Religion

Innfører forbønn for likekjønnede par i Church of England

SAMLIV: Den anglikanske kirken i England åpnet denne uken for egne forbønnsgudstjenester for likekjønnede par. Kirkesamfunnet fastholder at ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne.

Avgjørelsen kom på kirkens synodemøte denne uken, etter at kirkens House of Bishops, tilsvarende Bispemøtet, i oktober vedtok at forbønnshandlinger kan gjennomføres innenfor rammen av ordinære gudstjenester i løpet av kort tid. Det betyr at par som har inngått ekteskap borgerlig, kan få forbønn og velsignelse i en vanlig søndagsgudstjeneste.

Prayers of Love and Faith er en samling ressurser for forbønnshandlinger for likekjønnede par, som i oktober ble godkjent for bruk i ordinære gudstjenester. House of Bishops vedtok også at liturgi og ordning for egne forbønnsgudstjenester basert på disse ressursene kan gå videre i prosessen mot formell godkjenning under kirkens lovverk. Church of England estimerer selv at denne prosessen vil ta om lag to år.

Offensiv synode

På synodemøtet denne uken vedtok kirkesamfunnet imidlertid at egne forbønnsgudstjenester kan gjennomføres under en midlertidig godkjenning inntil en ordning for slike gudstjenester blir formelt vedtatt.

Vedtaket ble fattet med et svært smalt flertall blant både presteskapet og de leke representantene, mens det blant biskopene var rundt to tredels flertall, melder Church of England på sine egne nettsider.

The Guardian skriver at de første forbønnsgudstjenestene under den midlertidige ordningen kan finne sted allerede i løpet av få uker.

Archbishop of York Stephen Geoffrey Cottrell, left, and The Archbishop of Canterbury Justin Welby walk in central London, Wednesday, Sept. 14, 2022 ahead of the ceremonial procession of the coffin of Queen Elizabeth II, from Buckingham Palace to Westminster Hall, London, where it will lie in state ahead of her funeral on Monday. (Justin Tallis/Pool Photo via AP)

Bekymring for splittelse

Flere ledende figurer i Church of England gir uttrykk for bekymring over den dype uenigheten i kirkesamfunnet om samlivsspørsmål. I en uttalelse sier erkebiskopene av Canterbury og York, Justin Welby og Stephen Cottrell, at de ikke undervurderer hvor dypt dette spørsmålet stikker for mange i kirken.

– Vi har hørt, høyt og tydelig, gjennom de siste to dagers omfattende debatt, hvor dype følelser det finnes i hele kirken om disse svært viktige spørsmålene, sier de i en uttalelse på kirkens nettsider.

Welby og Cottrell gir samtidig uttrykk for at biskopene vil bruke mye tid framover på å samtale om hvordan disse vedtakene skal implementeres i kirken.

Church of England er fortsatt dypt homofobisk, uavhengig av hva biskoper og erkebiskoper måtte si

—  Jayne Ozanne, synodemedlem

Kritikk fra begge sider

Det er imidlertid kommet sterk kritikk av vedtaket fra flere kanter.

– Church of England er fortsatt dypt homofobisk, uavhengig av hva biskoper og erkebiskoper måtte si, sier Jayne Ozanne til BBC.

Ozanne er synodemedlem og LHBT-aktivist. Hun ønsket, i likhet med flere liberale synodemedlemmer, at kirken skulle åpne for likekjønnet vigsel.

John Dunnett, som leder Church of England Evangelical Council, en organisasjon for konservative evangelikale medlemmer av Den engelske kirken, sier til BBC at han sørger over beslutningen.

– Dette vil rive lokale menigheter fra hverandre, skade forholdet mellom mange prester og deres biskoper, og gi kirker en opplevelse av at hyrdene deres har forlatt dem.

---

Likekjønnet ekteskap i Storbritannia

  • Likekjønnede ekteskap ble innført i Storbritannia ved lov i 2013 og de første ekteskapene ble inngått i 2014
  • Det største kirkesamfunnet i England, den anglikanske Church of England, har ikke åpnet for likekjønnet vigsel
  • De to store kirkene i Skottland, Den skotske episkopale kirke og Den presbyterianske kirken i Skottland, har begge liturgi for inngåelse av likekjønnet ekteskap
  • Den anglikanske kirken i Wales har en godkjent liturgi for forbønn for likekjønnede par

---

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion