Religion

Stillehavskirkene: Uten 1,5-gradersmålet er all støtte «blodpenger»

KLAR TALE: Under Stillehavets kirkeråd sin generalforsamling denne uka ble det tydelig understreket at verdenssamfunnet har et ansvar for stillehavsøyenes framtid.

Stillehavets kirkeråd avholdt denne uka generalforsamling. Torsdag vedtok organisasjonen en uttalelse som inneholdt en tydelig marsjordre til klimatoppmøtet i Dubai (Cop28), som starter førstkommende torsdag:

«Mens vi fortsetter å ta støyten av klimaendringenes konsekvenser, betror vi det til våre representanter på Cop28 å være den profetiske stemmen til Guds husstand av stillehavsfolk, under denne viktige samlingen».

Videre understreker generalforsamlinga viktigheten av at klimatoppmøtet lytter til «ropet fra vårt folk, land og hav». Dersom målet om å hindre en global temperaturøkning på mer enn 1,5 grader ikke opprettholdes, mener kirkerådet at «all støtte til klimatilpasning og skadeerstatning er blodpenger»

The 12th General Assembly of the Pacific Conference of Churches took place in Kanaky (New Caledonia), 20-23 November 2023.

«Vi synker»

For stillehavslandene er 1,5-gradersmålet et eksistensielt spørsmål. Nasjonene i Stillehavet er allerede i dag blant dem som kjenner klimaforandringene sterkest på kroppen.

Det er anslått at halvparten av stillehavslandenes befolkning bor mindre enn 10 kilometer fra kysten. Økende havstand, kombinert med villere og mer uforutsigbart klima, står i fare for å gjøre flere av øystatene ubeboelige.

Under klimatoppmøtet i 2021 (Cop26) gikk Tuvalus utenriksminister Simon Kofes hilsningstale verden rundt, da han valgte å holde talen mens han sto til knærne i vann. Tuvalu ligger i på i gjennomsnitt to meter over havet, og Kofes budskap var enkelt: «Vi synker».

Miljø og militarisering

Stillhavets kirkeråd uttalte seg også om miljøet og den økende militariseringen av området.

Blant annet ba generalforsamlinga Japan om å omgjøre avgjørelsen om å dumpe radioaktivt rensevann i Stillehavet. I uttalelsen ber de også Frankrike, Storbritannia og USA om å ta ansvar for skadevirkningene av prøvesprengningene de har gjennomført i regionen.

The 12th General Assembly of the Pacific Conference of Churches took place in Kanaky (New Caledonia), 20-23 November 2023.

Videre henvender kirkerådet seg til regjeringene i Australia, Kina, Frankrike, India, Indonesia, Storbritannia og USA, med ei tydelig melding:

«Fri regionen vår fra spredning av kjernevåpen, masseødeleggelsesvåpen og militærbaser».

Kirkerådet skriver at de vil fortsette å arbeide for en regional ratifisering av Traktaten om forbud mot kjernevåpen, og at partene fullstendig overholder forpliktelsene i den såkalte Rarotonga-traktaten, som skal sikre ei atomfri sone i det sørlige Stillehavet.

De skriver også at de «utfordrer tidligere og nåværende kolonimakter i Stillehavet til å undertegne traktaten».

---

Pacific Conference of Churches

  • Stillehavets kirkeråd (The Pacific Conference of Churches) er en økumenisk paraplyorganisasjon for kristne trossamfunn og nasjonale kirkeråd fra 19 stillehavsland og territorier.
  • Organisasjonen ble oppretta i 1961, og arrangerer generalforsamling hvert fjerde år.
  • Årets generalforsamling var den tolvte i rekka, og ble avholdt i Noumea, hovedstaden i det franske territoriet Kanaky (i Norge kjent som Ny-Caledonia).

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion