Religion

Han blir ny generalsekretær i Buddhistforbundet

SKIFTE: Gunaketu Kjønstad tar over lederjobben etter Egil Lothe, som har sittet i ledelsen av forbundet i over 30 år.

Buddhistforbundet får ny generalsekretær når Gunaketu Kjønstad tar over etter Egil Lothe fra månedsskiftet. Det melder Buddhistforbundet i en pressemelding.

Den nye generalsekretæren foretrekker å kun bruke navnet Gunaketu, som han fikk da han ble ordinert inn i Triratna buddhistorden.

For omtrent tjue år siden startet Gunaketu Oslo buddhistsenter, hvor han fremdeles underviser. I tillegg er han blant annet gestaltterapeut og lærer ved OsloMet. Han har også en master i næringslivsetikk.

– Det er en stor ære å få denne tilliten. Jeg har vært med i styret i Buddhistforbundet siden 2002, og har et godt forhold til organisasjonen, sier den påtroppende lederen.

Vil ha fokus på unge voksne

Han mener jobben som generalsekretær er en fin måte å praktisere dharma, Buddhas lære, på.

– Hva vil du fokusere på som generalsekretær?

– Jeg ønsker å bidra til å hjelpe unge voksne til å finne mening i sitt eget liv, og en egen stemme og verdiplattform. Det er et stigende press av krav fra både skolevesen, samfunnet og sosiale medier. Det er vanskelig for mange å orientere seg.

Gunaketu peker på at en viktig lærdom å få med seg, er å forsøke å se hvilke verdier det mennesket man snakker med bærer med seg, selv om man måtte være uenige i vedkommendes meninger.

Han er også opptatt av integrering mellom buddhister fra den østlige og vestlige verden, og vil ha fokus på hva man kan lære av hverandre.

Bærekraft er en annen viktig verdi for den nye generalsekretæren.

– Vi må jobbe for sunne, bærekraftige samfunn både for mennesker og miljøet, og behandle hverandre med medfølelse. Det er lettere å samhandle med andre dersom vi har stabile og forutsigbare rammefaktorer på plass, som for eksempel miljøet vi lever i.

Om sin forgjenger har han bare gode ord.

– Egil Lothe er en fantastisk kunnskapsrik person med mange perspektiver på Buddhas lære. Det har vært inspirerende å få jobbe med ham.

Vil bli mer aktiv part i samfunnet

Styreleder Chau Ngoc Thai tror at Buddhistforbundet under ny generalsekretær vil tenke nytt, og jobbe for å bli en mer aktiv og deltakende part i samfunnet.

STYRELEDER: Chau Ngoc Thai har vært styreleder i Buddhistforbundet siden sommeren 2023.

– Det blir spennende. Gunaketu har vært stydemedlem i mange år og kjenner til Buddhistforbundets kontor. Jeg tror ikke at overgangen til å være generalsekretær blir så brå for ham.

Thai påpeker at kontinutitet er viktig.

–Jeg er glad for at Egil Lothe fortsatt er medlem i forbundet, og vi vil nok møtes igjen i mange andre aktiviteter og prosjekter framover. Vi håper å kunne benytte oss av kunnskapen han har fått gjennom den tiden han har vært ansatt i Buddhistforbundet.

Har 15 000 medlemmer

25års-jubileum STL

Gunaketus forgjenger, Egil Lothe, har sittet i ledelsen av forbundet i over 30 år, de siste fem som generalsekretær. Han har engasjert seg i flere saker som er relevant for trossamfunn i Norge, blant annet da trossamfunnsloven var på høring med krav om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrende organer.

Lothe har i flere perioder sittet i styret for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og var også leder av STL i årene 1999-2003.

Buddhistforbundet er et trossamfunn og et samarbeidsorgan for 16 buddhistiske organisasjoner. Det ble registrert som trossamfunn i 1979.

Antall medlemmer i Norge er omtrent 15 000. Forbundet er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, og driver mange ulike aktiviteter; blant dem konfirmasjonskurs for ungdommer.

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion