Religion

Vil opprette nye samiske menigheter

SAMISK KIRKELIV: Samisk utvalg anbefaler å opprette nye kategorialmenigheter for å styrke samisk kirkeliv i Den norske kirke,

Samisk utvalg i Den norske kirke anbefaler å opprette to nye samiske menigheter.

Det kommer frem i en rapport fra Samisk utvalg som ble lagt fram fredag.

Vil styrke samisk kirkeliv

Utvalget anbefaler å opprette to nye kategorialmenigheter, som er menigheter uten tilknytning til et bestemt sokn. Utvalget vil opprette en lulesamisk/pitesamisk menighet tilknyttet Sør-Hålogaland bispedømme, og en nordsamisk/skoltesamisk menighet tilknyttet Nord-Hålogaland.

«Den norske kirke har forpliktet seg til å ta vare på samisk kirkeliv, og etablering av to nye samiske kategorialmenigheter er et naturlig skritt i retning å styrke samisk kirkeliv», står det i en pressemelding fra Samisk utvalg.

Utvalget mener også at kirken må prioritere å tilby kirkelig ansatte kompetanse i samisk språk og kultur, for å sikre forståelse og respekt for samisk trosliv, og bevisstgjøre kirkelige ansatte om samisk historie og kultur.

Oppgjør med fornorskingen

Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen om urett begått mot samer, kvener og skogfinner, ble lagt fram for Stortinget 1. juni i fjor. Den beskriver også kirkens rolle i fornorskingen, og at den har et selvstendig ansvar for å ta et oppgjør med dette.

Oddvar Andersen, leder i Samisk utvalg, mener endringer i kirken må til for at forsoninger skal kunne skje.

– Særlig i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid må samisk kirkeliv likestilles med kirkelivet ellers. Det krever en rekke endringer både formelt og ikke minst holdningsmessig, på mange områder i kirkelivet og i samfunnet rundt oss. Det er også slik at forsoning vil måtte skje over tid.

Samisk teologi på dagsorden

Utvalget mener at Den norske kirke bør bidra i forsoningsarbeidet ved å sette samisk teologi og åndelighet på dagsorden og legge til rette for flere arenaer hvor dette blir tematisert.

I tillegg mener de at samiske stemmer og perspektiver må inkluderes på alle nivåer i kirken, fra lokale menigheter til kirkens ledelse.


Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Kristine Fidje Olsen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion