Religion

Har sprengt kapasitet, men Ungdom i Oppdrag får likevel ikke bygge ut

UNGDOM I OPPDRAG: Stange kommune gir et endelig nei til Ungdom i Oppdrags storstilte utbygging av hovedkontoret.

Misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag (UIO) ønsker å utvide hovedkontoret på Grimerud gård i Stange i Innlandet med 80 til 100 millioner kroner over de neste 10–15 årene, blant annet for å huse et økende antall studenter og medarbeidere. Det kunngjorde organisasjonen i mars i fjor.

Nå setter Stange kommune ned foten. Et enstemmig planutvalg avviste onsdag UIOs søknad om å omregulere deler av hovedkontoret til boligbebyggelse.

Årsaken er at utbyggelsesplanen innebærer å omgjøre dyrket mark til boligbebyggelse.

Får endelig nei fra kommunen

Saken ble først behandlet av kommunen i november i fjor, og UIO fikk da avslag med beskjed om å komme tilbake med et revidert forslag med kompenserende tiltak. Planutvalget anerkjente samtidig UIOs behov for å ivareta veksten, og politikere fra flere partier uttrykte ønske om å finne en løsning.

UIO kom så tilbake med et revidert forslag der et område på 18 dekar på en annen del av området omgjøres fra innmarksbeite til dyrket mark.

Nå er det altså klart at det reviderte forslaget også avvises.

– Den kompensasjonen som Grimerud har lagt opp til, veier ikke opp for nedbyggingen av dyrket mark som det er snakk om her, sier Aasa Gjestvang (Sp), leder av planutvalget i Stange kommune.

LEDER: Aasa Gjestvang (Sp) er leder for planutvalget i Stange kommune.

Siden området UIO ønsker å omgjøre til dyrket mark allerede er regulert som landbruksområde, vil ikke kompensasjonen være tilstrekkelig. Det til tross for at det totale antallet dyrket mark vil øke med UIOs forslag.

Gjestvang vedgår at saken er et dilemma.

– Det er svært strenge krav for å bygge ned dyrket mark. Vi ønsker Grimerud vel, og vil at de skal få utvikle seg slik de ønsker, men ser at dette forslaget ikke er mulig å gå inn for, forklarer hun.

Grimerud gård huser Ungdom i Oppdrags nasjonale hovedkontor, i tillegg til disippeltreningsskoler. Basen huser til enhver tid opp mot 100 studenter og medarbeidere tilknyttet organisasjonen. I tillegg drives det aktiv gårdsdrift på basen.

– Tvinges til å bygge i høyden

Senterleder ved Grimerud, Dag Jax, legger ikke skjul på at han er skuffet. Med signalene som kom fra politisk hold hadde han håpet å finne en løsning.

– Dette er veldig skuffende og overraskende, sier Jax.

Han forklarer at deres plan innebærer å bygge en rekke mindre boliger og noen større bygg i tilknytning til hovedbasen over en periode på 10–15 år. Siden de nå må holde seg til det området som allerede er utbygd, må de belage seg på flere større og mer kostnadskrevende bygg enn de hadde sett for seg.

– Vi blir tvunget til å bygge stort, og gjerne i høyden. Da er vi oppe i en kostnadsramme som er vanskelig å se for oss at vi kan klare på en måte som er økonomisk forsvarlig for oss.

Han påpeker at deres forslag ville innebære større arealer til dyrket mark enn de har i dag.

2022.11.02 Grimerudgård. Besøk av DTS ifm UIO 50-års jubileum. Bilder av kilder, undervisning og omgivelser.

I kommunens vedtak vises det til regjeringens jordvernstrategi fra 2023, hvor det slås fast at «det viktigste tiltaket i strategien er å unngå omdisponering av verdifull dyrket mark».

– Jeg er for jordvern, men det må balanseres mot andre hensyn og behov. Min opplevelse er at dagens regjering legger opp til at alle andre hensyn må ofres til jordvernets alter.

Usikker på videre utbygging

Ungdom i Oppdrags foreslåtte byggeplan innebærer et oppgradert kjøkken, utvidet møtesal og matsal, samt nye leiligheter og kontorer. Samlet ønsker de å utvide med rundt 7.000 kvadratmeter.

Boligene skal blant annet erstatte en midlertidig brakkerigg med 42 rom som ble satt opp i 2022 for å hjelpe på kapasiteten.

Det er ikke aktuelt å skrinlegge hele utvidelsen av misjonsbasen på Grimerud.

– Nå må vi gå i tenkeboksen. Det er helt nødvendig å utvide, i alle fall med en ombygging og utvidelse av møtelokalene i låven og et internat i første omgang, sier Jax.

---

Grimerud gård

  • Organisasjonen Ungdom i Oppdrags hovedsenter, som huser bl.a. Proklamedia, Ungdom i Oppdrags familiearbeid og Ungdom i Oppdrags nasjonalkontor.
  • Driver bibelskoler (DTS m.m.) og har omkring 70–80 studenter i året.
  • Ungdom i Oppdrag flyttet inn i 1975. Deler av stedet ble kjøpt i 1986. Ungdom i Oppdrag kjøpte hele Grimerud i 2014.
  • Stabsgruppen representerer over 20 nasjonaliteter.
  • Det drives også aktiv gårdsdrift på gården.
  • Grimerud ledes av Lone og Dag Jax.

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion