Religion

Tidligere medlemmer av hovedstyret støtter Endre Stene: – NLM bør beklage

MISJONSSAMBANDET: Tre tidligere medlemmer av hovedstyret tar selvkritikk for arbeidet med varslingssaker i Misjonssambandet. De mener organisasjonen bør gjøre det samme.

Flere varslere har de siste årene kritisert Misjonssambandet (NLM) for måten de har håndtert varslinger på ledelsen. En av varslerne er Endre Stene. Forrige uke kunne Vårt Land melde at NLM-ledelsen har jobbet med en offentlig beklagelse til ham, men at prosessen nylig strandet. Dermed ble det ikke noe av en uttalelse.

Nå får både Stene og flere andre varslere støtte fra tre tidligere medlemmer i hovedstyret (HS) i NLM.

«NLM bør beklage det som organisasjonen faktisk har ansvar for», heter det i innlegget som de har sendt til Vårt Land og Dagen.

Innlegget er signert følgende tidligere medlemmer i HS: Kjartan Åsebø (2015-21) Thor Fremmegård (2009-22) og Reidar Bøe (2009-2022).

HS er Misjonssambandets øverste valgte organ. De tidligere HS-medlemmene tar også selvkritikk i innlegget:

«Vi som skriver dette, har selv medansvar for at behandlingen av Endre sin sak og flere andre sine saker ikke har vært god i tiden som har gått. Det må vi beklage.»

Fremmegård opplyser til Vårt Land at de ikke ønsker å gi flere kommentarer enn det som kommer fram i innlegget.

Til orientering: Kjartan Åsebø har vært Endre Stenes forlover. Han meldte seg inhabil da Stenes sak ble behandlet i Hovedstyret.

Avsluttet saken

Stene står bak flere varsler i Misjonssambandet. Flere av dem handler om den daværende NLM-ledelsens håndtering av en varslingssak han selv sto i for tre år siden.

Etter at Misjonssambandet fikk nytt hovedstyre og Gunnar Bråthen ble ny generalsekretær i sommer, har NLM-ledelsen jobbet med en offentlig beklagelse til Stene. I en e-postutveksling kom Stene og Bråthen fram til et forslag som begge tilsynelatende kunne enes om. Utkastet sendte Bråthen til HS i begynnelsen av september.

Men forslaget som siden kom i retur kunne ikke Stene godta. Der hadde nemlig HS endret på vesentlige punkter.

I slutten av oktober valgte HS og Bråthen å avslutte saken hans.

Dette ble beklaget

De tre tidligere HS-medlemmene reagerer på at det ikke ble noe av en offentlig beklagelse.

«Innholdet i forslag til beklagelse som ble stanset, er dekkende for vår oppfatning av det som har skjedd», skriver de.

I forslaget som Stene og Bråthen tilsynelatende kunne enes om, og som siden ble endret av HS, ble dette beklaget:

  • Den opprinnelige saken knyttet til Stene burde ikke vært behandlet av Misjonssambandets ledelse.
  • Saken utviklet seg på en måte som gjorde at Stene ble utsatt for beskyldninger og mistenkeliggjøring som det viste seg å ikke være grunnlag for.
  • Da saken kom til HS, har også denne behandlingen vært kritikkverdig og tatt alt for lang tid.
  • Endre Stene var i sin fulle rett da han varslet om sin egen og andres saker. Enkelte av Misjonssambandets medieutspill om Stene kan forstås som forsøk på å svekke hans troverdighet i offentligheten. Det har også blitt fremsatt påstander som har vist seg å ikke medføre riktighet.

«Stene har vært en talsmann for å påpeke svakheter i NLM sin ledelse i forhold til personalbehandling»

—  Tre tidligere medlemmer i Misjonssambandets hovedstyre

– Svært trist

At det ikke ble noe av denne beklagelsen, synes de tre tidligere HS-medlemmene er leit.

«Stene har vært en talsmann for å påpeke svakheter i NLM sin ledelse i forhold til personalbehandling. Han har selv også i sterk grad opplevd dette. Hovedstyret i NLM stoppet ifølge Vårt Land det gode initiativet fra generalsekretær Gunnar Bråthen for å gjennomføre en tydelig beklagelse. Som tidligere HS-medlemmer synes vi dette er svært trist», skriver de.

I innlegget fra de tidligere HS-medlemmene problematiserer de også at den tidligere NLM-ledelsen ble involvert i prosessen som skulle munne ut i en offentlig beklagelse til Stene. Dette mener de «var uklokt», skriver de, uten å begrunne dette.

Både daværende generalsekretær Øyvind Åsland og nåværende informasjonsleder Espen Ottosen er blant dem Stene har varslet på. Som Vårt Land skrev forrige uke fikk Åsland og Ottosen mulighet til å komme med kontradiksjon på forslaget til beklagelse til Stene. Det går fram av et brev fra HS og Bråthen i slutten av oktober.

Dette har Stene problematisert.

– Når styret involverer Åsland og Ottosen i prosessen, vitner det om at styret ikke tør å gjøre noe som utfordrer deres makt, ikke engang beklage på vegne av dem, sa han til Vårt Land forrige uke.

I brevet fra HS og Bråten går det ikke fram hvilke innvendinger Åsland og Ottosen eventuelt hadde, samt om dette var en medvirkende årsak til HS endret utkastet som Bråthen og Stene tilsynelatende ble enige om.

NLM-ledelsen begrunner Åsland og Ottosens involvering i beklagelsen slik:

«Her vil vi påpeke at HS på det tidspunktet var i prosess med å utrede om det skulle bli aktuelt med en uttalelse og hva HS eventuelt mente det var grunnlag for å beklage. Vi mener derfor det er helt i tråd med kontradiksjonsprinsippet, noe også flere varslere har påpekt er avgjørende viktig å overholde i håndtering av sakene», skriver de.

Ledet varslingsutvalg

I arbeidet med en offentlig uttalelse har NLM-ledelsen også rådført seg med advokat Stein Foyn. Foyn ledet et eksternt varslingsutvalg som i 2021 ble nedsatt for å behandle varsler på daværende generalsekretær Øyvind Åsland.

Konklusjonen deres ble at Åsland gjennomgående hadde behandlet varslingssaker på en forsvarlig måte, «uten vesentlige avvik fra de krav som gjelder», mente utvalget. De påpekte samtidig at enkelte forhold i sakene kunne ha vært håndtert annerledes.

Varslere har siden kritisert rapporten blant annet for å ha en slagside. En av dem uttalte til Vårt Land at hen mente hovedkonklusjonen til utvalget primært handler om juss, altså hvorvidt den daværende generalsekretæren hadde brutt norsk lov. Varslernes kritikk har imidlertid handlet vel så mye om etikk og moral, innvendte hen. Det har også vært stilt spørsmål ved utvalgsmedlemmenes habilitet fra flere hold

Det er et synspunkter Stene deler. Blant annet derfor mener han at også Foyns involvering i arbeidet med en beklagelse er kritikkverdig.

NLM-ledelsen har på sin side forsvart at de rådførte seg med Foyn:

«Foreleggelsen til Foyn var også nødvendig for å få en vurdering av hvordan en eventuell uttalelse fra HS forholdt seg til varslingsutvalgets rapport», skriver HS og Bråthen i brevet til Stene.

Det har ikke lyktes Vårt Land å få tak i generalsekretær Gunnar Bråthen.

ENDRINGSLOGG: Etter at innlegget først ble publisert, har Vårt Land fått bekreftet at Kjartan Åsebø har vært Endre Stenes forlover. Han meldte seg inhabil da Stenes sak ble behandlet i Hovedstyret. Denne informasjonen er nå lagt til 6. desember klokken 10:41,


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion