Religion

Eks-vitner: – For oss er dette en utrolig stor lettelse

OSLO TINGRETT: Eks-Jehovas vitnene, Jan Frode Nilsen og Rakel Fjelltvedt, er lettet over å bli trodd av tingretten som frifinner staten. Jehovas vitner er i tenkeboksen når det gjelder anke.

Staten frifinnes av Oslo tingrett i Jehovas vitner-saken. Det ble kjent mandag ettermiddag.

– For oss er dette en utrolig stor lettelse. Det har vært ekstremt mye følelser knyttet til saken for oss som står i det, sier en emosjonell Jan Frode Nilsen til Vårt Land.

Han er tidligere medlem i Jehovas vitner, og var en av flere som vitnet i Oslo tingrett om hvordan han ble ekskludert av sitt tidligere trossamfunn. Han er ikke overrasket over tingrettens dom.

– Det er som forventet. Dette står fjellstøtt, rent juridisk, og vært solid hele veien, sier Nilsen.

Frifunnet på begge punkter

Rakel Lima Fjelltvedt (26) er enig med Jan Frode Nilsen. Fjelltvedt var også blant eks-vitnene som i rettssaken fortalte om sine erfaringer med Jehovas vitner. Det er nå tre år siden hun meldte seg ut av trossamfunnet.

– Det fremstår som en veldig grundig dom. Jeg er lettet over at de har fått frem det jeg synes har vært problematisk i eksklusjonspraksisen, og omfanget av den sosiale kontrollen.

Rakel Lima Fjelltvedt er et tidligere Jehovas vitne. Hun ble ekskludert fra trossamfunnet etter at hun selv valgte å trekke seg ut av det. I dag har hun minimalt med kontakt med familien sin. 

På Pollestad i Klepp kommune bor hun sammen med sønnen Matheo og deres to hunder.

Fjelltvedt synes det er riktig at både registreringen som trossamfunn og pengestøtten fortsetter å utebli for Jehovas vitner, men påpeker at pengene trolig ikke har vært noen motivasjon for trossamfunnet:

– De har sterk økonomi, både nasjonalt og internasjonalt, og sender også penger ut av landet. Så det er ikke slik at hvorvidt de kan drive organisasjonen eller ikke står og faller på statsstøtte.

Har kostet å stille i retten

– Jeg støtter alles rett til å tro på det de vil, og det samme gjelder alle vi som har vitnet i denne rettssaken. Men hva vi som samfunn velger å bruke skattepengene på, sier noe om hvilke type holdninger og praksiser vi vil legge til rette for.

For sin egen del ønsket Fjelltvedt primært å sette søkelyset på barns problematiske opplevelser i trossamfunnet.

Rakel Lima Fjelltvedt er et tidligere Jehovas vitne. Hun ble ekskludert fra trossamfunnet etter at hun selv valgte å trekke seg ut av det. I dag har hun minimalt med kontakt med familien sin. 

På Pollestad i Klepp kommune bor hun sammen med sønnen Matheo og deres to hunder.

– Det var vanskelig å stille i retten, og kostet meg mer følelsesmessig enn jeg hadde trodd det skulle gjøre. Jehovas vitner er et gigantisk trossamfunn med flere millioner medlemmer. Man kan føle seg veldig liten. Sammen med staten er det klart vi sto sterkere. Det er en stor anerkjennelse i dommen vi nå har mottatt.

Hun mener det er særlig én grunn til at Jehovas vitner er misfornøyde i dag.

– Det handler jo om anseelse. Det er klart.

Det var vanskelig å stille i retten, og kostet meg mer følelsesmessig enn jeg hadde trodd det skulle gjøre

—  Rakel Lima Fjelltvedt, tidligere medlem i Jehovas vitne

I likhet med Nilsen, tror også Fjelltvedt det er sannsynlig at Jehovas vitner kommer til å anke.

– I så fall får vi en ny mulighet til å sette søkelys på disse negative praksisene, som jo også rammer barn og unge.

---

Jehovas vitner-saken

---

Ikke bestemt seg om anke

I sivile tvistesaker er det vanlig at den som taper rettssaken må dekke motpartens saksomkostninger. Jehovas vitner er nå dømt til å betale saksomkostninger på over 1,1 millioner kroner.

Jehovas vitner har gått til søksmål etter at myndighetene vedtok å frata dem registreringen som trossamfunn og dermed også statstilskuddet som følger med. Norske myndigheter mener de har kunnet gjøre dette fordi de anser Jehovas vitners eksklusjonspraksis til å være i strid med trossamfunnsloven.

– Vi er selvsagt skuffet over resultatet, sier Jehovas vitners advokat Anders Stray Ryssdal til Vårt Land.

– Vi vil nå sette oss nøye inn i dommen og ta stilling til spørsmålet om anke innen fristens utløp.

Ankefristen er på litt over en måned, grunnet påske.

Talsmann i Jehovas vitner, Jørgen Pedersen, skriver i en e-post at tingretten med denne dommen «unnlater å rette opp de diskriminerende avgjørelsene mot Jehovas vitner som er truffet av Statsforvalteren i Oslo og Viken og Barne- og familiedepartementet».

Vi er selvsagt skuffet

—  Anders Stray Ryssdal, Jehovas vitners advokat

Det har ikke lyktes Vårt Land å få en kommentar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, mandag kveld.

Barne- og familiedepartementet skriver i en e-post til Vårt Land at de «merker seg at det har kommet en dom i saken, og registrerer at staten fikk medhold».

Pedersen sier at de vil vurderer ulike juridiske muligheter framover.

– Å bli trodd er viktig

Jan Frode Nilsen mener det var svært lite som tilsa at Jehovas vitner kom til å vinne rettssaken.

– Da måtte i så fall retten ha sett bort ifra all litteratur fra trossamfunnet. Men det blir jo å se bort ifra beviser. Så jeg var ikke i tvil om at dette var en åpenbar sak.

Jan Frode Nilsen, eks Jehovas vitne.

– Det å bli trodd på av dommerne, på samme måte som vi ble trodd på av departementene og statsforvalteren, er veldig viktig.

Nilsen forteller at det har vært tøft å stille i retten.

Det å bli trodd på av dommerne, på samme måte som vi ble trodd på av departementene og statsforvalteren, er veldig viktig

—  Jan Frode Nilsen, tidligere medlem i Jehovas vitner

– At vi nå blir trodd, og at vi slipper å vente til høsten og til ankesaken med å bli trodd, er en stor lettelse.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion