Religion

Flere utmeldinger etter samlivsvedtak i Kristiansand

FRIKIRKEN: Flertallet i Kristiansand frikirke avviste et mye debattert samlivsforslag. I etterkant har flere meldt seg ut.

Utmeldingene skjer etter at Kristiansand frikirke tidligere i år avviste Frikirkens samlivsforslag, og dermed plasserte seg på liberal side i saken som nå debatteres i Frikirken over hele landet.

Menigheten i Kristiansand støttet et motforslag om å ikke anse spørsmålet om likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, fordi de mener spørsmålet kan splitte menigheter. Forslaget fikk mer enn to tredjedels flertall.

Et forslag om å avvise Frikirkens foreslåtte samlivsdokument, og heller utarbeide et nytt samlivsdokument til neste synodemøte i 2027, fikk også gjennomslag. Det skjer til tross for at menighetens eldsteråd stilte seg bak dokumentet.

Mener saken ble kuppet

Saken skaper splittelse i menigheten, opplyser Fædrelandsvennen onsdag.

Pastor Stein Arve Graarud bekrefter i en tekstmelding til Vårt Land at åtte personer, deriblant tre ektepar, har meldt seg ut av menigheten etter menighetsmøtet i midten av januar. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Én av de utmeldte er Kåre Melhus. Han er enig med mindretallet, og mener at menighetsmøtet ble kuppet av motparten ved at man har mobilisert medlemmer som ellers ikke er aktive i menigheten.

Saken er tidligere omtalt i Frikirkens magasin Veien.

– Føler oss overkjørt

Melhus forklarer at langt flere møtte opp på dette menighetsmøtet enn vanlig.

.

– Jeg kan ikke tenke meg å være med i en menighet hvor de store avgjørelse skjer ved at folk trommer inn ikke-aktive medlemmer. Vi føler oss overkjørt, sier Melhus.

– Dette er stemmeberettigede medlemmer?

– Jeg reagerer ikke på at medlemmer med stemmerett bruker denne. Det er heller ikke ulovlig for mennesker i Frikirken å kontakte medlemmer i menigheten for å samle stemmer for sitt syn. Det jeg reagerer på er at en gruppe mennesker kontakter ikke-aktive medlemmer og får mer enn 100 av disse til å komme og stemme på et menighetsmøte i et forsøk på å påvirke Frikirkens teologi, sier Melhus.

Melhus hadde ikke selv anledning til å delta på menighetsmøtet, men presiserer at han snakker for flere medlemmer.

Mener saken engasjerer

Arild Sæbø, som var forslagsstiller bak forslaget som fikk flertall, synes det er leit at noen opplever seg overkjørt.

– De siste menighetsmøtene og temamøtene har vært godt besøkt. Derfor burde det ikke være overraskende at mange har snakket sammen og kom på møtet, sier Sæbø til Fædrelandsvennen.

Hilde Grøthe, eldsterådsleder i Kristiansand Frikirke, ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen, men skriver i en tekstmelding at «eldsterådet i Kristiansand står samlet på Frikirkens skriftsynerklæring og samlivsteologi. Samtidig er det viktig for oss å lytte til innspill fra begge sider av saken, og bygge fellesskap og tilhørighet».

Synoden, som er Frikirkens høyeste myndighet, skal avgjøre samlivssaken 6.–9. juni i år. Synoden skal da ta stilling til det foreslått samlivsdokumentet, samt om samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Det innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Frem til 4. mars skal menighetsmøtene i samtlige av Frikirkens 82 menigheter gi sin tilbakemelding til forslagene.

---

Dette er saken

  • I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.
  • Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
  • Samlivsutvalget mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.
  • Frikirkens synoderåd har sendt samlivssaken til alle menighetene, hvor den skal diskuteres frem til 4. mars.
  • Saken skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion