Religion

Kastet ut på kort varsel - full strid mellom menighet og bispedømme

DRAMMEN: En katolsk menighet og en katolsk forening reagerer på behandlingen de fikk av Oslo katolske bispedømme da de måtte flytte ut av lokalene sine.

– Oslo katolske bispedømme ga oss veldig kort varsel og bygget ble jo nesten stengt på dagen. Vi fikk et par tre dager på oss til å hente tingene våre fra bygget, forklarer Urszula Andruchow.

Hun er menighetsrådsleder i den katolske menigheten St. Laurentius i Drammen.

Torsdag 2. november mottok menigheten et brev om at de måtte slutte å bruke lokalene sine i bygget Cappelens gate 5 i løpet av et drøyt døgn. Det samme brevet ble sendt til foreningen Caritas St. Laurentius Drammen. Bygget har i flere år blitt brukt til trosopplæring i menigheten og som kontorer til Caritas.

Bygget ligger rett ved siden av St. Laurentius kirke, og er i likhet med kirken eid av Oslo katolske bispedømme (OKB).

Brevet var sendt av advokatfirmaet Selmer AS på vegne av OKB.

Her står det at «Det er klart å foretrekke å unngå å måtte gå til rettslige skritt, men uten nødvendig bekreftelse på at bruken opphører vil vi på vegne av Eier ta nødvendige skritt for å søke bistand hos namsmyndighetene for å forhindre videre bruk av arealene i strid med gitte tillatelser.»

Dagen etter de mottok brevet stod menigheten og Caritas uten lokaler. Den påfølgende onsdagen ble satt som friste frist for å hente ut eiendeler. Dagen før ble det satt opp sperrebånd foran inngangsdøra til lokalene. Torsdag 9. november ble låsene byttet.

Saken ble først omtalt av Drammens Tidende.

Caritas, Drammen.

Måtte permittere ansatte

Caritas St. Laurentius Drammen er en hjelpeorganisasjon til Den katolske kirke, men er en uavhengig forening. De har som hovedmål å hjelpe innvandrere i Drammen og arrangerer kurs i norsk og samfunnskunnskap. Foreningen har også et nært samarbeid med stiftelsen Caritas Norge, den humanitære hjelpeorganisasjonen til Den katolske kirke.

Siden 2018 har de fått bruke den første etasjen gratis i Cappelens gate 5 mot det frivillige arbeidet de har gjort, ifølge Aaring i Caritas. Der menigheten over natta plutselig stod uten noe lokale til å holde trosopplæring, stod Caritas uten kontorer.

– Ingen synes dette var noe hyggelig. Vi har fire ansatte i fire ulike deltidsstillinger. De måtte alle permitteres før jul og ut til januar. Vi hadde ikke noe sted å være, så det sa seg nesten sjøl, sier Trond Olav Aaring, styreleder i Cartias St. Laurentius.

OKBs kansler (administrasjonsleder, red. anm.) Anne-Mette Ringdal skriver følgende i en e-post til Vårt Land:

«OKB har ingen kommentarer til Caritas valg om å permittere ansatte. Vi viser til at Caritas Drammen i flere år har vært kjent med situasjonen om at bygget er ulovlig å bruke.».

Ringdal sier at de fikk ett og et halvt døgns frist til å bekrefte «at de ville fraflytte eiendommen».

Caritas, Drammen.

Mangler nødvendige tillatelser

Vårt Land har fått innsyn i brevet sendt av Selmer AS på vegne av OKB. I brevet begrunnes varselet om utflytting med at OKB ikke har de nødvendige tillatelsene av Drammen kommune for å bruke bygget til det det i dag brukes til.

I Drammen kommunes arkiv er bygget oppgitt å være en «betjeningsbolig for hospitalet», skriver Drammens Tidende. Ifølge kommunen er det ikke registrert søknad om bruksendring av bygget siden det ble oppført på begynnelsen av 1940-tallet.

OKB tok selv kontakt med kommunen i 2021, for å opplyse om at bygget ble brukt ulovlig. Kommunen har imidlertid ikke utstedt en ordre til menigheten om opphør av bruk av bygningen. Dette bekrefter Drammen kommune overfor Vårt Land.

– OKB har sagt at vi ikke har lov til å bruke bygget til det vi har brukt bygget til, noe som i og for seg er riktig. Men vi mener at de burde ha søkt om tillatelse til å omdisponere bygget en gang i løpet av alle årene vi var der. Da kunne vi ha brukt bygget mens saken hadde vært til behandling, sier Andruchow.

Caritas, Drammen.

Jeg har over 40 år med erfaring fra yrkeslivet og jeg har egentlig aldri opplevd noe slikt som dette

—  Daglig leder i Caritas St. Laurentius, Trond Olav Aaring

Uenighet om rehabilitering

OKB mener Caritas og menigheten ikke kan fortsette å bruke bygget på veien frem til en ny brukstillatelse. En ny brukstillatelse forutsetter at bygget rehabiliteres.

De siste årene har menigheten gjennomført utbedringsarbeid med mål for øye å få ny brukstillatelse av kommunen, ifølge menighetsrådsleder Andruchow. OKB hevder imidlertid at dette er arbeid som menigheten ikke har fått tillatelse til å utføre, at menigheten ikke har gitt OKB beskjed om arbeidet, og at det mangler «dokument for at arbeidene er utført i henhold til gjeldende forskrifter.»

«Vi har gjentatte ganger bedt menigheten sende oss dokumentasjoner på at arbeidene er utført av firma som har ansvarsrett for å utføre slikt arbeid. OKB har ikke mottatt slik dokumentasjon. Det har derfor dessverre vist seg å være umulig.», skriver Ringdal.

Ringdal sier at dette er bakgrunnen for at det har tatt tid for dem til å søke om ny tillatelse fra kommunen.

Dette bestrider menigheten.

– Å skylde på menigheten for at OKB Eiendom ikke har søkt om bruksendring på flere år er både urettferdig og en ansvarsfraskrivelse, sier Andruchow.

Menighetsrådslederen hevder tvert imot at menigheten har overlevert all nødvendig dokumentasjon til OKB. Andruchow påpeker også at fagfolk og frivillige i menigheten har brukt «mye tid og jobbet hardt for å oppfylle kravene».

Anne-Mette Ringdal, kansler i Oslo katolske bispedømme.

Vannlekkasje etter utflytting

Etter at de forlot lokalene, har det skjedd skader på bygget som følge av en vannlekkasje. Aaring og Andruchow mener det skyldes dårlig forvaltning av bygget fra OKB sin side.

– Ingen har brukt det nå i vinteren når det har vært så kaldt, så vannet frøs på et punkt. Det førte til en vannlekkasje, sier Aaring.

Andruchow synes vannlekkasjen er særlig trist da mange frivillige har «brukt utallige dugnadstimer for å sikre menighetsbarna trivelige katekeselokaler». De forteller også at vannet har skadet dokumenter, arkiver og gamle bøker som tilhører menigheten.

Ringdal bekrefter vannlekkasjen og sier den skyldes «en svikt i en lodding under vaskemaskinen på kjøkkenet», ifølge henne. I etterkant har de måttet rive opp gulvet. Skadene er meldt til et forsikringsselskap, forteller hun.

At de tar kritikken til orientering gjør jo verken noe fra eller til

—  Daglig leder i Caritas St. Laurentius, Trond Olav Aaring

En lang prosess

Både Aaring, Andruchow og OKB forteller om en lang prosess. Det dreier seg om flere møter mellom Caritas St. Laurentius og OKB, og menigheten og OKB. Biskop Bernt Eidsvig har også vært involvert i dialogen. Målet med møtene, ifølge OKB, har vært å få på plass en minnelig løsning.

– Den minnelige løsningen var ikke noe annet enn at de ga varsel om at de ikke kunne få til å bruke bygget fordi det ikke var godkjent. Men de har hatt fire til fem år på seg til å forsøke å få det godkjent, så den forklaringen syntes jeg var tynn, sier Aaring.

Ringdal svarer at de arbeider aktivt for en løsning:

«Vi er enig i at dette har tatt tid, men vi er helt avhengige av få de nødvendige avklaringene i samarbeid med menigheten for å finne en løsning som er god og lovlig for de som skal bruke bygget», skriver kansleren.

Biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke.

Ringdal hevder at de som et forsøk på å nå en minnelig løsning tilbød Caritas hjelp med å finne lokaler høsten 2023 før bygget ble stengt.

«Caritas svarte da at det ikke var mulig å finne nye lokaler. I forbindelse med utredning av rehabiliteringen av eiendommen ble forslag om alternative lokaler i brakkerigg i byggeperioden diskutert med Caritas.», skriver OKBs kansler Ringdal.

Aaring bekrefter at det ble foreslått brakkeriggslokaler, men han mener forslaget i praksis ville være urealistisk.

Vi er enig i at dette har tatt tid

—  Anne-Mette Ringdal, kansler i Oslo katolske bispedømme
Caritas, Drammen.

– Aldri opplevd noe slikt

Caritas St. Laurentius har nå fått nye lokaler de leier av Drammen museum, og Aaring sier de ikke kan forholde seg til OKB lenger.

– Det er dårlig behandling av OKB rett og slett, det er ikke noe annet å si. Resultatet er at styret i Caritas, med meg som leder, ser at vi ikke kan forholde oss til en sånn eiendomsbesitter. Derfor kommer vi til å bli her i de nye lokalene i en lang tid.

Ringdal sier de tar kritikken fra Caritas til orientering, men påpeker at de har tilbudt Caritas bistand med å finne nye lokaler, samt at de gir økonomisk støtte til husleien i Caritas nye leieforhold i Drammen.

Aaring bekrefter det Ringdal sier om økonomisk støtte og at de skal få 50 prosent av de de betaler til Drammen museum refundert av OKB.

– At de tar kritikken til orientering gjør jo verken noe fra eller til. Jeg har over 40 år med erfaring fra yrkeslivet og jeg har egentlig aldri opplevd noe slikt som dette. At vi har måtte flytte til nye lokaler har gjort at vi nesten har blitt nødt til å starte på nytt igjen.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion