Religion

Misjonssambandet med uttalelse om misjonærbarn: – Vi beklager

MISJON: Flere tidligere misjonærbarn har fortalt om traumatiske opplevelser og dårlig oppfølging. Nå kommer Misjonssambandet med en formell beklagelse.

– Til dere som forteller om såre og vonde opplevelser: Vi ønsker å ta imot dere med respekt og forståelse. Der vi ikke har lyktes med dette i vår håndtering, ber vi om at dere tar fornyet kontakt.

Dette skriver Norsk Luthersk Misjonssamband på sin nettside, i en uttalelse signert styreleder Knut Espeland og generalsekretær Gunnar Bråthen.

I uttalelsen beklager Misjonssambandet overfor misjonærbarn som har hatt vonde opplevelser.

Les uttalelsen i sin helhet i bunnen av artikkelen.

Tidligere misjonærbarn har flere ganger kritisert misjonsorganisasjoner, deriblant Misjonssambandet, for ikke å følge opp barna til misjonsutsendingene godt nok.

I 2009 ble det gjennomført en stor misjonærbarnundersøkelse som viste at rundt en fjerdedel av misjonærbarn i Misjonssambandet og Det norske misjonsselskap (NMS) opplevde tiden på skole i utlandet traumatisk.

Tidligere i sommer uttalte Birger Helland, som inntil nylig var fungerende generalsekretær i Misjonssambandet, at oppfølgingen etter undersøkelsen ikke har vært god nok, og han varslet at de ville komme med en beklagelse før sommeren.

Oppfølging

I undersøkelsen fra 2009 fortalte én av fire om traumatiske opplevelser som følge av at de bodde på internat. På internat var mange adskilt fra foreldre over lengre til, og flere fortalte om lite kontakt med foreldrene. Syv prosent oppga at de ble utsatt for seksuelle krenkelser.

Misjonssambandet beklaget for flere forhold i 2009. I den nye uttalelsen sier de at de står ved beklagelsen.

– Samtidig erkjenner vi at vi ikke er ferdig med å følge opp intensjonene som uttrykkes i denne.

Ledelsen i Misjonssambandet skriver nå i uttalelsen at ordningen med internat og adskillelse fra foresatte var Misjonssambandet sitt ansvar.

– Vi erkjenner at systemet som vi hadde den gang verken ivaretok det enkelte barn eller foreldrene.

Svekket tillit

I 2013 slo Stavanger tingrett fast at Misjonssambandet og Frikirken ikke kunne holdes juridisk og økonomisk ansvarlig for en kvinnelig internatskoleelevs opplevelser av omsorgssvikt og overgrep på 1980-tallet.

I den ferske uttalelsen erkjenner Misjonssambandet at saken har svekket tilliten mellom Misjonssambandet og mange misjonærbarn.

– Uansett utfall av saken, har Misjonssambandet det moralske ansvaret for internatordningen som førte til at barn og foreldre i lange perioder måtte leve adskilt, og at omsorgssvikt og overgrep kunne skje.

Det er gjort endringer de siste tiårene i hvordan misjonærbarn følges opp i utlandet, og det er ikke lenger vanlig at de går på internatskole.

Flere tidligere misjonærbarn vurderer imidlertid å gå til samlet søksmål mot Misjonssambandet, skrev Vårt Land i fjor.

Grunnen er at de mener organisasjonen ikke har gjort nok for å ivareta og imøtekomme dem som fortsatt sitter med dype sår fra oppveksten i utlandet.

Oppjustert støtte

På nettsidene til Misjonssambandet, kommer det også fram at organisasjonen har økt totalrammen for økonomisk støtte til de som har hatt vanskelige opplevelser i forbindelse med oppvekst i utlandet. Støtten kan dekke utgifter til bearbeiding av vanskelige opplevelser og reise tilbake til oppvekstlandet.

Mens totalrammen tidligere var på 25.000 kroner per person, er den nå på 40.000 kroner, ifølge nettsiden.

Vårt Land har ikke fått kontakt med generalsekretær Gunnar Bråthen for ytterligere kommentarer tirsdag.

Her kan du lese beklagelsen i sin helhet:

Undersøkelsen «Oppvekst og skolegang i utlandet» ble gjennomført på vegne av Misjonssambandet og NMS av IRIS (International Research Institute of Stavanger) i 2008–2009. IRIS-rapporten viste at mange har hatt vonde og smertefulle opplevelser under oppvekst og skolegang i utlandet. Særlig gjelder dette mange av dere som har bodd på internat. Det er de av dere som har hatt vonde opplevelser vi henvender oss til i denne uttalelsen.

Misjonssambandet erkjenner og beklager

Vi står ved beklagelsen som Misjonssambandet bar fram i 2009. Samtidig erkjenner vi at vi ikke er ferdig med å følge opp intensjonene som uttrykkes i denne. Både før og etter IRIS-undersøkelsen har fortellinger, opplevelser og relasjon til Misjonssambandet med jevne mellomrom kommet opp igjen i organisasjonen og i media. Vi erkjenner at vi som organisasjon til tider har vært for opptatt av å peke på det som har vært gjort av positive tiltak. Det har ført til at flere av dere som har tatt kontakt for å dele vonde erfaringer, ikke har blitt møtt med forståelse og tatt på tilstrekkelig alvor. Det beklager vi.

Misjonssambandet beklager også at det i noen saker har vært sen eller manglende respons på henvendelser. Vi erkjenner at dette har gitt dere en smertefull tilleggsbelastning og en opplevelse av å ikke bli tatt på alvor. Dette vil vi også beklage.

Til dere som forteller om såre og vonde opplevelser: Vi ønsker å ta imot dere med respekt og forståelse. Der vi ikke har lyktes med dette i vår håndtering, ber vi om at dere tar fornyet kontakt.

Misjonssambandets ansvar

Saken som endte i retten i 2012 har svekket tilliten mellom Misjonssambandet og mange misjonærbarn. Den har skapt sår, usikkerhet og avstand. Uansett utfall av saken, har Misjonssambandet det moralske ansvaret for internatordningen som førte til at barn og foreldre i lange perioder måtte leve adskilt, og at omsorgssvikt og overgrep kunne skje.

Til foreldrene ønsker vi å si at ordningen med internat og adskillelse var Misjonssambandet sitt ansvar. Vi erkjenner at systemet som vi hadde den gang verken ivaretok det enkelte barn eller foreldrene. Kallsforkynnelsen og datidens forståelse av hva det vil si å være misjonær skapte et press overfor foreldrene om å akseptere internatskoleordningen. Vi beklager belastningen dette har påført dere som foreldre og som familier.

Viktige historier

Vi ønsker å takke dere som til tross for stor personlig belastning har stått fram med deres historier. Vi vil aldri kunne forstå fullt ut hva det har kostet dere. Vi har lært mye og fått en bedre forståelse for hvordan situasjonen har vært for dere gjennom å lese og lytte til deres historier.

Veien videre

Misjonssambandet ønsker å bistå de som trenger hjelp til å bearbeide opplevelser knyttet til oppvekst i utlandet. Dere er velkomne til å ta kontakt, slik at vi sammen kan finne fram til et opplegg som kan være til hjelp.

nlm.no har ressurssiden «Oppvekst i utlandet» nå blitt opprettet (nlm.no/oppvekstiutlandet). Den vil bli løpende oppdatert med kontaktinformasjon, oppfølgingstiltak, informasjon om støtteordning, tips til ressurser knyttet til temaet TCK (Third Culture Kids), samt informasjon om aktuelle kurs og samlinger.

Det går nå mot ferietid, men vi er tilgjengelige for kontakt også i sommer.Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion