Religion

Misjonærbarn har fremmet krav om erstatning

MISJONÆRBARN: Etter at Misjonssambandet kom med en beklagelse til misjonærbarn i sommer, har de mottatt «en håndfull» krav om økonomisk erstatning. Nå skal et eksternt utvalg vurdere kravene.

– Vi har bedt et par personer med ståsted utenfor organisasjonen om å se på kriterier for eventuelle erstatninger. Ut fra dem vil de vurdere de konkrete kravene vi har fått, bekrefter Gunnar Bråthen, generalsekretær i Misjonssambandet, til Vårt Land.

Tidligere misjonærbarn har flere ganger kritisert misjonsorganisasjoner, deriblant Misjonssambandet, for ikke å følge opp barna til misjonsutsendingene godt nok. I juni kom misjonsorganisasjonen med en formell beklagelse.

«Til dere som forteller om såre og vonde opplevelser: Vi ønsker å ta imot dere med respekt og forståelse. Der vi ikke har lyktes med dette i vår håndtering, ber vi om at dere tar fornyet kontakt», skrev organisasjonen i en uttalelse på sin nettside.

– Vi har fått noen mailer fra misjonærbarn og foreldre som har vært glad for uttalelsen. Noen har sagt at de kunne tenke seg kontakt fremover, uttalte Bråthen på organisasjonens nettside tre dager etterpå.

I kjølvannet har beklagelsen har organisasjonen også mottatt «en håndfull erstatningskrav», opplyser generalsekretæren til Vårt Land.

– Noen har fremmet et konkret beløp. Andre har ikke det, sier Bråthen, som ikke ønsker å oppgi størrelsesorden på de aktuelle kravene.

Skal gi innstilling til hovestyret

Siden har hovedstyret bedt administrasjonen om å finne mulige måter å håndtere kravene på, ifølge Bråthen. Det har resultert i et utvalg bestående av advokat Elisabeth Finsnes og pensjonert fastlege Gunnar Spikkeland. I tillegg er Kavita Kristine Asp Gjervoldstad med som sekretær. Hun er til vanlig personalrådgiver i Misjonssambandet.

Utvalget ble nedsatt «for et par måneder siden», opplyser Bråthen. Ifølge ham har de vært bevisste på å finne utvalgsmedlemmer som ikke har nær tilknytning til organisasjonen.

– Utvalget har en rådgivende funksjon. De skal vurdere kravene og hjelpe oss med å gi en innstilling til hovedstyret. Vi tenker at det er naturlig at hovedstyret har disse sakene, sier generalsekretæren.

– Har der satt noe tak på erstatningsbeløp?

– Nei, vi har ikke snakket om det. Det skal utvalget gi oss råd om.

Arrangerer samling for misjonærbarn

– Hva er tidsperspektivet på behandlingen av sakene?

– Jeg tenker at når denne gruppa er ferdig med sitt arbeid, så håper jeg at prosessen videre ikke skal ta så lang tid. Det har vært et poeng for oss å legge et grunnlagsarbeid som kan stå seg og brukes videre. Vi er klar over at når vi først åpner opp for å utbetale erstatning, så vil det kunne skape en type presedens.

Allerede nå har de bedt misjonærbarn sende informasjon om egen sak, ifølge Bråthen.

– Fordi da kan de selv ha kontroll og velge hva de vil dele, i tillegg til at det kan være opplysninger av betydning som vi ikke har fra før, sier han.

Til helgen arrangerer Misjonssambandet en samling for misjonærbarn på Modum Bad. «Samlingen er et sted hvor misjonærbarn kan samles og bearbeide ulike vonde opplevelser fra tiden på felt», heter det på nettsiden til organisasjonen.

– Litt av poenget med samlingen er også å få innspill til hva som er ønskelig at vi skal bidra med av videre oppfølging av misjonærbarn, sier Bråthen.

Vårt Land har vært i kontakt med advokat Elisabeth Finsnes om saken. Hun viser til Misjonssambandets ledelse for kommentar.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion