Kultur

– En drøm å få arbeide med en kirke, sier arkitekt

VINNER KÅRET: Ranheim og Charlottenlund menighet i Den norske kirke i Trondheim skal få nytt kirkebygg. Fredag kunngjorde juryen for arkitektkonkurransen hvem som har vunnet.

«En enstemmig jury mener Fiat Lux er konkurransens beste forslag og det som også er mest utviklingsdyktig.»

Det skriver juryen for arkitektkonkurransen i sin rapport, som er utarbeidet av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Det svenske arkitektfirmaet Ateljé Ö har laget forslaget «Fiat Lux», og skal gi form til Charlottenlund nye kirke.

«Fiat Lux» var ett av 177 forslag som ble vurdert av juryen.

Fra arkitektene: I det staselige klokketårnet er kirkens gjenbrukte klokker synlige, hengende iden åpne konstruksjonen

Bærekraft og universell tilgjengelighet

I rapporten står det:

«Kirkebygget må være et rom som åpner opp og tar imot oss, og være et sted som bidrar til glede og fellesskap. Vår tids sterke vektlegging av bærekraft må være med inn i arbeidet med denne kirka. Charlottenlund kirke skal være en funksjonell og estetisk vakker kirke med en fremtidsrettet grønn profil: Den grønne katedralen på Charlottenlund.»

I tillegg til å vurdere det arkitektoniske konseptet og fokuset på bærekraft og miljø, har juryen blant annet sett på tilpasning til bebyggelsen i området, og hvordan forslagene har lagt til rette for uteområder rundt kirka. Universell tilgjengelighet er også vektlagt.

Fra arkitektene: Langs kirkemuren anlegges en trappet hage bestående av en frodig urtehage, bed for grønnsaker og bærbusker. Synlig vannhåndtering inkluderes som et estetisk tiltalende og dekorativt element i hagen og gir et yndig og funksjonelt preg til anlegget.
Fra arkitektene: Fra den sentralt plasserte atriumgården kan man nå kaféen, menighetssalen og kirketorget, samtidig som gården fungerer som en slags utvendig forlengelse av alle disse funksjonene - et værskjermet rom for kirkens mange besøkende og aktiviteter.

Inspirert av verdensarv-arkitektur

– Å få arbeide med en kirkebygning er en drøm, sier Joel Winsnes, en av de ansvarlige arkitektene bak forslaget «Fiat Lux».

Det er første gang det lille firmaet Ateljé Ö tegner en kirke. Winsnes forteller at de har latt seg inspirere av den lokale arkitekturen i firmaets svenske hjemby, Visby.

ARKITEKTER: Mats Wahlström Walter og Joel Winsnes har ledet arbeidet med «Fiat Lux».

Middelalderbyen Visby ligger på den svenske øya Gotland, og står på UNESCOs verdensarvliste.

I arbeidet med nye Charlottenlund kirke har arkitektene latt seg inspirere både av middelalderen og av lys, skandinavisk arkitektur.

Også fokuset på gjenbruk har vært viktig.

– Planen er at kirka skal være hvitmalt. Da kan vi gjenbruke tegl fra andre bygninger, uansett farge, og male det hele hvitt etterpå.

Han peker på at arkitektene har hatt like mye fokus på parken som på selve kirkebygget, med mål om at grøntområdet skal være del av et levende bymiljø.

– Vi er stolte og glade over å ha vunnet. Vi er et lite firma, og dette er et stort oppdrag å få.

---

Ateljé Ö

Arkitektene som har arbeidet frem «Fiat Lux» er:

Mats Wahlström Walter, Joel Winsnes, Sara Patriksson, John Ridderstolpe, Jakob Sahlberg Gruvander og Anna Zande

---

– Finansiering må i boks

– Dagens kirke på Charlottenlund er i dårlig forfatning, og deler av den har vært stengt i noen år, sier Arne- Ingolf Norwich, som er avdelingsleder for bygg og eiendom i Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Han forteller at det er viktig for den lokale menigheten og fellesrådet at den nye kirka blir et grønt prosjekt både med tanke på gjenbruk og energisystem.

– Vi vil også ha en god hage, og et åpent, vennlig bygg som inviterer folk inn.

– Ganske tidlig var vi klare over at vinnerprosjektet ville gå videre til finalen. Det var også flere enn de som gikk til finalen som var gode prosjekter, og de fikk hedrende omtale i rapporten, sier Norwich.

På spørsmål om når arbeidet vil starte, svarer Norwich at det nå jobbes med å få på plass finansiering. Etter planen skal kirka prosjekteres klart i løpet av neste år, med oppstart for bygging i 2025.

– Men finansieringen må i boks.

Kirka skal finansieres av Kirkelig fellesråd, med midler som tildeles fra Trondheim kommune.

De andre finalistene

De fire øvrige finaleutkastene, som kom langt i kampen for seieren, var følgende:

 • «Lyspunktet» av Fjord Arkitekter og Nuno Melo Sousa arquitecto
 • «Kirken er mennesket – kirken er folket» av Arrhov Frick Arkitektkontor
 • «Grønt til grønt» av Holmebakk Øymo
 • «Soli Deo Gloria» av Einar Dahle Arkitekter og HBA Arkitekter

Finalistene er ikke rangert i rekkefølge av juryen.

Sammensatt jury

Juryen består av både interne og eksterne medlemmer med bred faglig kompetanse.

Skule Bjørnstad, sokneprest i Ranheim og Charlottenlund, har ledet juryen, som for øvrig bestod av menighetsrådsleder, prosjektleder og avdelingsleder for Bygg og eiendom i Kirkelig fellesråd i Trondheim, tre arkitekter og en landskapsarkitekt.

Blant arkitektene i juryen var Martin Reichenbach, som er kirkebyggrådgiver i Den norske kirke.

Arkitektur og teologi

Et eget avsnitt i rapporten omhandler arkitektur og teologi. Der skriver juryen:

«Å tegne en kirke er en krevende oppgave. Arkitekten er nødt til å ta stilling til en lang og rik arkitekturtradisjon, og samtidig finne løsninger for en menighet fra vår tid. Hva utgjør et hellig rom i dag? Hva oppleves som sakralt?»

Kirkelig fellesråd bestemte allerede i 2017 at det skulle bygges ny kirke på Charlottenlund. Vurderingene knyttet til hva som oppleves som sakralt skal fellesrådet og menigheten nå ta sammen med Ateljé Ö.

Og etter hvert får Ranheim og Charlottenlund et nytt hellig rom å boltre seg i.

Fra arkitektene: Kirkens store treport åpner seg mot den beskyttede forplassen, flankert av mindre løvtrær og med sitteplasser for besøkende. Når vinduslukene er åpne, tillater det besøkende å oppleve en del av kirkens indre atmosfære.

---

Juryens sammensetning:

 • Skule Bjørnstad (sokneprest i Ranheim og Charlottenlund og juryens leder)
 • Ane Strømman (menighetsrådsleder)
 • Nils Jørgen Brå (prosjektleder fra Kirkelig fellesråd i Trondheim)
 • Arne-Ingolf Norwich (avdelingsleder Bygg og Eiendom i Kirkelig Fellesråd)
 • Martin Reichenbach (arkitekt, medlem av Norske arkitekters landsforbund)
 • Jan Olav Jensen (arkitekt, medlem av Norske arkitekters landsforbund)
 • Nina Marie Andersen (landskapsarkitekt, medlem av Norske arkitekters landsforbund)
 • Gisle Nataas (arkitekt, medlem av Norske arkitekters landsforbund og juryens sekretær)

---


Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kultur