Religion

Vil gi kirkeansatte frimodighet til å samtale om abort

SVENSKA KYRKAN: Biskopene har, for første gang på over 70 år, kommet med et hyrdebrev som omhandler samlivsspørsmål. Abort og aktiv dødshjelp er blant disse.

Biskopene i Svenska Kyrkan har skrevet et 92 sider langt hyrdebrev, eller biskopsbrev på svensk, hvor de tar for seg spørsmål knyttet til samliv. Blant dem er både abort og dødshjelp.

I brevet skriver biskopene blant annet: «Svenska kyrkan mener at abort kan aksepteres, ettersom det er et avgjørende skille mellom foster og barn».

De viser til at Svenska Kyrkan siden tidlig på 1970-tallet har akseptert lovgivning rundt abort.

Bibeltekster, tradisjon og fornuft

Brevets tittel er «Livets början och livets slut», og er hovedsakelig skrevet til prester og diakoner i kirken. Det inneholder blant annet en redegjørelse for, og refleksjon rundt, abort-spørsmålet.

Målet er, ifølge Göteborg-biskop Susanne Rappmann, å gi ansatte frimodighet til å gå inn i samtaler om tematikken.

Det sier biskopen til den svenske avisen Dagen, som omtalte saken først.

– Til syvende og sist må mennesker selv få ta avgjørelsen, men vi vil gi dem redskap til å gjøre det, sier biskop Rappmann til svenske Dagen.

Hun påpeker at bibeltekstene er viktige kilder til å ta etiske avgjørelser, men at også tradisjonen og fornuften er relevante kilder når mennesker skal gjøre valg.

Dødshjelp er blant de andre temaene som tas opp i brevet. Biskopene avviser å åpne for dette.

Norske biskoper: Bedre med lovlig abort enn ikke

Da politikerne her til lands i 2021 diskuterte hvorvidt grensen for selvbestemt abort skulle utvides fra 12 til 18 uker, engasjerte blant annet preses Olav Fykse Tveit seg i diskusjonen.

– Jeg ber de politiske partiene om ikke å gjøre slike endringer i abortloven. Det gir et galt signal å flytte den generelle grensen for selvbestemt abort til for eksempel uke 18, sa Fykse Tveit da i et intervju hos Vårt Land.

Han var samtidig tydelig på at kvinner ikke skal dømmes dersom de velger å ikke fullføre svangerskapet, men at det er viktig at de får tilgang til nødvendig informasjon.

To år tidligere, i 2019, beklaget bispemøtet hvordan kirken har behandlet kvinner som har tatt abort.

Da selvbestemt abort ble diskutert og vedtatt som lov på 1970-tallet, var Den norske kirke tydelig i sin motstand. I 2019 uttalte biskopene at «et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang».

– Det blir ikke minst tydelig i et globalt perspektiv. Internasjonalt ser vi at kirker fortsatt er med på å legge sten til byrden for mange gravide kvinner i utsatte posisjoner, skrev de i sin uttalelse.

Forslag til ny abortlov

I desember i fjor overleverte abortutvalget et forslag til ny abortlov til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Utvalget var et offentlig utvalg som så på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.

Et av forslagene var å utvide selvbestemt abort fra 12 til 18 uker.

Utredningen er sendt på høring, og høringsfristen er 22. mars i år.

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion