Religion

Skjebnemandag for TVL

SKJEBNETIME: Mandag avgjøres TVLs framtid. Dersom ikke eierne i Knif legger friske penger på bordet vil den kristne TV-kanalen være historie etter nyttår.

Mandag ettermiddag avgjøres den kristne TV-kanalen TVLs framtid, under en ekstraordinær generalforsamling til kanalens eier, Knif AS.

Som Vårt Land tidligere har skrevet om har kanalen denne høsten hatt en bedre økonomisk utvikling enn man på forhånd hadde venta. Dette har blåst nytt liv i håpet om at kanalen kan reddes fra avvikling.

Før den ekstraordinære generalforsamlinga melder Dagen at styret vil presentere eierne for to løsninger:

  • Enten å tilføre tre millioner friske kroner til kanalen. I så fall vil eierne ta en mer aktiv kontroll over kanalen, og Knif skal samtidig lete etter nye eiere, etter det Dagen får opplyst.
  • Eller: Avvikling av kanalen. Dersom eierne går inn for dette alternativet går kanalen av lufta ved årsskiftet.

Redda fra avvikling

Knif AS er en organisasjon som blant annet tilbyr frivillige organisasjoner tjenester innenfor forsikring, økonomistyring og regnskap, kompetanseheving og innsamlinger, samt tilgang til gunstige innkjøpsordninger.

Aksjeselskapet er eid av 63 kristne organisasjoner og trossamfunn.

Da Knif i januar i fjor overtok TVL, etter at Vårt Land gikk inn for å avvikle kanalen, skapte dette reaksjoner blant flere av eierne. Flere mente det var problematisk at avgjørelsen ble tatt uten at eierne ble konsultert, og at TV-drift ligger utenfor virksomhetens kjerneområde.

Som en følge av dette valgte Knifs daværende styreleder, Knut Are Hole, å trekke seg i september. Flere av Knifs største aksjonærer varsla i sommer at de var kritiske til å bevilge mer penger til kanalen.

Uavklarte posisjoner

I forkant av generalforsamlinga har Dagen spurt de største aksjonærene om hvorvidt de ønsker å bevilge kanalen mer penger. De største aksjonærene har enten ikke bestemt seg eller vil ikke uttale seg før generalforsamlingen.

Normisjon, som er den femte største eieren, har imidlertid signalisert at de er åpne for å tilføre kanalen friske midler:

– Enten man avvikler eller lar kanalen holde på en stund til, vil det koste. Med den utviklingen vi ser nå, er det mye som tyder på at det er klokt å la den få fortsette en stund til, sa generalsekretær Kjetil Vestel Haga til Dagen da han ble spurt i forrige uke.

Eierne må håndtere

Sjefredaktør Alf Gjøsund forteller at staben som bidrar til å produsere kanalens innhold er spente på TVLs framtid.

Han ønsker ikke å uttale seg om morgendagens generalforsamling, men sier at han på generelt grunnlag har stor tro på prosjektet, og mener kanalen er «alt for viktig til å avsluttes».

– Men det er ikke en appell overfor generalforsamlingen, det har jeg alltid sagt. Jeg har stor respekt for at alle organisasjoner har et kjerneoppdrag, og at det er organisasjonenes ansvar å være tro mot det oppdraget. Så må de vurdere om TVL også kan bidra til å realisere det samme oppdraget.

Når ut til 130.000 husstander

I november kunne kanalen melde om en solid vekst i både inntekter og seertall denne høsten. Ifølge Gjøsund tyder alt på at tendensen har holdt seg inn i adventstida.

Gjøsund opplyser om at TVL nå når ut til 130.000 husstander. Samtidig får kanalen nye faste givere på daglig basis, og ligger an til å nå 1000 faste bidragsytere i løpet av første halvdel av 2024. Han sier også at stadig flere gir sporadiske beløp i størrelsesordenen 10.000–20.000 kroner.

– Vi merker på alle måter at stadig flere får øynene opp for det vi driver med. Det hjelper fantastisk mye.

Når vi først får vokst oss sterke kommer TVL til å være mye mer enn vi er nå

—  Alf Gjøsund, sjefredaktør i TVL

Har flere programkonsepter i ermet

Hvis det ender med nedleggelse av kanalen mener Gjøsund Kristen-Norge mister noe viktig.

– For det har aldri vært en TV-kanal som er så opptatt av å løfte fram det vi står sammen om.

Han sier også at de har flere planer på trappene. På spørsmål om hvordan kanalen i dag samsvarer med visjonene Gjøsund hadde for kanalen da den ble oppretta, svarer redaktøren at kanalen «peker i retning mot» ambisjonene.

Han forteller imidlertid at de har flere titalls programkonsepter de ønsker å rulle ut, i takt med at kanalen vokser seg sterkere. Blant annet ser han for seg et misjonsmagasin, og egne programmer om livsmestring, forbønn på en forsvarlig måte og diakoni.

– Når vi først får vokst oss sterke kommer TVL til å være mye mer enn vi er nå. De som bidrar til kanalen i dag, bidrar ikke bare til at TVL får fortsette, men til det jeg tror kan bli en av de viktigste TV-kanalene i Norge.

For ordens skyld: TVLs sjefredaktør Alf Gjøsund er gjestekommentator i Vårt Land, og har tidligere vært journalist, kommentator og redaktør i avisen. Gjøsund var konstituert sjefredaktør i Vårt Land fra 2018 til 2019. Markedsavdelingen i Vårt Land har et kommersielt samarbeid med TVL.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion