Buddhistiske kvinner ble filmet i dusjen. – Da vi varslet, ble vi utstøtt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

En ung kvinne tråkker gjennom nysnøen, og kikker inn gjennom vinduet til forsamlingssalen i Norges største buddhisttempel på Jessheim. Noen der inne rydder og støvsuger etter helgens samlinger.

En gang var templene som et hjem for henne. Hun dro på buddhistiske leire og pilegrimsreiser til land som India og Kina. Hun vurderte å bli nonne.

Men for fire år siden skjedde det noe som endret alt.

– Det koster meg mye å fortelle dette. Men jeg gjør det for alle de som har opplevd lignende ting før meg. Og for de som vil oppleve det i framtiden, om ikke noe gjøres for å stoppe det, sier Tuyet Trang Thi Pham.

Tuyet Trang Pham Thi

Sjokket i Danmark

I februar 2020 dro Tuyet Pham og en venninne i det vietnamesiske buddhistmiljøet til den danske byen Horsens, for å hjelpe til med å gjøre et hus om til et buddhisttempel. De bar materialer, snekret og ryddet opp. Så en dag, mens Tuyet Pham laget lunsj, gikk venninnen hennes i dusjen.

– Mens jeg sto og dusjet hørte jeg masse banking på døra, forteller venninnen.

Hun ønsker ikke å stå fram med navn, fordi hun synes saken er en belastning.

– Jeg hørte noen rope at jeg ble filmet, og at jeg måtte komme meg ut. Jeg tenkte at det bare var tull. Men det var jo ikke det, sier venninnen.

Det var Tuyet Pham som ropte og banket på døren. Da maten var klar, hadde hun gått rundt for å samle sammen folk for å spise. I senga til en munk i 60-årene som hadde kommet fra Paris, oppdaget hun en mobiltelefon som viste en direkte overvåkningsvideo av venninnen på badet.

I et elektrisk støpsel inne på badet stod et overvåkningskamera, forkledd som en USB-lader, og sendte video til munkens mobiltelefon. Tuyet Pham tok fram sin egen mobiltelefon, og tok et bilde av munkens telefon for å dokumentere.

---

Buddhister i Norge

  • Det er rundt 40.000 buddhister i Norge.
  • Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn er et av landets største buddhistsamfunn, med over 6.000 medlemmer. Disse følger mahayana-tradisjonen og har hovedsete i tempelet på Jessheim.
  • Buddhistforbundet er paraplyorganisasjon for 16 buddhistiske trossamfunn i Norge. Forbundet mottar og fordeler offentlige tilskudd til de tilsluttede organisasjonene, og koordinerer regnskap og myndighetsrapportering for dem.

Kilde: Buddhistforbundet

---

Fant mappe med sitt eget navn

I etasjen nedenfor hadde de andre fått med seg levenet der oppe. Lederen for det nye tempelet kom opp og spurte hva som skjedde. De to venninnene opplevde ham som usikker og handlingslammet. Da munken fra Paris kom opp, var de norske venninnene rasende på ham. De presset ham til å gi dem tilgang til koffertene, e-posten og nettbrettet hans.

I kofferten hans fant de flere overvåkningskamera, forteller de. På munkens nettbrett fant de en stor mengde bilder og videofilmer av kvinner, tilbake til 90-tallet, organisert i mapper.

For Tuyet Pham var det én mappe som skilte seg fra de andre: Det var mappen merket med hennes eget navn.

Tuyet Trang Pham Thi

Forteller om ødeleggelse av bevis

De to kvinnene ville gå til politiet. Men Tri Phuoc Nguen, munken som leder det danske tempelet, overbeviste dem om at det var bedre å håndtere situasjonen internt, ifølge Tuyet Pham.

For sikkerhets skyld tok hun likevel noen bilder som dokumenterte det som hadde skjedd. Blant annet noen bilder av henne selv, tatt på badet i det buddhistiske senteret Bao An i Paris, et halvt år tidligere. Vårt Land har fått se bildene.

Det som deretter skjedde, forteller Tuyet Pham, var at en høyerestående munk, Thich Pho Quang, beordret henne å komme til ham i Paris, fordi han ville forsikre seg om at bevismaterialet var destruert.

Tuyet Pham gjorde som hun ble bedt om, og dro til Bao An-senteret i Paris – hvor munken med overvåkningsutstyret holdt til, og hvor hun selv hadde blitt filmet noen måneder tidligere. Der fant hun mer overvåkningsutstyr og det hun omtaler som «mange kilo» med harddisker. På dem fant hun videoer av kvinner, noen av dem buddhistiske nonner og venner av henne, filmet på en rekke forskjellige steder over flere år, forteller hun.

Igjen insisterte lederne på at saken skulle holdes hemmelig og håndteres internt, hevder Tuyet.

– Jeg hadde ikke noe makt til å si dem imot, selv om saken gjaldt oss. Munkene brukte sin religiøse autoritet til å manipulere oss.

Jeg hørte noen rope at jeg ble filmet, og at jeg måtte komme meg ut. Jeg tenkte at det bare var tull. Men det var jo ikke det

—  Venninnen, som vil være anonym

Fikk tilbud om å søke tilflukt

Hun forteller at hun stolte på munkene. De sa at misgjerningene ville få konsekvenser i form av karma, og at oppmerksomhet rundt saken ville skade buddhismen.

I løpet av det neste året opplevde hun at munkene sluttet å inkludere henne. Hun opplevde at de hadde brukt lojaliteten hennes til å lure henne og dysse ned det som hadde skjedd.

Tuyet Pham forteller at gjerningspersonen fikk tilbud om å søke tilflukt i Pho Mon Dao Trang-senteret utenfor Frankfurt. Det ledes av Thich Nhat Chan, som er broren til munken som leder senteret hvor hun hadde blitt filmet i Paris.

– Jeg var nedbrutt mentalt og gjorde som de sa. Men det fikk ikke noen konsekvenser for ham, de ordnet ikke opp, sier Tuyet Pham.

Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge sier til Vårt Land at gjerningspersonen nå har blitt fratatt sin status som munk. Les deres svar på anklagene senere i saken.

En munk destruerer harddisker på Bao An-senteret i Paris. Det er Tuyet Pham som har tatt videoen.

Endte i to politianmeldelser

På sosiale medier har Tuyet Pham delt en video som viser at en munk knuser harddisker og annet bevismateriale med en hammer. Den er det hun som selv har filmet på senteret i Paris. Men hun fikk bevart noen bilder og videoer, som hun har delt på sosiale medier og med Vårt Land.

– Jeg ønsker at flere ofre skal stå fram, for jeg vet det finnes flere. Men det kan være saker som ligger 20-30 år tilbake i tid, og det kan gjelde kvinner som kommer fra Vietnam og ikke vet hvilke rettigheter de har, sier hun.

I august 2021 leverte de to norske kvinnene to politianmeldelser mot munken fra Paris – én anmeldelse i Danmark og én i Paris. Saken i Danmark ble henlagt i desember 2022, fordi politiet mente det ville være for vanskelig å finne den mistenkte. Henleggelsen begrunnes også med at han ikke ville kunne få en straff som er så streng at det ville forsvare ressursene etterforskningen ville kreve.

Vårt Land har sett begge anmeldelsene og henleggelsen fra Danmark. Saken i Frankrike ligger fortsatt til behandling hos politiet.

.

---

Dette er saken

  • I februar 2020 oppdaget to norske kvinner at de hadde blitt filmet på badet i buddhisttempler i Danmark og Frankrike.
  • Kvinnene opplevde at de ble presset til å ikke gå til politiet med saken, og ble fortalt at saken i stedet skulle håndteres internt i trossamfunnet. Etter et år opplevde de at saken ikke hadde fått konsekvenser for gjerningspersonen.
  • Da kvinnene anmeldte sakene og fortalte om dem på sosiale medier, opplevde de at de ble sett på som et større problem enn handlingene de meldte fra om. Men de ble også kontaktet av andre kvinner som fortalte om egne opplevelser.
  • Mangeårig leder for Buddhistforbundet Egil Lothe støtter kvinnenes oppfatning om at det i det vietnamesisk-buddhistiske miljøet råder en motvilje mot å håndtere problematiske saker.
  • Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge beklager saken, men mener organisasjonen har bistått kvinnene etter beste evne. Organisasjonen sier de vil ta flere grep som følge av saken, blant annet etablere tydelige rutiner for varsling.

---

Burde blitt stoppet tidligere

I sin anmeldelse til fransk politi skriver Tuyet Pham en omfattende redegjørelse av saken. Her hevder hun at det ved en tidligere anledning ble funnet et kamera formet som en terning i damedusjen til tempelet på Jessheim, og at sedelighetssaker knyttet til munken i Paris har blitt dysset ned tidligere.

«Om disse sakene hadde blitt etterforsket, ville ikke jeg ha blitt filmet», skriver hun i anmeldelsen.

Styremedlemmene i Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge sier til Vårt Land at de fra Tuyet Pham har fått høre at det for en del år siden ble funnet et lignende kamera i tempelet på Jessheim, men sier dette ligger såpass langt tilbake i tid at de ikke kjenner detaljer rundt saken.

Tuyet Phams frustrasjon og sinne retter seg ikke først og fremt mot munken som filmet, men det hun oppfatter som en kultur som ikke evner å rydde opp, og dermed beskytter overgripere.

– Templene følger ikke lover og regler, de melder ikke fra til politiet. De opplyser ikke internt når det skjer noe kritikkverdig, fordi de ønsker å holde fasaden, sier hun.

Etter at hun gikk ut med saken på sosiale medier, opplevde Tuyet Pham å bli fryst ut av mennesker i miljøet som så på henne som et problem, og at munker og nonner stengte henne ute fra forskjellige templers Facebook-grupper og andre grupper som skulle være åpne for alle. Men hun opplevde også noe annet:

At flere kvinner kom til henne med sine egne historier om seksuelle krenkelser og overskridelser i det samme miljøet i Europa.

---

Tips oss!

---

.

Tidligere generalsekretær prøvde å hjelpe

– Jeg opplever kvinnenes fortellinger som svært troverdige. De handlingene de har rapportert om, er det vel lite grunn til å tvile på, sier Egil Lothe.

I 36 år ledet han Buddhistforbundet, som er paraplyorganisasjonen til norske buddhister.

Tidlig i 2022 ble Lothe kontaktet av de to norske kvinnene, som ba om hjelp til å nå fram til det vietnamesisk-buddhistiske miljøet med et budskap om at «det ikke er greit å bli seksuelt misbrukt, overgrepet, filmet i dusjen».

– Problemet de opplevde, var at deres religiøse ledere i Norge solidariserte seg mer med kollegaene sine i andre land enn med dem, sier Egil Lothe.

Lothe bekrefter til Vårt Land at Thich Nhat Chan i Tyskland og broren hans Thich Pho Quang i Frankrike er betydningsfulle lærere med stor innflytelse i det vietnamesiske miljøet i Norge.

Det jeg mener å se, er en manglende evne til å ta ansvar

—  Egil Lothe, mangeårig leder for Buddhistforbundet

– Mer opptatt av at det ikke skulle bli kjent

Etter at han ble informert om saken våren 2022, tok han den opp i Buddhistforbundets styre, hvor også Det vietnamesiske buddhistsamfunn er representert. Han forteller at han da hadde en «veldig lang samtale» med lederen for Det vietnamesiske buddhistsamfunn.

– Jeg kan jo si at enkelte representanter var mer opptatt av at dette ikke skulle bli kjent i organisasjonen, enn av å gjøre noe med denne saken. Det er selvfølgelig beklagelig sett fra mitt ståsted. Det var ikke en reaksjon jeg syntes var heldig, sier Lothe.

Det var på denne tiden at Tuyet Pham sin åpenhet og engasjement om saken begynte å resultere i at andre kvinner kom til henne med sine historier.

– Det jeg mener å se, er en manglende evne til å ta ansvar. Dette er en veldig dedikert gruppe med en krevende etikk, som kommer til kort når de må håndtere «unevnelige ting». Det som ikke skal skje, blir håndtert som om det ikke har skjedd, sier Lothe.

Egil Lothe. Buddhistforbundet

Det vietnamesiske buddhistsamfunn: – Vi har hatt tett dialog

Lotustempelet på Jessheim er pyntet til den vietnamesiske nyttårsfeiringen, med røde papirlanterner, gule og røde blomster, og sitrusfrukter – som symboliserer hell og rikdom.

I den store forsamlingssalen er en skoleklasse på besøk. Elevene sitter på gulvet, foran en tre meter høy Buddha-statue som har kommet hit fra Shanghai. I et mindre rom på andre siden av gangen, tar tre styremedlemmer fra Det vietnamesiske buddhistsamfunn imot Vårt Land.

– Det er utrolig leit at noe slikt har skjedd i det buddhistiske miljøet. Vi ønsker jo at tempelet skal være et trygt sted å være og lære om buddhismen, sier styremedlem Quynh Che.

Styremedlemmene kjenner seg ikke igjen i anklagene om at de skal ha vært mer opptatt av å dysse ned saken, enn av å håndtere den.

– Vi har i mange år hatt nær dialog med avtroppende generalsekretær i Buddhistforbundet, men han kjenner jo ikke til alle våre interne håndteringer. Hans uttalelser vitner kanskje om det, sier Quynh Che, og viser til at nestlederen i Det vietnamesiske buddhistsamfunn har hatt omfattende dialog med varsleren.

– Så fra vår side opplever vi at vi har gjort det vi kan for å forstå saken og for å bistå dem.

– Det er en beskrivelse som samsvarer dårlig med varslerens oppfatning, som går ut på at det mangler vilje til å håndtere vanskelige saker, skape rutiner og holde folk ansvarlig. Hva tenker dere om den beskrivelsen?

– Det er klart vi lærer så lenge vi lever.

Hun viser til at de på sine digitale flater til nå kun har kontaktinformasjon til munker, mens det i visse saker kan være slik at noen trenger å snakke med noen fra trossamfunnet som ikke er munk.

– Så det vil vi gjøre noe med. Men vi har hatt mye dialog med varsleren, og politiet har blitt involvert i landene hvor det har skjedd. Jeg vet ikke helt hva mer vi som organisasjon kan gjøre, svarer Quynh Che.

Lien Hoa Dao Trang Buddhist Tempel på Jessheim.

Skal nå etablere varslingsrutiner

– Hva slags varslingsrutiner har Det vietnamesiske buddhistsamfunn?

– Vi har ikke etablert det ennå. Men det er noe vi ønsker å gjøre på bakgrunn av denne saken, sier Quynh Che.

– Varsleren har et lydopptak hvor den tyske tempellederen Thich Nhat Chan tilbyr gjerningspersonen å komme til ham i Frankfurt. Hun mener derfor han har beskyttet gjerningspersonen.

– Det som vi er kjent med, er at gjerningspersonen ikke lenger er en del av den buddhistiske sanghaen (munkeordenen red. anm.). Altså har han fått den største straffen en munk kan få. Det er det vi forholder oss til.

– Kvinnene er skuffet over at Det vietnamesiske buddhistsamfunn og norske templer fortsetter relasjoner med munker som har støttet gjerningspersonen. Hvorfor gjør dere det?

– Templene i Norge har hatt kontakt med Thich Nhat Chan i mange år, og vi har ikke sett grunn til å bryte kontakten med ham. Men det er klart, med en gang han blir politietterforsket eller funnet skyldig i noe, så blir saken annerledes.

Tempelet er et åpent hus, og hvem som helst kan komme hit. Men generelt opplever jeg at det er trygt å være i tempelet

—  Quynh Che, styremedlem i Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn

– Trygt i tempelet

Buddhistiske munker og nonner skal leve i sølibat. De har forlatt sine hjem og gått inn i en ny familie, og oppnår ulike grader basert på hvor lenge de har vært munk. Ifølge styret i Det vietnamesiske buddhistsamfunn innhentes det nå politiattest før noen får bli munk i Norge.

Men det er også slik at munker reiser mye mellom templer i forskjellige land. Styret forteller at de ikke har rutiner for å gjøre bakgrunnssjekk av munker som kommer tilreisende.

– Er det trygt å være ung kvinne i buddhistiske templer i Norge?

– Jeg har jo vokst opp i templene her, og har aldri opplevd det som skremmende. Vi bruker uttrykket «vê` chùa», som betyr å «dra hjem til tempelet», og det er slik det fortsatt føles for meg, sier Quynh Che.

– Hvor trygge er dere på at noe slikt som disse kvinnene ble utsatt for ikke kan skje i Norge?

– Tempelet er et åpent hus, og hvem som helst kan komme hit. Generelt opplever jeg at det er trygt å være i tempelet. Det at så mange mennesker finner veien hit hver helg, vitner om at de opplever det samme, svarer Quynh Che.

Tysk tempelleder: – Denne saken angår ikke oss

Etter intervjuet har styremedlemmene sendt en e-post til Vårt Land, hvor de skriver at de fortsatt mener de har hatt en tett og løsningsorientert dialog med varsleren, men tar selvkritikk for at de ikke har gjort flere tiltak: «Det har gått to år og vi har ikke tatt kontakt med varsleren eller offeret for å følge opp hvordan det går med de. (...) I etterkant av møtet med dere har vi også innsett at vi burde ha igangsatt flere preventive tiltak og varslingsrutiner, noe vi er i gang med».

Vårt Land har gjennom flere kanaler kontaktet tempellederne Thich Nhat Chan i Tyskland, Thich Pho Quang i Frankrike og Tri Phuoc Nguen i Danmark, og bedt dem kommentere anklagene som rettes mot dem.

Thich Nhat Chan i Tyskland er munken som skal ha tilbudt gjerningspersonen tilflukt i sitt senter utenfor Frankfurt. I en e-post til Vårt Land erkjenner han at han har tilbudt sin hjelp til munken som filmet, men mener likevel at han ikke har noe ansvar i saken:

«Denne saken angår ikke oss. Men jeg har vist omtanke og hjulpet vedkommende. Om vedkommende har tatt imot min hjelp eller ikke, er utenfor min kontroll.»

Hverken Thich Pho Quang i Frankrike eller Tri Phuoc Nguen i Danmark har besvart Vårt Lands henvendelser.

Denne saken angår ikke oss. Men jeg har vist omtanke og hjulpet vedkommende. Om vedkommende har tatt imot min hjelp eller ikke, er utenfor min kontroll

—  Thich Nhat Chan, tempelleder i Tyskland

– Ville bevare fasaden

Det har gått fire år siden Tuyet Pham og venninnen hennes oppdaget at de hadde blitt filmet i skjul. Nå sitter de med en klar følelse av at de ble manipulert til å dysse ned saken og ødelegge bevis – for å bevare Buddhas ansikt og religionens fasade.

Tuyet Pham sier hun ikke kjenner seg igjen i Det vietnamesiske buddhistsamfunns beskrivelse av at de har hatt en «omfattende dialog»: Hun mener ofrene hele tiden har vært pådrivere, og hele tiden har måttet kjempe imot trossamfunnets ønske om å holde saken hemmelig og unngå konfrontasjoner.

– Jeg er ikke en dum person. Jeg kjenner den norske kulturen og vet at vi har rettigheter. Vi må si ifra når slike ting skjer, for å hindre at flere blir utsatt for det samme. Ofrene må ikke føle at de blir stående alene, sier Tuyet Pham.

Hun mener at et sterkt hierarki, sterkt trosfellesskap og sterke sosiale fellesskap gjør det vanskelig for folk å snakke om misbruk i buddhismen.

– Jeg erkjenner med stor sorg lidelsen til ofre som har vært før meg, og for skader de har blitt påført av buddhistiske lærere og ledere.

Hvis noe lignende skulle skje i framtiden, så håper jeg ofrene ikke må slite seg gjennom det samme som vi har opplevd. Å ikke få noe støtte, og at alle snur ryggen til

—  Anonym venninne
Tuyet Trang Pham Thi

Trenger ikke noe samfunn

Tuyet Pham forteller at hun nå holder avstand til de fleste som aktivt går i templer. Hun mener å se et tydelig bilde av at mennesker som har opplevd vonde ting i templene blir ytterligere traumatisert av manglende vilje til å håndtere sakene, og forhindre nye overgrep.

– I stedet forsøker de å skjule dem. Det er ekstremt skadelig for omdømmet og bryter med læren i buddhismen, sier hun.

Mens Tuyet Pham aktivt og åpent har gått inn for å skape en endring, har venninnen hennes ønsket å skjerme seg mer.

– Hvis noe lignende skulle skje i framtiden, så håper jeg ofrene ikke må slite seg gjennom det samme som vi har opplevd. Å ikke få noe støtte, og at alle snur ryggen til, sier venninnen.

– Det er en dum håndtering som bidrar til at det kan oppstå flere situasjoner med flere ofre. Samtidig har jeg lagt dette bak meg, og orker ikke å styre noe mer med det.

– Har du vurdert å bli med i et annet buddhistisk trossamfunn?

– Nei, jeg orker ikke. Jeg kan praktisere hjemme alene, men jeg trenger ikke noe samfunn. Jeg har mistet tilliten.