Religion

Innfører forbønn for likekjønnede par i Church of England

SAMLIV: Den anglikanske kirken i England åpnet denne uken for egne forbønnsgudstjenester for likekjønnede par. Kirkesamfunnet fastholder at ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne.

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll er vaktsjef i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2022. Sigrid er kommentator og skriver da oftest om USA og amerikanske valg, Den norske kirke og aktuell samfunnsdebatt.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion