Religion

Har bedt om utvidet tilsyn av skolene til sørlandsmenighet

UNDERORDNING: Ved skolene til Menigheten Samfundet lærer elever at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone. Kunnskapsministeren har nå bedt om utvidet tilsyn ved skolene og varsler at departementet vurderer regelverket.

Høsten 2023 åpnet Utdanningsdirektoratet (Udir) tilsyn ved en av skolene til Menigheten Samfundet. Nå har Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun bedt direktoratet om å utvide tilsynet.

Det kom fram under Stortingets spørretime onsdag. Her varslet hun også at Kunnskapsdepartementet gjør løpende vurderinger av regelverket for privatskoler.

Bakgrunnen er Vårt Lands omtale av en lærebok ved menighetens skoler, som sier at mannen skal «elske, ære, styre, regjere og forsørge sin kone». Kvinnen skal på sin side underordne seg mannen i kjærlighet. Læreboken advarer også mot å stemme ved offentlige valg og å studere utenbys.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) har reagert kraftig og mener undervisningen må opphøre. Under spørretimen stilte han spørsmål til statsråd Nessa Nortun om hva hun tenker om at det pågår en slik undervisning.

Følger nøye med

I svaret sitt viste kunnskapsministeren til at opplæringen barn og unge gis i Norge skal bygge på respekt og forståelse for samfunnsverdier som likestilling, likeverd og toleranse for menneskerettigheter. Privatskoleloven åpner for å godkjenne skoler basert på livssyn, men også her skal likestilling og likeverd være en del av skolens verdigrunnlag som de fremmer overfor elever, påpekte hun.

Siden Kunnskapsdepartementet er klageinstans for det pågående tilsynet, vil ikke Nessa Nortun uttale seg om de konkrete forholdene ved Samfundet skole. Hun forsikret Raja likevel om at dette er en sak hun følger nøye med på, og hun karakteriserte den som «alvorlig».

– Jeg vil understreke at jeg tar på alvor de opplysningene som har kommet fram i media om skolene til Menigheten Samfundet og flere bekymringsmeldinger Kunnskapsdepartementet har mottatt om skolene.

– Denne uken har jeg bedt direktoratet om å utvide tilsynet for å undersøke om skolens praksis er i tråd med regelverket, opplyste hun.

Udir har tidligere uttalt til Vårt Land at temaet for det pågående tilsynet ved en av Samfundets skoler er opplæring i og formidling av læreplanen. Tilsynet har ikke dreid seg om lærebøkene.

Samfundets skole og kirke

Vurderer regelverket

Videre uttalte Nessa Nordtun at departementet gjør løpende vurderinger av om det er behov for endringer i regelverket.

– Vi vil vurdere om det kan være behov for å se nærmere på enkelte formuleringer i formålsbestemmelsen, for å tydeliggjøre de verdibaserte krav som ligger til grunn for godkjenningsordningen.

Etter spørretimen utdypet kunnskapsministeren overfor Vårt Land.

– Kan det bli aktuelt å endre formålsord i Privatskoleloven?

– For meg er det i alle fall viktig at loven fungerer etter formål og hensikt. Det er en del av den løpende vurderingen.

I Støre-regjeringens tid er det gjort flere endringer i privatskoleloven. Men det har handlet mer om innstramminger i etableringer, enn om innhold. De aktuelle eksemplene fra Menigheten Samfundets skoler, har etter det Vårt Land forstår, aktualisert også et mulig blikk på om dagens lov er formulert klart nok.

– Du betegnet dette som en «alvorlig sak»?

– Med tanke på det som er avdekket i media og bekymringsmeldingene, er det en sak som må vurderes grundig. Påstandene som er løftet inn, er alvorlige. Men noen konklusjon er ikke klar, sier Nessa Nordtun.

Opposisjonen går ut mot regjeringens barnehagepolitikk.

Mener regelverket er tydelig nok

Venstres talsmann på utdanningsfeltet, Abid Q. Raja, er tilfreds med at kunnskapsministeren nå følger saken videre og utvider tilsynet.

– Det forplikter, sier Raja til Vårt Land.

Han har forståelse for at hun ikke kan kommentere et tilsynsforhold hun selv er klageinstans for. Men han stusser over kunnskapsministerens varsel om at hun vil vurdere formålsordene i privatskoleloven nærmere. Raja mener lovverket er tydelig nok allerede:

– Vi har det som skal til for å handle. Nå handler det om vilje. Det er fint at tilsynet er utvidet, og jeg håper Utdanningsdirektoratet nå jobber på spreng, sier han.

Rektor ved Samfundets skole sentrum, Brynjulf Korsmo, har tidligere forsvart kjønnsrollene i læreboka.

– Vi ønsker å følge det Bibelen lærer oss. Den er rettesnoren for vår tro og våre liv.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion