Religion

Kirkerådet har evaluert ordningen for biskopvalg: «Tidvis krevende å håndtere»

BISPEVALG: «Svært omfattende», «svært tidkrevende» og «kan være belastende for de kandidatene som deltar». Slik vurderer Kirkerådet bispevalgordningen i Den norske kirke.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion