Religion

– Resultatet viser godt hva menighetens ønske er

LHBT: Tilsynsprest Knut Refsdal mener det er rom i Metodistkirken for menigheten som vil melde seg ut. – Nå begynner neste skritt, sier pastor Andreas Kjernald.

– Jeg tenker at det viser veldig godt hva menighetens ønske er.

Det sier pastor i Hvittingfoss metodistmenighet, Andreas Kjernald, om menighetens avstemning onsdag denne uka.

Da bestemte de seg for å forlate Metodistkirken i Norge.

18 medlemmer stemte for å forlate kirken, to stemte for å bli, og én stemte blankt.

De oppmøtte utgjør omtrent halvparten av Kongsberg-menighetens bekjennende medlemmer. Regner man med alle døpte, er antallet medlemmer rett over 100.

– Det har vært en krevende prosess over flere år. Det har vært usikkerhet rundt hva som vil skje knyttet til likekjønnet ekteskap og ordinasjon av mennesker i likekjønnete parforhold, og hva som blir vedtatt lenger opp i kirkestrukturen, sier Kjernald.

Grunnen til at menigheten forlater kirkesamfunnet er at Metodistkirken i Norge i lengre tid har ønsket å åpne for at likekjønnede kan gifte seg i kirken. Hvittingfoss menighet ønsker ikke at denne endringen skal gjennomføres.

Vil ikke spekulere om veien videre

Metodistkirken i Norge er tilsluttet United Methodist Church (UMC), et verdensomspennende kirkesamfunn. Diskusjonene omkring likekjønnet ekteskap har pågått i UMC i mange år.

– Så har vi endt opp med at beslutningen kommer helt ned på det lokale planet. Det er litt uvanlig, sier Kjernald.

Først neste år, i 2024, stemmer UMCs øverste organ, Generalkonferansen, over hvorvidt to av samme kjønn kan gifte seg i Metodistkirken.

Det er, ifølge Kjernald, menighetsrådet som har ledet prosessen i Hvittingfoss menighet om hvorvidt de skal være en del av Metodistkirken eller ikke. Rådet skal også lede den videre prosessen.

På spørsmål om hvor veien går videre, svarer pastoren at det ikke er aktuelt å spekulere i dette. Han ønsker ikke å svare på om menigheten fremdeles vil være en metodistmenighet.

– Vi må la prosessen gå sin gang, og ikke legge føringer nå. Vi har vært opptatt av at dette var et veivalg, og nå begynner neste skritt. Det vil være en dialog mellom menighetsrådet og kirkens ledelse, og jeg er sikker på at vi vil finne gode løsninger.

---

Metodistkirkens struktur (United Methodist Church)

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

Kilde: metodistkirken.no

---

Tilsynsprest: – Ville vært rom for dem

Knut Refsdal

– Det er skuffende og trist at de ikke ser at det er plass for dem i Metodistkirken, noe jeg mener det hadde vært. Men jeg respekterer deres avgjørelse, og ønsker dem lykke til videre.

Det sier tilsynsprest Knut Refsdal, som ledet menighetskonferansen onsdag.

Han forteller at han har vært i dialog med menigheten om tematikken over lengre tid, og at resultatet av avstemningen ikke var overraskende.

Må legge fram en plan for å forlate kirken

Tilsynspresten sier han er glad for at flertallet for å forlate Metodistkirken var tydelig.

– Det er ikke en menighet som er veldig delt på midten, de har et tydelig ønske og står samlet.

Han forteller at alle døpte medlemmer av menigheten etter hvert vil få spørsmål om de ønsker å bli værende i Hvittingfoss menighet, melde seg inn i Metodistkirken i Norge, eller velge noe annet.

Prosessen frem mot løsrivelse innebærer at menigheten skriver en avtale med Metodistkirken sentralt. Blant annet må de legge frem en plan for kirketilhørighet og tilsynsordning. Refsdal påpeker at det siste er viktig i Metodistkirken.

– Vi har sett altfor mange eksempler på menigheter som står helt alene og ikke har et eksternt blikk på seg.

Den formelle utmeldelsen kan først skje på Årskonferansen sommeren 2024.

Metodistkirken møttes til årskonferanse i Larvik.

Leder for Connect Metodist, Jan-Erik Fjukstad Hansen, sier de stiller seg til disposisjon for Hvittingfoss menighet i tiden fremover, dersom menigheten ønsker støtte for å finne ut hva de skal gjøre.

Connect Metodist er en forening som, ifølge sin egen nettside, har som formål å hjelpe og inspirere metodistmenigheter og metodister, både innenfor og utenfor den norske årskonferansen, som ønsker å ha et tradisjonelt syn på ekteskapet og menneskelig seksualitet.

Avgjørelse på høyeste nivå neste år

Det var på Norges Kristne Råds generalforsamling i mars at Nordens biskop, Christian Alsted, sa at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil åpne for å vie to av samme kjønn til ektepar.

I sommer bekreftet Metodistkirkens Årskonferanse at det er prester og diakoner med vigselsrett som avgjør hvem de ønsker å vie.

Kirken kan ennå ikke formelt åpne for vigsel av to av samme kjønn, ettersom United Methodist Church, som de tilhører, ikke avgjør dette før på neste års Generalkonferanse.

På Årskonferansen ble det klart at dersom flere ønsker det, vil det opprettes et nettverk for prester, diakoner og menigheter som står for Metodistkirkens tradisjonelle ekteskapssyn.

Tilsynsprest Knut Refsdal skriver til Vårt Land at dette nettverket ikke er opprettet ennå, ettersom ingen foreløpig har meldt interesse.

Vårt Land har tidligere skrevet om splittelsen i United Methodist Church omkring disse teologiske spørsmålene, og veien videre.

---

Metodistkirken i Norge

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.
  • Praktiserer barnedåp.
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion