Religion

Misjonsfolket har talt: Avventer salg av eiendommer for å dekke opp gjeld

ØKONOMI: Ledelsen i Indremisjonsforbundet ønsket å selge eiendommer for å håndtere organisasjonens krevende økonomiske situasjon. Under en ekstraordinær generalforsamling ba de misjonsfolket om å få lov til å iverksette dette. Slik ble det ikke.

En enstemmig generalforsamling vedtok lørdag i stedet et nytt, omforent forslag: Generalforsamlingen ber ImF-styret arbeide tett med kretsene for å innhente råd før tiltak iverksettes, skriver Sambåndet.

120 utsendinger fra Indremisjonsforbundet var lørdag samlet til ekstraordinær generalforsamling på et hotell like ved Bergen lufthavn.

Bakteppet for samlingen er den krevende økonomiske situasjonen i organisasjonen, noe som i stor grad skyldes gjeld knyttet til deres satsing på Sjøholt folkehøgskole på Sunnmøre. I tillegg har organisasjonen hatt store utgifter grunnet trosopplæringskonseptet Awana.

Før jul beklaget forbundsstyret at prosessen rundt folkehøyskolen ikke har vært forankret i tydelige vedtak på tidligere generalforsamlinger.

Med den ekstraordinære generalforsamlingen ønsket ledelsen «å få på plass et bredt eierskap til nødvendige tiltak for å rette opp i den økonomiske situasjonen», heter det på forbundets nettside.

For å dekke opp gjelden har de foreslått salg av enkelte eiendommer.

Under generalforsamlingen var det imidlertid enkelte som ba ledelsen om å trykke på pause-knappen. Til slutt valgte ImF-styret å frafalle sitt opprinnelige forslag.

I stedet landet de på å «arbeide tett med kretsene for å innhente råd før tiltak iverksettes».

----

Indremisjonsforbundet

  • Indremisjonsforbundet (ImF) er en sammenslutning av til sammen 10 kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Det ble stiftet i 1898 og har «Med Guds Ord til folket» som motto.
  • Organisasjonen ledes av et styre som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.

Kilde: Indremisjonsforbundet

----

VEKST: Sjøholt Folkehøgskole øst for Ålesund doblet elevtallet ved inngangen til det andre skoleåret sitt etter flere utfordringer i oppstartsfasen.

– Penger vi ikke har

ImF har i dag 48,5 millioner kroner i langsiktig gjeld, hvorav 40 millioner kroner er lån til Sjøholt Eiendom og resten til Bildøy bibelskole, ble det opplyst under generalforsamlingen.

For 2024 har ImF-ledelsen budsjettert med et underskudd på 1,2 millioner kroner. At ImF sårt trenger midler, var styreleder Gabriel Pollestad tydelig på:

– Vi må betale ned 15 millioner på lånet til banken innen 1. juli 2024, og det er penger vi ikke har, uttalte han, ifølge Sambåndet.

Et foreløpig regnskap for 2023 viste at ImF gikk med minus 217.000 i fjor.

– 2023 så ut til å bli meget utfordrende. Renteøkninger var en ekstra byrde med en gjeldsbelastning på nesten 50 millioner, sa Pollestad.

Vil selge disse eiendommene

For å dekke opp gjeld har ledelsen foreslått å selge bedehuset Betania på Laksevåg i Bergen, samt to boliger tilknyttet Bildøy bibelskole. Til sammen er eiendommene taksert til cirka 19,5 millioner kroner.

Styret har i tillegg kommet med vurderinger om andre eiendommer som kan og bør utvikles, enten for salg i framtiden eller til fortsatt bruk til egen virksomhet. (Se faktaboks).

Det er også satt i gang et arbeid med å omgjøre lånet knyttet til Sjøholt til aksjekapital.

«Dette vil gjøre det lettere for andre interessenter å komme inn på eiersiden av Sjøholt Eiendom som i dag står som eier av skolens bygningsmasse», heter det i saksutredningen til generalforsamlingen.

– Et trosprosjekt

På generalforsamlingen uttrykte flere delegater støtte til Sjøholt-satsingen og ledelsen.

– Sjøholt har vært et trosprosjekt fra begynnelsen av. Vi er alle ansvarlige for at dette skal få fortsette. Jeg har full tillit til at vi skal få det til, sa Torunn Tvedt, som representerte Betania Indremisjon i Haugesund.

Utsending for Bergen Indremisjon, Jon Osvald Harila, foreslo at saken burde utsettes til en ny ekstraordinær generalforsamling.

– Vi har fått ny informasjon nå som vi har behov for å reflektere over, uttalte han.

Harlia var tydelig på at ImF ikke burde selge bedehuset Betania på nåværende tidspunkt, da området skal utvikles om tre år.

– Da er det ikke mye lurt å selge nå. Den verdien kan være tredoblet om kort tid. Vi må få lov til å vurdere om det finnes andre muligheter for å løse ut den kapitalen. Det må vi få diskutere med kretsene, sa han, ifølge Sambåndet.

Subsidiært foreslo han at hver krets oppnevner to personer som blir rådgivende til forbundsstyret.

Fjell  20181027.
Karl Johan Hallaråker på ekstraordinært fylkesårsmøte i Hordaland KrF.  
Foto: Marit Hommedal / NTB

– Et skjellsord

I forkant av generalforsamlingen har enkelte gått offentlig ut og uttalt seg kritisk om prosessen som har ledet til dagens økonomiske situasjon.

«Det kan ikkje kallast anna enn katastrofal styring», skrev tidligere generalsekretær i ImF, Karl Johan Hallaråker i et lengre leserinnlegg i Dagen forrige uke. Også tidligere forbundsstyreleder Ingebrigt S. Sørfonn har gått hardt ut mot ledelsen.

– Det er trist å si det, men Sjøholt begynner å bli et skjellsord nærmest. Et negativt ladd uttrykk, sa han nylig i et intervju med samme avis.

Styreleder Gabriel Pollestad innledet den ekstraordinære generalforsamlingen lørdag med å nevne nettopp denne kritikken.

– Det er vanskelig for oss å forholde oss til at skolen kalles et skjellsord. Vi er nødt til å eie dette alle. Det kan jeg ikke formane dere til, men jeg kan oppfordre til det, sa han, ifølge Sambåndet.


----

Vurderinger av eiendom

Styret og administrasjonen i Indremisjonsforbundet anbefaler salg av noen av forbundets eiendommer. Andre eiendommer kan bli aktuelle å videreutvikle, enten for framtidig bruk i organisasjonen eller salg.

  • Betania Laksevåg: «Denne eiendommen ble gitt i gave til ImF 1. januar 2011, og har gjennom flere år blitt brukt til et studentkollektiv og til utleie knyttet til annen kristen virksomhet. Slik vi ser det, faller det utenfor ImF sin kjernevirksomhet å drive lokalt misjonsarbeid, og ei heller å drifte eiendommer for utleie», heter det i sakspapirene til den ekstraordinære generalforsamlingen. Takst: 11,5 millioner.
  • Boliger på Bildøy: «ImF eier i dag fire boliger som opprinnelig var tiltenkt brukt som personalboliger. Ingen av disse er i dag brukt til dette. I samråd med ledelsen på Bildøy Bibelskole, har vi kommet fram til at to av disse boligene nå kan selges på det åpne markedet.» Takst: Ca 8 millioner.
  • Tomt på Bildøy: «I samråd med ledelsen på Bibelskolen, vil vi sette ned et utvalg som skal se på framtidig bruk av denne tomten. Dette vil omfatte både eventuell utvikling til eget bruk så vel som salg dersom det ikke er formålstjenlig å benytte tomten til egen virksomhet.» Takst: 20 millioner.
  • Lokalene i Straume Forum: «Disse lokalene huser i dag kontorer for ImF sine sentralt ansatte. Siden lokalene er større enn egne behov tilsier, leies det ut kontorplass for ImF Ung, P7 og Knif regnskap. (...) ImF har selvsagt egne utgifter knyttet til disse lokalene, men det er ikke tvil om at leieinntektene bidrar positivt til vårt misjonsregnskap. (...)» Takst 12,5 millioner.

----

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion