Religion

Generalsekretær om Bibel 2024: – Også nettbibelen finansieres av bibelsalg

DEN NORSKE KIRKE: Kirkerådet vil ta i bruk Bibel 2024, men lar det være opp til fellesråd og prostier om biblene kjøpes inn til kirker og prester.

– Når en stor kunde sier at dette er ikke så viktig, så er det klart at det rammer salget vårt, og salget rammer til syvende og sist bibeloversettelsesarbeidet.

Det sier Øyvind Haraldseid, som er generalsekretær i Bibelselskapet.

Bibel 2024 er en revisjon av Bibel 2011, og blir lansert neste år. Bibelselskapet har stått for revisjonen, og ifølge Haraldseid er prislappen på omtrent 25 millioner kroner.

Det er særlig Det nye testamentet som har gjennomgått revideringer. Vårt Land har tidligere skrevet flere artikler om bibelrevisjonen.

---

Bibelrevisjonen

---

Mener kirken må betale for bibler

Fredag vedtok Kirkerådet at teksten som lyder i Den norske kirkes gudstjenester og kirkelige handlinger skal være fra Bibel 2024.

Rådet ber bispedømmer og prostier kjøpe bibler til prestene innenfor rammen av egne budsjetter, og ber fellesrådene vurdere om det skal kjøpes inn ny bibelutgave til kirkene.

Prest og medlem i Kirkerådet, Thomas Tinglum, var saksordfører da Kirkerådet vurderte saken.

Han pekte på at Den norske kirke antagelig er den største bibelbrukeren i Norge.

– Hvis det skal være mulig å sette folk i arbeid til å drive bibelutvikling, så må ikke Den norske kirke slutte å bruke penger på bibler, sa han, og la til:

– Det er litt det samme som at vi vil ha nettavisen gratis, men da får ikke journalisten lønn.

Den forrige oversettelsen Bibelselskapet gjorde av Bibelen, ble ferdigstilt i 2011.

– Bibeloversettelse koster jo noen kroner, og det er ikke så lenge siden den forrige kom. Hvorfor satte dere i gang med dette så snart?

– Bakgrunnen er vi i 2011 kom til et punkt hvor vi satte en strek for bibeloversettelsen. Så har vi nå sett enda grundigere på Det nye testamente, som vi ikke jobbet like mye med i forrige oversettelse. Det var oversatt bare noen år tidligere, i 2005. Det som kommer nå er en revisjon av oversettelsen fra 2011, sier Øyvind Haraldseid.

Mener Kirkerådet ikke kan bevilge penger

Til Vårt Land sier kirkerådsleder Kristin Gunleksrud Raaum om rådets vedtak:

– Den første del av vedtaket er at Den norske kirke skal bruke Bibel 2024. Så tydeliggjorde vi i forhold til prostier og bispedømmeråd at de bør kjøpe inn bibler, innenfor rammene av egne budsjetter.

Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Vi har ikke myndighet til å pålegge fellesrådene å kjøpe inn bibler.

Kunne dere bevilget noe penger til disse innkjøpene?

– Kirkerådets budsjett som ble vedtatt for 2024 er i minus. Vi har ikke mulighet til å bevilge penger til innkjøp av bibler.

Nettbibelen er avhengig av papirsalg

I Kirkerådets møte påpekte preses Olav Fykse Tveit at Bibelen er tilgjengelig digitalt.

Generalsekretær i Bibelselskapet er ikke så glad for dette utsagnet.

– Det kan vi ikke ta for gitt, for nettet har også en kostnad. Alt nettarbeidet vårt finansieres også av det vi selger på papir. Driftskostnaden er mellom to og tre millioner kroner i året, sier Øyvind Haraldseid.

Fykse Tveit la vekt på at det må være bibler tilgjengelige i kirkerommene.

– Det må være en bibel 2024 i hver kirke. Men hvem som kjøper inn og hvor mange, det trenger ikke vi å vedta i Kirkerådet.

– Kan rette i den tekstboka som er

Preses påpekte at det ikke ville være bærekraftig å kjøpe inn nye tekstbøker, da tekstrekkene for kirkeåret skal revideres om ikke så lenge.

Den norske kirke har tre tekstrekker med søndagens tekster. Hvert tredje år leses altså de samme tekstene i gudstjenesten.

Forslaget fra Fykse Tveit gjorde at rådsmedlem Thomas Tinglum reagerte:

– Da vil jeg gjøre oppmerksom på at vi kommer til å lese fra Bibel 2011 i de fleste kirker i Norge. For alle leser fra tekstboka i kirkene.

Til dette svarte preses:

– Det som er poenget er jo at det er så små forandringer at du kan bruke noen timer på å gå gjennom alle tekstene og rette dem i den tekstboka som er, slik at den kan brukes som bok.

– Jeg skjønner at dette er lurt bærekraftmessig, men jeg tror ikke at det kommer til å skje, svarte Tinglum.

Fokus på bærekraft

I Kirkerådets papirer påpekes det at vurderingen har en bærekraftsside. «Ut fra bærekraft kan det argumenteres mot å erstatte bibler og tekstbøker i alle kirker og til alle prester med nye bøker», heter det i forslaget til vedtak.

Bibelselskapets generalsekretær forteller at de har hatt mye fokus på bærekraft i arbeidet med den nye revisjonen.

– Bøkene er kortreist, de er trykket i Nederland. Det er også FSC-merkede bøker, og vi har brukt mye resirkulert materiale i biblene. Det synes jeg Kirkerådet kunne lagt mer vekt på i møtet i dag, sier Haraldseid.

FSC-merking er den ledende internasjonale sertifiseringsordningen for bærekraftig skogbruk.

Haraldseid uttrykker at han er glad for at både Bispemøtet og Kirkerådet har sagt at Bibel 2024 skal brukes i Den norske kirke. Likevel mener han at Kirkerådet nå legger mye ansvar på bispedømmer, prostier og fellesråd rundt om i landet.

– Jeg mener at både kirken og prestene må ha disse biblene. En profesjonell aktør som kirken bør kunne betale for det verktøyet som prestene trenger for å gjøre jobben sin.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion