Religion

Paven åpner for at prester kan velsigne likekjønnede par. Dette mener norsk biskop

SAMLIV: Pave Frans åpner for at katolske prester kan velsigne likekjønnet samliv, men med en rekke forbehold. – Kan ikke være et varsel om en forandring i læren om ekteskapet, mener norsk biskop.

– Det blir opp til den enkelte prest å avgjøre om han vil velsigne homofile par som ber om det, sier Bernt Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme.

Vatikanet meldte mandag at de åpner for velsignelser av likekjønnede par, etter avgjørelse fra pave Frans. Det melder nyhetsbyråene AP og Reuters.

Det understrekes at det ikke er snakk om et vielsesritual eller noen annen form for etablert liturgi. Velsignelsen kan heller ikke gis i sammenhenger som forbindes med bryllup, «for å unngå alle former for forvirring eller skandale», står det i uttalelsen fra Vatikanet.

«Denne velsignelse skal aldri gis sammenfallende med en seremoni for inngåelse av partnerskap, og heller ikke i forbindelse med dem», heter det videre.

Videre er det opp til den enkelte prest å beslutte i hvert enkelt tilfelle om de ønsker å gi en velsignelse til likekjønnede par. Den skal sees som et tegn på at Gud ønsker alle velkomne, ifølge Vatikanet.

– Er det grunn til å tro at katolske prester i Norge vil velsigne likekjønnet samliv?

– Jeg går ut fra at noen av våre norske sjelesørgere vil gjøre dette, men har ikke noe konkret å holde meg til, sier Eidsvig i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB

– Gledelig skritt

Nyheten fra Vatikanet vekker oppsikt. Blant annet skriver den østerrikske avisen Kurier at det er «revolusjon i Roma», og flere omtaler saken som en radikal endring i Den katolske kirkens lære.

For Anne Helene Utgaard er vedtaket om velsignelse av likekjønnede par en etterlengtet nyhet.

– Jeg mener dette er et gledelig skritt mot et nytt syn på seksualitet og ekteskap, sier hun.

Utgaard er styremedlem i «Også vi er kirken» (OVEK), en katolsk reformbevegelse som i sitt program blant annet tar til orde for at Den katolske kirke ikke må diskriminere mennesker ut fra sivilstand, kjønn eller seksuell legning. Bevegelsen talte rundt 70 medlemmer i Norge i 2019.

Selv er hun ikke overrasket over vedtaket, og mener Frans har hatt et positivt språk om homofile helt siden han ble innsatt som pave.

– Men med vedtaket balanserer han på en fryktelig tynn linje, for dette er en tematikk som konservative katolikker mener sterkt om, sier Utgaard.

Det tas derfor en rekke forbehold i avgjørelsen, viser hun til.

– Jeg mener likevel det er et solid fremskritt, men paven kommer til å få mye tyn.

– Rokker ikke ved læren

Biskop Bernt Eidsvig påpeker at det er et omfattende dokument Vatikanet har kommet med, og at han foreløpig uttaler seg med en viss forsiktighet. Selv ser han mer nøkternt på saken.

– Dokumentet imøtekommer homofile katolikkers behov for sjelesørgerisk omsorg, men rokker ikke ved læren om ekteskapet mellom en mann og en kvinne som sakrament, sier han.

Han viser til at sakramentets tegn er nettopp en mann og en kvinne som av fri vilje sier ja til et liv sammen, og som vil bringe slekten videre.

– Dette kan derfor ikke være et varsel om en forandring i læren om ekteskapet, noe som ville ha vært sensasjonelt, sier biskopen.

Eidsvig mener det imidlertid er lite revolusjonerende om en prest skulle velsigne to menn eller to kvinner som trofast lever sammen.

– Noen prester gjør dette allerede fordi de vet at et oppbrudd fra et slikt forhold kan innebære ensomhet, sorg – og promiskuitet. Hvis vi skal innordne samboende homofile i en kategori, må denne være vennskap, sier han.

Ingen fordømmelse

Siden Frans ble pave i 2013, har han vist tegn til å ønske at kirkens dører i større grad skal være åpne for LHBT-personer. Men det skal skje uten å rokke ved kirkens grunnleggende syn på seksualitet, skriver Reuters.

Biskop Bernt Eidsvig forteller at pave Frans tidligere har gjort det klart at han ikke vil uttale seg om personer i likekjønnede forhold med fordømmelse eller moralisering.

– Det samme gjorde pave Johannes Paul II når det gjaldt homofile personer, men ikke når det gjaldt deres intime forhold, sier han.

Biskopen opplyser at historisk sett har man fra katolsk hold ansett homofili som «en selvvalgt perversjon».

– Men kirken skilte seg i så henseende ikke fra sekulær eller protestantisk moralsk tenkning. Det er for eksempel ikke veldig mange år siden en homofil legning også i Norge var grunn til fritagelse fra verneplikten. Homofile handlinger mellom menn ble først avkriminalisert i 1972, sier han.

På spørsmål om Eidsvig selv vil velsigne likekjønnede par, svarer han:

– Jeg venter på et budskap fra paven til biskopene.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

NTB

NTB

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion