at naturvitenskapen skal være grunnlaget for opplæringen, og ikke det verdensbildet som Bibelen beskriver, skriver de.

Under tilsynet har Udir blant annet merket seg at skolens årsplan i naturfag for 7. trinn, inneholder formuleringer «som kan tilsi en ytterligere risiko for at dere ikke fullt ut følger den sentrale læreplanen». De viser til følgende formuleringer:

«Det er viktig at elevene får grundig, relevant og seriøs informasjon om vitenskapen og forskning som er gjort, - og svakheter og styrker ved dette arbeidet. Det kan styrke troen på Gud, - for når man setter seg inn i vitenskapen, ser en at mye er ‘tynt’, dvs. at når du kommer et stykke, mangler det alltid bevis. Man står igjen med en hypotese.»

Udir mener dette kan være i strid med deler av læreplanen.

Mannen skal «styre» og «regjere» sin kone

Vårt Land omtalte i januar i år at ved skolene til Menigheten Samfundet lærer elever at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone. Det går fram av deres lærebok i KRLE for 10. trinn.

Det har gjort at undervisningsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har bedt om å utvide tilsynet for skolene.

I den ferske rapporten blir ikke den aktuelle læreboka omtalt. Udir viser til at rapporten til det pågående tilsynet var tilnærmet ferdigstilt da departementet ba dem utvide tilsynet. Dette vil de derfor komme tilbake til. «Vi vil før sommeren 2024 be dere om ytterligere opplysninger», skriver Udir til skolen.

– Tynt grunnlag

I pressemeldingen fra skolen skriver rektor at det er ingen kobling mellom rapporten fra Utdanningsdirektoratet og bekymringen fra ministeren.

– Vi mener mediesaker er et tynt grunnlag for å gi pålegg om utvidet tilsyn. Vi kan ikke se at denne foreløpige rapporten underbygger den bekymringen statsråden har gitt uttrykk for. Vi vil uansett fortsette den gode dialogen som vi opplever er etablert med direktoratet og selvsagt imøtekomme forespørsler om ytterligere informasjon fra dem, uttaler rektor Korsmo i pressemeldingen.

Fra før er det klart at Menigheten Samfundet ikke får statstilskudd for 2023. Det kom etter en vurdering ved Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vurderte bøker og uttalelser fra menighetsstyret og konkluderte med at menigheten har begått systematiske og forsettlige lovbrudd.

Vurderingen ble gjort etter en henvendelse fra Barne- og familiedepartementet, skrev Statsforvalteren i Agder i en pressemelding.

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver fire egne skoler. Samfundets skole Sentrum i Kristiansand har 133 elever fordelt på 5. til 10. trinn.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

---
Les mer om mer disse temaene:

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion