Religion

Biskopene er kritiske til å utvide grensen for selvbestemt abort

Det kommer fram i et ferskt høringssvar om ny abortlov.

Biskopene i Den norske kirke er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

Det kommer fram i et høringssvar om ny abortlov fra bispemøtet i Den norske kirke, datert 16. februar.

De mener fosteret har et rettsvern og en moralsk status som ikke reflekteres tilstrekkelig i det foreliggende forslaget.

«Bispemøtet er innforstått med de utfordringer som er til stede i dagens nemndsordning og den inngripen dette gir i kvinnens autonomi. Samtidig er det en etablert grense ved uke 12. Det begrunnes i fosterets biologiske modning og rettsvern, og økt tilgjengelig informasjon om fosteret».

Obligatorisk informasjon

Abortutvalget anbefaler å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Det kom fram da utvalgets rapport ble lagt fram for helseminister Ingvild Kjerkol i desember.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen i juni 2022 for å gjennomgå dagens abortlovgivning, vurdere alternativer til dagens nemnder, samt vurdere veiledning og oppfølging til kvinner som velger å ta abort.

Biskopene skriver i sitt høringssvar at «obligatorisk veiledning eller informasjon mellom uke 12 og 18 må lovfestes», dersom grensen for selvbestemmelse endres til utgangen av uke 18, og nemnd bortfaller i denne perioden.

Rett til å fullføre svangerskap

De er også kritiske til aborter som skjer på bakgrunn av egenskaper ved fosteret.

«Vi vil advare mot de tendensene vi ser i at en større andel av aborter har bakgrunn i egenskaper ved fosteret. Kombinasjonen av økt informasjon om fosteret på et tidligere tidspunkt i svangerskapet, og utvidet grense for selvbestemt abort, fører til endrete premisser for hvordan vi som samfunn legger til rette for funksjonsmangfold og like rettigheter for alle», skriver de.

På grunn av dette kreves det tydelig politikk for støtte og inkludering, mener biskopene.

«Derfor må en ny lov inkludere en formulering om retten til å fullføre et svangerskap.».

Handler ikke om å avskaffe abort

I høringssvaret viser biskopene til en tidligere uttalelse om at kirken i forsvaret for det ufødte liv ikke har vist nok omsorg for kvinnene. De mener at et samfunn med legal adgang til abort er bedre enn samfunn uten slik adgang.

«Den pågående samtalen om abort handler ikke om muligheten til å avskaffe abort, men å drøfte hva som må til for at flere velger å fullføre svangerskapet og samtidig sikre at de abortene som gjennomføres, gjøres på forsvarlig vis», skriver de.

Biskopene mener samtalen om abort må ivareta respekt for kvinnens autonomi og et fosters sårbarhet og krav på vern.

«Den kan ikke reduseres til kun å handle om en kvinnes rettigheter, og den kan heller ikke se bort ifra at fosteret bæres frem av en kvinne som selv må ha rett til å gjøre avgjørelser på vegne av både seg selv og fosteret hun bærer på.»

Når hensynet mellom rettighetene til mor og foster skal balanseres, støtter biskopene at mors menneskeverd må ha forrang. Samtidig mener de en utvidelse av grensen for abort gir større risiko for at flere aborter utføres senere i et svangerskap.

«Gitt at fosteret får økt moralsk status gjennom svangerskapet er dette ikke uten betydning: Forståelsen av økt moralsk status må innebære større vern og rettssikkerhet for fosteret», skriver de.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion