Religion

Katolikker med plan for å «reevangelisere» Norge

DEN KATOLSKE KIRKE: Katolsk bispedømme og medieaktør står bak et nytt misjonsprosjekt som de håper kan hjelpe katolikker og andre kristne til å finne tilbake til troen fram mot kristningsjubileet i 2030.

– Målet med prosjektet er å reevangelisere Norge, sier Pål Johannes Nes, redaktør for Eternal Word Television Network (EWTN) i Norge.

Medieaktøren driver blant annet en katolsk TV-kanal i Norge, flere podcaster, og radiokanalen St. Rita Radio. Sammen med Trondheim stift, som er ett av tre bispedømmer i Den katolske kirke i Norge, har de nylig lansert prosjektet Misjon2030.

Lanseringen skjedde første helgen i advent av biskop Erik Varden.

Navnet på prosjektet henspiller på kristningsjubileet i 2030. Da er det 1.000 år siden Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad. Siden ble han erklært som helgen. Hendelsen regnes som starten på kristningen av Norge.

Mens regjeringen legger opp til en nasjonal markering som skal gi «et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålene om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva Norge skal/bør være», håper redaktøren i EWTN Norge at Misjon2030 kan bidra til å fornye kristentroen i befolkningen.

STORE PLANER: Redaktør Pål Johannes Nes, redaktør for Eternal Word Television Network (EWTN) i Norge, er en av aktørene bak Misjon2030. Her sammen med p. Arne Marco Kirsebom under en sending på EWTN.

– Hva legger dere i begrepet reevangelisering?

– Begrepet, nyevangelisering, ble først tatt i bruk av pave Johannes Paul II for om lag 30 år siden. Det handler om at vi må finne tilbake til troen vår. Dette er hva reevangelisering spinner ut av. En ting er å si at vi er katolikker, men vi må også vite hva det innebærer. Hva vil det si å være katolikk i dag? Hvordan skal vi forholde oss til samfunnet rundt oss? Hva er det vi egentlig tror på? sier han.

– Ensomt å være katolikk

Nes påpeker at Den katolske kirke har hatt det han vil kalle en ekstrem medlemsvekst i Norge de siste årene. Ikke som følge av misjon, men på grunn av immigrasjon, altså at katolikker har flyttet til landet.

– Oppi det hele har kirken kanskje «glemt» de norske katolikkene litt. Prosjektet tenker vi er et viktig steg i å bygge en norsk-katolsk identitet, sier han.

Han tror mange også oppfordrer det utfordrende å være katolikk i et stadig mer sekulært samfunn.

– Jeg driver selv konfirmantundervisning i Ålesund. Av 25 konfirmanter er det kanskje fire som går i klasse med andre katolikker. Det er veldig ensomt å være katolikk i dag. Med Misjon2030 ønsker vi også å samle katolikker slik at vi kan bygge bånd og på den måten være bedre rustet til evangelisering.

– Hva konkret vil dere gjøre for at katolikker skal finne tilbake til troen?

– Vår biskop nevner fire ting, som er bønn og liturgi, en levende kallskultur, katekese og karitativt arbeid. Det får sitt utspill i at vi har et sterkere fokus på tidebønner og messefeiring. I tillegg jobber vi mye med katekeseundervisning, sier han.

Oppi det hele har kirken kanskje «glemt» de norske katolikkene litt. Prosjektet tenker vi er et viktig steg i å bygge en norsk-katolsk identitet

—  Pål Johannes Nes

Ikke et økumenisk prosjekt

Med reevangeliseringen vil katolikkene først og fremst sikte seg inn mot sine egne, men de håper også å nå bredere ut.

– Tenker dere at for eksempel medlemmer i Den norske kirke skal være gjenstand for reevangeliserings-prosjektet?

– Jeg vil ikke trekke fram ett trossamfunn, sier Nes. Han legger imidlertid ikke skjul på at det er den katolske tro de ønsker å spre, selv om både EWTN Norge og Den katolske kirke er er opptatt av økumenikk.

– Som medieaktør er vår oppgave å spre den katolske troen, som simpelthen er kirkens tro og, slik vi forstår det, kristendommen i sin fulle rikdom, sitt fulle omfang.

– Fin trygghet

Nes påpeker at kristningsjubileet er gjennomsyret av katolsk tro, noe som gjør det naturlig for Den katolske kirke å ha et misjonsprosjekt som dette.

– Hellige Olav var, enten man liker det eller ikke, katolikk. Det er tusen år siden Norge ble et katolsk land.

Selv mener han jubileet også er en god påminner om at den katolske tro står fast, uansett tidsepoke.

– I liturgien til påskenatt utroper vi: «Jesus Kristus, den samme i dag, i går og i evighet!» Kristus, den oppstandne og nåderike, forandrer seg ikke. Den samme virkeligheten nærer oss i dag som næret Olav for tusen år siden. Vi lever i en skiftende tid. Vi må forholde oss til alt som forandrer seg utifra det som er evig. Nyevangeliseringen går ut på å uttrykke troens uforanderlige vesen slik at det taler begripelig til verden av i dag, sier Nes.

---

Kristningsjubileet

  • Slaget på Stiklestad i 1030 var et vendepunkt i norsk historie og kulturarv.
  • Kong Olav Haraldsson (Olav den hellige) falt i slaget og ble senere erklært som helgen.
  • Dette kalles starten på kristningen av Norge.
  • I Hurdalsplattformen har Ap/Sp-regjeringen lovet å gjøre 1000-årsjubileet til en nasjonal markering.
  • I 2030 er det planlagt en storstilt feiring, men også hvert år fram mot jubileet skal det være markeringer.
  • En komité på ti personer skal møtes to ganger årlig for å sikre at feiringen i 2030 blir storstilt.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion