Religion

Sykehusprestene mener nytt nettsted usynliggjør kirkas arbeid

LIVETS SLUTTFASE: Sykehusprestene mener Helsedirektoratets nye temanettside om døden dekker over Den norske kirkes sentrale plass i arbeidet med døende og pårørende. – Mer tilslørende enn informerende, sier utvalgsleder Aud Irene Svartvasmo.

Helsedirektoratets informasjonsnettsted om døden tilslører Den norske kirkes rolle i å ivareta døende og pårørende, mener Fagutvalget for prester i helsesektoren.

Denne uka sendte fagutvalget et brev til helsedirektoratet, der de tar opp flere punkter utvalget mener er problematiske.

– Vi reagerer på at kirka, prestene og diakonenes arbeid blir usynliggjort. Det tilslører at kirka faktisk spiller en ganske stor rolle når noen dør i dette landet, sier utvalgsleder Aud Irene Svartvasmo.

Ikke nevnt

Utgangspunktet for saken er at Helsedirektoratet i mange år ga ut brosjyren «Når en av våre nærmeste dør», med praktisk informasjon til de som har mistet eller står i fare for å miste nærstående.

I våres ble imidlertid denne brosjyren avvikla til fordel for ei ny temaside på nett, kalt «Døden – en del av livet». Nettsida tar sikte på å være en ressurs for både pasienter og pårørende, og inneholder blant annet informasjon om hvilke ressurser man kan belage seg på å få støtte fra.

I brevet trekker fagutvalget fram et eksempel fra seksjonen om «vanlige spørsmål om døden», og svaret som gis på spørsmålet «hvem kan jeg snakke med om døden?»

Her omtales leger, sykepleiere, helsesykepleiere, kreftkoordinatorer psykologer og andre som tilsynelatende står klare til å ta imot mennesker som trenger å snakke om døden. I brevet til Helsedirektoratet skrivet fagutvalget:

«Virkeligheten vi erfarer er annerledes. Oftere er det prester og diakoner og andre tros- og livssynssamfunnsrepresentanter som stiller med dette tilbudet».

Utvalget reagerer derfor på at sykehusprester, menighetsprester og diakoner er «helt fraværende i denne opplistingen».

Dekker over kirkas sentrale rolle

I et punkt nederst på siden står det riktignok at ulike trossamfunn også har tilgjengelige personer som er vant til å snakke om døden. Fagutvalget mener dette er uheldig formulert, da det «tilslører Den norske kirkes sentrale plass i sorgarbeidet, at den er tilgjengelig over hele landet, at tilbudet er gratis for den hjelpesøkende og at den er representert på alle sykehus i landet».

Også andre steder på nettsida nevnes Den norske kirke som en av flere frivillige organisasjoner man kan oppsøke for å få hjelp.

– Jeg tenker at det er mer tilslørende enn informerende. Det dekker på en måte over hvor sentral Den norske kirke er i alt arbeidet, både i forkant og etterkant, rundt dødsfall. Kirka er rett og slett en integrert del av samfunnsstrukturen, sier Svartvasmo.

Får støtte fra Kirkerådet

Kirkerådet har også tatt kontakt med Helsedirektoratet om dette temaet. I brevet, sendt forrige uke, understreker avdelingsdirektør Jan Christian Kielland og seksjonsleder Inger Anne Naterstad at «viktigheten av at nettsidene kommuniserer at det finnes etablerte tilbud om samtale og oppfølging med spesialiserte prester og diakoner». Kirkerådet gjør det også klart at både Kirkerådets fagavdeling og kirkens kompetanse ved helseforetakene står til rådighet som ressurser for arbeid med språket på de aktuelle nettsidene.

Nå håper Svartvasmo at direktoratet tar fagutvalgets innspill til etterretning, men aller helst at sykehusprestene kan bli involvert i en breiere dialog rundt innholdet på nettstedet.

– Nettsiden er ganske ny, og da tenker vi at det er viktig å være litt på ballen nå, før den får satt seg ordentlig.

Helsedirektoratet er blitt kontaktet om saken, men hadde ikke anledning til å svare på spørsmål i helga.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion