Religion

Bygda møter stengte kirkedører etter konflikt. Blir nektet å holde menighetsmøte

DEN NORSKE KIRKE: 27 personer forlanger at det holdes menighetsmøte i Øyestad gamle kirke, som for tiden er stengt på ordre fra biskopen. Det sier menighetsrådet nei til.

– Dette øker bare konfliktnivået. Det forteller oss at de i kirken ikke er interesserte i noen form for kommunikasjon. Vi ønsker først og fremst en plattform i menigheten der vi kan snakke sammen.

Det sier Ola Ketil Kvitstein, som har vært aktiv i Øyestad menighet i Arendal kommune i hele sitt voksne liv.

Onsdag denne uken hadde menighetsrådet møte. En av sakene var kravet fra 27 kirkemedlemmer om å holde et menighetsmøte for forsamlingen i Øyestad gamle kirke. Kvitstein omtaler seg som én av talspersonene for denne gruppen.

Menighetsrådet avslår kravet om å kalle inn til menighetsmøte.

Har vakt reaksjoner

Tidligere denne måneden skrev Vårt Land om at biskopen har gått til det uvanlige grepet å stenge Øyestad gamle kirke på ubestemt tid etter en personalkonflikt.

– Stengingen handler om å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø. Av hensyn til at dette handler om personopplysninger, kan jeg ikke kommentere dette ytterligere, sa biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, til Vårt Land den gang.

Øyestad kirke i Arendal kommune

Alle ordinære gudstjenester i kirken er avlyst på ubestemt tid, men bryllup og begravelser vil bli gjennomført som planlagt, opplyste biskopen.

Kirkens håndtering av personalsaken og valget om å stenge kirken har vakt sterke reaksjoner lokalt.

Møtene er vanligvis åpne, men plutselig var hele dette møtet lukket, og uten forvarsel holdt de møtet i et annet lokale enn vanlig

—  Ola Ketil Kvitstein om menighetsrådsmøter

Uenige om temaet for menighetsmøte

Ifølge Kirkeordningen for Den norske kirke (DNK) kalles menighetsmøtet sammen av menighetsrådet «så ofte det er påkrevd eller finnes ønskelig eller når minst 20 av soknets stemmeberettigede krever det».

Menighetsmøtet består av alle stemmeberettigede i soknet, og menighetsrådet er valgt inn under kirkevalget som skjer hvert fjerde år.

I sitt vedtak refererer menighetsrådet til en regel som sier at personalsaker ikke kan tas opp på menighetsmøtet.

– Vi har gitt tydelig beskjed om at vi ikke skulle komme inn på personalsaken, sier Kvitstein.

I sitt krav har de 27 medlemmene sagt at de ønsker å få svar på hvorfor kirken er stengt, hvor lenge den skal være stengt, og kva biskopen har oppnådd med stengningen.

– Dette betyr at nesten uansett hva vi vil ta opp som har med vår situasjon å gjøre, så kan de på ett eller annet vis relatere det til personalsaken, sier Kvitstein.

Menighetsrådet svarer ikke

Vårt Land får opplyst at juridisk avdeling i Kirkerådet ikke har gjort en konkret vurdering på om det å avslå kravet om menighetsmøtet i denne saken er i tråd med regelverket til kirken.

Øyestad gamle kirke

– Men vi har på generelt grunnlag vist til kirkeordningen der det står at personalsaker ikke kan tas opp et menighetsmøte, sier pressekontakt i Kirkerådet, Anders Emil Kaldhol.

Vårt Land har kontaktet flere menighetsrådsmedlemmer, og har forelagt leder og nestleder kritikken som kommer frem i denne saken, men ingen av dem har svart på våre henvendelser.

Lukket møtet for offentligheten

Kvitstein reagerer også på at menighetsrådsmøtet der de skulle behandle ønsket om et menighetsmøte gikk bak lukkede dører.

– Møtene er vanligvis åpne, men plutselig var hele dette møtet lukket, og uten forvarsel holdt de møtet i et annet lokale enn vanlig, sier Kvitstein om gårsdagens menighetsmøte.

Han forteller at de var 6–7 stykker som ønsket å overvære møtet, men som møtte en stengt dør.

Kvitstein sier de også fikk signal etter møtet om at resten av menighetsrådsmøtene dette halvåret vil være lukkede.

Dette har ikke Vårt Land fått bekreftet, da ingen av menighetsrådsmedlemmene vi har kontaktet har besvart våre henvendelser.

– Dette med å lukke møter føyer seg inn mønsteret ifra kirkens ledelse lokalt, mener Kvitstein, som ønsker seg mer åpenhet.

– Veldig uvanlig

Kirkemøtet 2022. Denne uken diskuterer Kirkemøtet hvem som skal sitte med arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke.

Svein Inge Thorstvedt er koordinator for Nettverk for fellesrådsledere i DNK. Han sier han aldri før har hørt om tilfeller der kirken har blitt stengt helt for gudstjenester med bakgrunn i en personalsak.

Han sier også at det er «veldig uvanlig» at et menighetsråd velger å lukke et helt møte.

– Den vanlige praksisen er at alle menighetsrådsmøter er åpne, og så lukker man dørene under enkeltsaker som skal være unntatt offentligheten, for eksempel i saker som gjelder personlige forhold.

Thorstvedt påpeker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

I kirkeordningen står det at møter i menighetsråd og kirkelig fellesråd «holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Personalsaker og saker hvor taushetsplikt tilsier det, skal behandles for lukkede dører».

La ned utvalg

I Øyestad sokn er det tre kirker. Fram til nylig var det et eget menighetsutvalg for gamle Øyestad kirke under det felles menighetsrådet.

Utvalget hadde med menighetslivet i kirken å gjøre, i tillegg til arbeidet på bedehuset i menighetens regi, opplyser Kvitstein.

Han var en av dem som satt i utvalget, men på det forrige menighetsmøtet ble utvalget lagt ned. Det tolker Kvitstein som enda et signal på at man ønsker å legge lokk på samtaler rundt personalsaken og etterspillet av den.

I referatet fra menighetsrådsmøtet i januar står det at utvalget ble stiftet i 2008 og at det «ikke vært fornyet i Øyestad menighetsråd siden og må regnes som inaktivt i Øyestad menighetsråd».


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion