Religion

Kritisk til fersk dom: – Ikke i overensstemmelse med menneskerettighetene

ALVORSTUNG: Menneskerettighetsekspert Dag Øistein Endsjø synes frifinnelsen av staten i rettssaken mot Jehovas vitner er svært alvorlig, og mener domstolene har forsømt sine plikter.

Menneskerettighetsekspert og professor i religionshistorie, Dag Øistein Endsjø, ser svært alvorlig på den ferske dommen i rettssaken mellom staten og Jehovas vitner.

– Når Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) er inkorporert, må domstolen gjøre sin plikt og føye seg. Når ikke domstolene forholder seg til det, mener jeg de har forsømt sine plikter.

---

Jehovas vitner-rettssaken

  • Tvistesaken mellom Jehovas vitner og staten gikk for Oslo tingrett 8.–19. januar i år.
  • Jehovas vitner gikk til sak mot staten, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2022 fratok Jehovas vitner statstilskudd og registrering som trossamfunn.
  • Dommen falt i Oslo tingrett mandag 4. mars: Staten frifinnes. Jehovas vitner dømmes til å betale saksomkostninger på 1 140 505 kroner.
  • Tingretten konkluderte med at «vilkårene er oppfylt for å nekte Jehovas vitner statstilskudd og registrering etter trossamfunnsloven, og at vedtakene er gyldige».
  • Videre vurderer retten det til at Jehovas vitner «gjennom retningslinjene og praksisen for eksklusjon, oppfordrer til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trossamfunnet».

---

Tidligere land dømt

Endsjø peker på at det særlig er alvorlig å frata et trossamfunn registreringen.

– Både Østerrike og Russland har allerede blitt dømt i EMD for dette, så da kan Norge bare føye seg inn i rekken av land som er dømt for ikke å anerkjenne Jehovas vitner som trossamfunn, sier han.

Han tror ikke dommen kommer til å bestå i et eventuelt møte med EMD, ettersom Norge er forpliktet juridisk av det internasjonale lovverket.

– Norsk lovverk er ikke i overensstemmelse med gjeldende menneskerettigheter. Det kommer til å bli slått ned på i EMD, mener han.

Både Østerrike og Russland har allerede blitt dømt i EMD for dette, så da kan Norge bare føye seg inn i rekken av land som er dømt for ikke å anerkjenne Jehovas vitner som trossamfunn

—  Menneskerettighetsekspert og professor i religionshistorie, Dag Øistein Endsjø

Vurderer anke

Like etter dommen ble kjent mandag ettermiddag gjorde talsmann i Jehovas vitner, Jørgen Pedersen, det klart at de vil vurdere sine videre juridiske muligheter. I en e-post til Vårt Land skriver han:

Jørgen Pedersen, talsmann Jehovas vitner

«Siden denne avgjørelsen ikke er i tråd med avgjørelsene som er truffet av høyere rettsinstanser i andre land, og heller ikke samsvarer med det Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er kommet frem til når det gjelder Jehovas vitner, vil vi vurdere våre juridiske muligheter».

Jehovas vitners advokat i saken, Anders Stray Ryssdal, sier de skal lese dommen nøye og deretter vurdere om de skal anke.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion