Religion

Skal se på Caritas’ identitet etter Pride-uenighet

DEN KATOLSKE KIRKE: Da ansatte i Caritas Norge hengte opp regnbueflagg i fjor, ble de tatt ned. Hendelsen har framskyndet et arbeid med å se på Caritas’ identitet, ifølge administrasjonssjef Alexander Golding.

– Det skapte en del støy, sier Alexander Golding, administrasjonssjef i Caritas Norge, til Vårt Land.

Golding sikter til det som skjedde på Caritas kontorer i Oslo under Pride-markeringen i juni i fjor. Da bestemte noen av Caritas’ ansatte å utsmykke kontoret med regnbueflagg. Dagen etter hadde flaggene blitt fjernet. Golding sier at han ikke vet hvem som fjernet dem.

En tidligere ansatt i Caritas, har nå meddelt på sosiale medier at Caritas’ respons i etterkant av hendelsen, førte til at hen sa opp jobben.

Etter hendelsen forbød Caritas’ ledelse de ansatte å henge opp Pride-flagg og informerte om at de ansatte ikke skal markere Pride i organisasjonens lokaler. Spørsmålet om hvorvidt Caritas burde markere Pride kom opp i et stabsmøte én uke før ansatte hengte opp flagg, ifølge Golding.

– Enkelte ansatte ønsket å markere Pride, men ledelsen besluttet at Caritas som organisasjon ikke skulle delta. Men ansatte var selvfølgelig fri til å delta i markeringen, forklarer Golding.

Nøytral fremtoning

Golding begrunner avgjørelsen i retningslinjene som sier at utsmykning, kommunikasjonseffekter og fremtoning skal være nøytral og underbygge Caritas’ merkevare som en global, nøytral og humanitær aktør.

– Vi har våre standpunkt og det vi jobber for. Vi er forsiktig med å slutte oss til andres markeringer da det kan være deler av deres budskap vi ikke er enig i. Vi er en humanitær organisasjon, og skal være der for alle, forklarer Golding.

Caritas er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører. Hjelpearbeidet til Caritas Norge er forankret i den katolske kirkens sosiallære, som igjen er forankret i kirkens morallære, som blant annet inkluderer «respekt for livet fra unnfangelse til død» og «å forsvare familien og ekteskapet mellom mann og kvinne som bærende institusjoner.».

Det er langt ifra bare katolikker som arbeider i organisasjonen.

Det at noen ansatte hengte opp Pride-flagg satte i gang en bredere samtale om hva Caritas er og hvem vi skal være i offentligheten

—  Alexander Golding, administrasjonssjef i Caritas Norge

---

Caritas Norge

  • Caritas Norge er en underorganisasjon av Caritas Internationalis, som er Den katolske kirkes internasjonale hjelpeorganisasjon.
  • Navnet kommer fra det latinske ordet for «kjærlighet» på latinsk. Innenfor teologien betegner begrepet både Guds kjærlighet til mennesker og den kristne nestekjærligheten.
  • Caritas Norge driver nødhjelpsarbeid og langsiktig bistandsarbeid i Latin-Amerika, Asia og Afrika, samt integreringsarbeid i Norge.
  • Organisasjonen er særlig involvert i prosjekter som omhandler matsikkerhet, langsiktig utvikling, fred og forsoning, demokratibygging og utdanning.

---

Fremskyndet arbeid med identitet

Støyet som oppstod blant de ansatte i forbindelse med opphengingen av Pride-flagg, endte med at Caritas Norge besluttet å sette ned en arbeidsgruppe til å se på hva Caritas’ identitet bør være.

– Vi hadde planlagt å jobbe med spørsmålet om Caritas’ identitet fra før av, men diskusjonen som oppstod i juni i fjor, gjorde at vi igangsatte arbeidet tidligere enn vi det vi ellers ville gjort, forklarer Golding, som legger til:

– Det at noen ansatte hengte opp Pride-flagg satte i gang en bredere samtale om hva Caritas er og hvem vi skal være i offentligheten.

Det er Marta Bivand Erlan som leder arbeidsgruppen. Vårt Land har ikke lykkes å komme i kontakt med henne

Golding vil ikke oppgi navnene på de som sitter i arbeidsgruppen, men han sier det er representanter fra ansatte, ledelsen, «samt ulike deler av Caritas’ bakland».

– Ingenting tilsier en masseoppsigelse

Golding sier at Caritas Norge må forholde seg til en sammensatt arbeidsgruppe.

– Det er trist at enkelte av våre ansatte synes dette har vært krevende og vanskelig å forholde seg til. Da snakker vi også om de som ikke ville markere Pride. Vår jobb som arbeidsgiver er å sikre at alle skal kunne føle seg best mulig hjemme på arbeidsplassen. En polarisering vil ikke gagne noen.

På spørsmål om det er flere ansatte som har sagt opp som følger av uenigheten som oppstod i juni, svarer Golding at det er ingenting som tilsier en masseoppsigelse.

– Jeg kjenner ikke til noen andre som har sluttet med dette som begrunnelse, sier Golding.

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion