Religion

Teologistudenter: – Savner at bispekollegiet tar tydeligere avstand fra uttalelsene til Veiteberg

DEN NORSKE KIRKE: Er det en framtid i Den norske kirke for prestestudenter som mener ekteskapet er mellom én mann og én kvinne? spurte 18 teologistudenter i et mye lest debattinnlegg. – Vi etterlyser fortsatt et tydelig svar fra kirkens ledelse, sier to av dem.

– Vårt mål med innlegget har ikke vært å skape større polarisering i debatten mellom liberal og konservativ side i samlivsdebatten. Målet har vært å påpeke at i en kirke med to likestilte syn på saken, så må man ha aksept for begge, sier Amund Helgaas, teologistudent ved NLA Høgskolen i Bergen.

Sammen med medstudent Mathias Fosse møter han Vårt Land digitalt fra kapellet til den kristne høyskolen. Sammen med 16 andre teologistudenter ved skolen står de bak et mye lest debattinnlegg om Den norske kirke. «Vil det være plass og respekt for prester med en klassisk lære om ekteskapet i framtiden?» spør de i innlegget som ble publisert mandag denne uken.

Bakteppet for spørsmålene er en nagende uro som studentene lenge har kjent på, men som er blitt forsterket av Oslo-biskop Kari Veitebergs uttalelser og oppførsel i media den siste tiden, forteller de.

Blant annet har Veiteberg frarådet kirken å bruke en ressurspakke om seksualitet og identitet, utarbeidet av en rekke kristne organisasjoner med et tradisjonelt ekteskapssyn. I sommer uttalte Veiteberg i en panelsamtale under Oslo Pride: «Jeg tenker at jeg ikke kan ansette mennesker som ikke vil vie alle». I etterkant har biskopen sagt at uttalelsene var høyttenkning om hvilken retning hun mener kirka skal bevege seg mot over tid.

«Men vi opplever det fortsatt meget problematisk at en biskop i DNK tenker høyt om å ikke ansette noen som har et syn det skal være rom for i kirken hun er leder for», skriver studentene.

Oslo 20201210. 
Oslos biskop Kari Veiteberg holder pressekonferanse utenfor Oslo domkirke, der hun vil orienterer om hvordan kirken markerer julen i år. I bakgrunnen står medlemmer av Oslo domkor.
Foto: Heiko Junge / NTB

Møtte biskop

I kjølvannet av innlegget har studentene fått en rekke tilbakemeldinger fra personer som deler deres bekymring, forteller de. Tilbakemeldingene kommer fra mennesker på ulike sider av ekteskapsdebatten.

– Vi vet at det er mange konservative teologistudenter i dette landet som opplever biskopens uttalelser som utfordrende. Vi er glad for at vi med innlegget kan være med å gi denne gruppen en stemme. Som teologistudenter har vi en viktig stemme inn i debatten om kirkens framtid, sier Fosse.

– Ja, vi er jo potensielt kirkens framtid, supplerer Helgaas.

Tilfeldighetene ville ha det til at studentene fikk møte en annen biskop i Den norske kirke dagen etter at innlegget deres kom på trykk i Vårt Land. Biskop i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen, var tirsdag invitert til en lenge planlagt samling kalt «Teologilunsj» på skolen. Der ble innlegget til studentene fort et tema.

– Vi fikk blant annet spurt henne hvordan hun tenker og responderer på innlegget, forteller Fosse.

– Hva fikk dere som svar?

– Hun sa at hun ville kjempe for at vi kunne jobbe som prester i Bjørgvin med det synet vi har. Hun sa også at hun aldri kunne tenke seg å bli nominert til rollen som biskop i Bjørgvin hvis hun hadde en tanke om å endre vedtaket om to likestilte syn, sier Fosse.

Vedtaket han sikter til ble fattet av Kirkemøtet i 2017, og innebærer at det skal være to vigselssyn i DNK. Det betyr at ansatte kan velge om de vil vie likekjønnede par eller ikke. Også biskopene sto samlet om denne løsningen.

– Vi er takknemlige for at Jepsen er tydelig på at hun står for dette, legger Fosse til.

– Påfallende stille

Men det var ett spørsmål de opplevde å ikke få svar på fra biskopen.

– Med sine nylige uttalelser mener vi biskop Kari Veiteberg ikke er lojal mot vedtaket som biskopene er forpliktet på. Vi savner at bispekollegiet tar tydeligere avstand fra Veitebergs uttalelser, sier Helgaas.

Fosse synes det har vært påfallende stille fra bispekollegiet i kjølvannet av Veitebergs uttalelser.

– Det er lett å tolke stillheten som at de egentlig er enige med Veiteberg, mener han.

De to studentene tror reaksjonene hadde vært annerledes dersom en biskop hadde tenkt høyt om at bare et konservativt syn i vigselssaken burde være gjeldende.

– Da ville vi høyst sannsynlig sett masse reaksjoner fra den øvrige kirkelige ledelsen, tror Helgaas.

Han understreker at deres kritikk mot Veiteberg ikke handler om hennes liberale ekteskapssyn.

– Kritikken handler om at biskopene må være lojale overfor det vedtaket som de er forpliktet på, sier han.

Det er lett å tolke stillheten som at bispekollegiet egentlig er enige med Veiteberg

—  Mathias Fosse

Fortsatt usikre

– I innlegget skriver dere at rommet for uenighet i kirken blir smalere, og trekker fram Veitebergs uttalelser som et eksempel. Hvilket ansvar har dere som konservative for å gi rom til de med et mer progressivt syn på ekteskapet?

– I første omgang er det kirkeledelsens ansvar å forsvare vedtaket fra 2017, som innebærer et rom for to likestilte syn på ekteskapet. I en prestetjeneste skal vi selvfølgelig vise respekt for mennesker og vise medfølelse og forståelse. Samtidig baserer vårt syn seg på at noe er rett og galt. Det skal det være rom for å mene og praktisere etter vedtaket fra 2017, uten at det betyr at man innsnevrer rommet for uenighet, sier Fosse.

Etter samtalen med biskop Jepsen er de to studentene ikke i tvil om at de vil kunne få seg jobb i Dnk etter endt prestestudie. Men deres bekymring er fortsatt: Hvor lenge kommer de to synene til å være likestilte i kirken?

– Og om vi velger å bli ordinert og la oss ansette i Dnk: I hvor stor grad vil vi oppleve at kirken vil respektere oss og la oss fungere som prester med det synet vi har? spør Fosse.

Ragnhild Jepsen blir ny Biskop i Bjørgvin bispedømme.

– Vi har to syn

Biskop i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen, er glad for at hun fikk truffet NLA-studentene kort tid etter at innlegget deres ble publisert.

– Jeg synes det ble en god samtale. Jeg fikk hørt uroen deres: Har kirken plass til de av dem som har et tradisjonelt syn på ekteskapet? Mitt svar til dem er ja. For vår ordning er at vi har to syn. Folk som kommer til kirken vår skal oppleve at alle får vigsel, og alle som forretter vigsel skal oppleve at de blir tatt på alvor i det. Biskopene og prostene har et ansvar for at begge sider blir ivaretatt, sier hun.

– To av studentene som Vårt Land har snakket med mener biskop Kari Veiteberg med sine medieuttalelser ikke er lojal overfor vedtaket fra 2017. De skulle gjerne sett at bispekollegiet tok avstand fra dette. Hva er din kommentar til det?

– Det kan jeg ikke kommentere. Men det bispekollegiet og preses har sagt er at kirken har to syn, og det har jeg også målbåret overfor studentene.

Kari Veiteberg avviser at hennes uttalelser er illojale mot Kirkemøtets vedtak: «Jeg har ikke kommet med noe ‘nytt’ eller noe annet enn vedtaket fra Kirkemøtet. Til grunn for vedtaket i KM ligger at det er ulike syn i kirken», skriver hun i en tekstmelding til Vårt Land.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion