Å være kirkeleder med dårlig mental helse

– Jeg merket at ting ble mørkt. Man blir veldig sårbar, og føler seg svak, sier Sandra Iversen.

I 2019 opplevde hun en tøff periode preget av angst og depresjon.

Likevel er hun glad for at hun ble stående i lederrollen i kirken, også når hverdagen var krevende.

Når Frikirken denne helgen samler et hundretalls ledere og medarbeidere til lederkonferansen Videre i Lillestrøm, skal Iversen dele sine erfaringer med det å lede med dårlig mental helse.

Setter søkelys på mental helse

Målet med seminaret er å skape en forståelse for at utfordringer med mental helse ikke er et hinder for å være en god leder, forklarer Frikirkens leder Jarle Skullerud, og berømmer Iversen for hennes åpenhet.

– Vi opplever at mental helse blir en større utfordring i samfunnet generelt, og tror fortsatt at det er noe tabu rundt det som handler om mental helse. Derfor er det viktig å snakke åpent om det.

Østre Frikirke. Frikirken – Oslo Østre Menighet. Pastor og synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Jarle Skullerud

Skullerud har tidligere vært åpen i Vårt Land om at han har vært sykemeldt med alvorlig depresjon. Han skal også dele sine erfaringer under helgens konferanse.

– Vi håper å hjelpe de som ikke sliter selv med å relatere til dem som har utfordringer, og hjelpe de av oss som sliter med vår mentale helse både til å ha frimodighet til å stå i ledelse, og til og finne en god balanse.

– Skal være positivt å søke legehjelp

– Kan kristen tjeneste være en styrke, også når man har utfordringer med egen mental helse?

– Enhver positiv aktivitet kan være en styrke, og det kan også være en styrke å oppleve at Gud bruker oss i vår svakhet. Men det må aldri være sånn at tjenesten blir terapien man går til. Da blir det farlig.

I en kirke skal være positivt å søke hjelp hos lege og få behandling, både gjennom terapi og medisiner.

—  Jarle Skullerud, synodeleder i Frikirken

Han mener kirken kan bidra i en tid hvor det er økt oppmerksomhet rundt mental helse.

– I en kirke skal det være positivt å søke hjelp hos lege og få behandling, både gjennom terapi og medisiner. Vi skal oppfordre hverandre til å lytte til legen når det gjelder hva som er sunt og godt for meg i livet. Vi har alle noen sterke sider, og de blir ikke dårligere av at man også har noen svake sider.

– Ble sett som menneske

For Sandra Iversen var tett samarbeid med både ledere og medarbeidere avgjørende for å fungere som leder samtidig som hun opplevde dårlig mental helse.

På denne tiden var hun engasjert i frivillig arbeid i Bergen Frikirke. Som ansvarlig for gjennomføringen av én av menighetens tre ukentlige gudstjenester hadde hun lederansvar for en rekke medarbeidere.

Det å være åpen med situasjonen for de hun jobbet sammen med, var viktig. Hun skryter særlig av hennes daværende medleder, som trådte til hvis det blir for mye for henne.

– Han hadde stor tro på mine evner, også når jeg ikke hadde stor kapasitet. Jeg følte meg sett som menneske.

Sandra Karine Iversen fotografert i Salemhuset i Trondheim.
8. Februar 2024

Foto: Ole Martin Wold

Iversen beholdt lederansvaret i store deler av sykdomsperioden, før hun til slutt tok en pause for å fokusere fullt på å fullføre studiene.

Ved hjelp av terapi hos psykolog slapp angsten og depresjonen taket over tid. I dag er hun frisk, og hun jobber nå som organisasjonsutvikler for Normisjon i Trondheim.

Opplevde mestring

Nå husker hun tilbake på en tid der lederrollen i kirken tilførte mening til hverdagen

– Når livet føles så håpløst og meningsløst, var det til hjelp for meg å få bruke mine gaver og jobbe for det jeg brenner for, og oppleve mestring.

– Men kan ikke lederskap også være en belastning på den mentale helsen?

– Ja, og særlig hvis den kristne tjenesten er det som har gjort at man har fått dårlig mental helse. Da tror jeg at man trenger en pause fra det som tærer på. Men for meg handlet det om at livet generelt var tungt, og da var det å få bidra i tjenesten en styrke.

Sandra Karine Iversen fotografert i Salemhuset i Trondheim.
8. Februar 2024

Foto: Ole Martin Wold

Etterlyser kompetanse om mental helse

Når hun skal dele sine erfaringer i helgens lederkonferanse, har hun flere råd med seg:

  • Å beskytte sin egen hvile
  • Lære seg å si nei
  • Ha mennesker tett på som man kan snakke åpent med
  • Å lære seg å regulere sin egen kropp, slik at man kan slik at man kan være mer til stede i situasjonen når man møter andre mennesker
  • Oppsøk hjelp, både gjennom helsevesenet, ulike samtaletilbud og sjelesorg

Hun tror det er viktig for en kristen leder å ha verktøy for å møte både egne og andres utfordringer med mental helse.

– Kristne organisasjoner trenger ledere som kjenner til det mørket som man kan møte på i livet. Ledere som ikke selv har erfaring med dårlig mental helse, må støtte seg på de som har det, sier Iversen.

---

Videre 2024

  • Lederkonferanse for ansatte og frivillige i Den evangelisk lutherske frikirke og FriBU
  • Arrangeres 9.–10. februar i Lillestrøm
  • Årets tema er «Modig Lederskap»

---