Religion

Ble utfordret av konservative studenter. Nå svarer biskopene

DEN NORSKE KIRKE: 18 teologistudenter har lurt på om det vil være plass til prester med en klassisk lære om ekteskapet i Den norske kirke i framtida. Nå svarer preses på vegne av biskopene.

«Er det fortsatt teologisk mangfold i Den norske kirke (Dnk)? Vil det være plass og respekt for prester med en klassisk lære om ekteskapet i framtiden?»

Slik starter et debattinnlegg som forrige uke ble mest lest i Vårt Land på nett. Bak innlegget står 18 teologistudenter ved NLA som mener ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne, som de omtaler som den klassiske lære om ekteskapet.

Bakteppet for spørsmålene er en uro som studentene lenge har kjent på, men som er blitt forsterket av Oslo-biskop Kari Veitebergs uttalelser i media den siste tiden.

Blant annet har Veiteberg frarådet kirken å bruke en ressurspakke om seksualitet og identitet, utarbeidet av en rekke kristne organisasjoner med et tradisjonelt ekteskapssyn. I sommer uttalte Veiteberg i en panelsamtale under Oslo Pride: «Jeg tenker at jeg ikke kan ansette mennesker som ikke vil vie alle». I etterkant har biskopen sagt at uttalelsene var høyttenkning om hvilken retning hun mener kirka skal bevege seg mot over tid.

«Men vi opplever det fortsatt meget problematisk at en biskop i DNK tenker høyt om å ikke ansette noen som har et syn det skal være rom for i kirken hun er leder for», skriver studentene i innlegget.

Vårt Land har stilt de øvrige biskopene spørsmål om hva slags framtidsutsikter det er for konservative teologistudenter i Den norske kirke. Nå svarer preses Olav Fykse Tveit på vegne av dem.

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, mener man ikke kan ta det for gitt at kirken er velkommen i Pride. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Oppfordrer til å søke jobb i kirken

– Konservative teologistudenter bekymrer seg for om det er rom for dem i Den norske kirke i framtiden. Hva er ditt budskap til dem?

– Vi gleder oss over alle som utdanner seg og forbereder seg til prestetjeneste. Gjennom programmet Veien til vigslet tjeneste blir de invitert til å møte biskopene for å samtale og avklare spørsmål som de måtte ha med tanke på tjeneste i vår kirke. Kirken trenger flere gode prester, og jeg vil oppfordre alle som ønsker å jobbe som prest i kirken til å søke, skriver Fykse Tveit i en e-post til Vårt Land.

Han påpeker at Kirkemøtet har gitt klart uttrykk for hvor kirken står i synet på ekteskapet:

– Det rommer alle par uavhengig av kjønn, samtidig som det gir prester anledning til å velge å ikke vie likekjønnede par, oppsummerer han.

Et av spørsmålene som Vårt Land har stilt de enkelte biskopene er om de i dag ordinerer prester med et tradisjonelt syn på ekteskapet. Videre om de mener kirken bør gjøre det i alle bispedømmer i framtiden. Preses svarer:

– Ja, som biskoper forholder vi oss til Kirkemøtets vedtak og det er fra biskopenes side ingen prosesser i gang for å endre på dette, skriver Fykse Tveit.

– Forholder seg til Kirkemøtets vedtak

Forrige uke intervjuet Vårt Land to av studentene bak det nevnte debattinnlegget. De mener Kari Veiteberg med sine nylige uttalelser i media ikke er lojal mot Kirkemøtets samlivsvedtak fra 2017.

– Vi savner at bispekollegiet tar tydeligere avstand fra Veitebergs uttalelser, sa teologistudent Amund Helgaas.

Avisen har derfor spurt biskopene om de vil ta avstand fra uttalelsene hennes. Preses svarer:

– Biskopene forholder seg til Kirkemøtets vedtak i denne saken, dette har vi også gitt uttrykk for tidligere, skriver Fykse Tveit.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion