Religion

Reagerer på biskopens uttalelse om ikke-binære prester: – Tråkker på mange i nord

DEN NORSKE KIRKE: Biskopen i Sør-Hålogaland mente debatten om transpersoner og ikke-binære må være noe de har «sørpå». – Ikke alle «nordpå» tenker som biskopen, sier styremedlem i Frimodig kirke.

– Med sin uttalelse tråkker biskopen på ganske mange mennesker i nord som tenker annerledes om disse problemstillingene enn han selv, sier Oddgeir Sølvfæstersen, styremedlem og 1. kandidat for Frimodig kirke i Nord-Hålogaland.

Like før helgen sto kapellan i Bodin menighet, Simeon Martha Schiebold, fram som ikke-binær i Aftenposten. Med det ble hen den første ordinerte presten i Den norske kirke som står fram med en slik kjønnsidentitet.

Uttrykket «ikke-binære» viser til mennesker som verken identifiserer seg som mann eller kvinne, eller som identifiserer seg som begge deler.

Til Vårt Land kunne biskop i Sør-Hålogaland, Svein Valle, fortelle at Schiebold har deres fulle støtte. Han stilte seg undrende til avisens spørsmål om saken har vært oppe på bispenivå, og mente at debatt om transpersoner og ikke-binære må være noe de har «sørpå».

Men det medfører altså ikke riktighet, mener Sølvfæstersen.

– Det bør være hevet over enhver tvil at ikke alle «nordpå» tenker som biskopen gjør i spørsmålet om kjønnsidentitet. Hvor levende den debatten er i Sør-Hålogaland og andre deler av kirkelivet i nord, det er en annen sak, sier han.

– På tvers av Bibelens lære

Selv er Sølvfæstersen blant dem som tenker annerledes om saken enn biskopen.

– I Bibelen leser vi at menneskene er skapt som mann og kvinne. Det må være utgangspunktet for alle kristen lære og praksis om kjønn og samliv, også i kirken, sier styremedlemmet i Frimodig kirke.

Som en konsekvens av denne tankegangen mener han andre kjønnskategorier går på tvers av det han mener er Bibelens lære.

– Jeg mener at man i kirken må holde seg til det som står i Bibelen, og holde fram hva som er Gud vilje. Det gjelder også i spørsmålet om hvem som bør være hyrder og lærere i kirken, sier han.

Ønsker alternativt tilbud

Sølvfæstersen mener kirken ikke bør tilsette prester som identifiserer seg som trans og ikke-binære.

– Men når det først er sånn at enkelte ordinerte prester identifiserer seg som dette, så er det viktig at man ha respekt for at det kan være problematisk for flere, sier han.

I menigheter hvor dette er en aktuell problemstilling, mener han det bør etterstrebes løsninger som kan ivareta både den ansatte, men også de medlemmene som synes dette er problematisk.

– Hva slags løsninger ser du for deg?

– For eksempel bør det også være gudstjenestetilbud med en prest som ikke er trans eller ikke-binær. Det samme bør man tilby ved bryllup eller begravelse.

.

Det er ikke slik at alle som identifiserer seg med en LHBTQ identitet blir støttet og tatt godt imot i kirkene her i nord

—  Olav Rune Ertzeid, prost i Sør-Helgeland og Nord-Helgeland

– Debatten foregår

Prost i Sør-Helgeland og Nord-Helgeland, Olav Rune Ertzeid, er opptatt av at Sør-Hålogaland bispedømme skal være et inkluderende bispedømme. Selv synes han biskop Svein Valle gir uttrykk for nettopp det i lørdagens intervju med Vårt Land.

– Med litt andre ord sier han tydelig at alle som identifiserer seg med en LHBTQ identitet skal kjenne og oppleve at de er ønsket i kirken og av kirken. Dette skal selvsagt også gjelde prester sier han og det er fint, sier han.

Men også han tror biskopen «tar litt for hardt i» når han sier at dette er en debatt de kun har i sør.

– Det er mulig han har rett at det i bispedømmets ledelse og i bispedømmerådet i Sør-Hålogaland så langt ikke har vært en debatt rundt disse spørsmålene, men debatten foregår, sier Ertzeid.

Noen steder er det en relativt stille debatt, andre steder er det en litt mer høylytt debatt, ifølge ham.

– For det er ikke slik at alle som identifiserer seg med en LHBTQ identitet blir støttet og tatt godt imot i kirkene her i nord. Jeg tror biskopen er for kategorisk på vegne av hvordan den andre opplever sin situasjon, sier prosten.

Ønsker samtale med innestemme

Ertzeid viser til at det for noen år siden var to arbeidslivsundersøkelser i kirken. Den ene handlet om kvinnelige presters opplevelse av sin situasjon, den andre handlet om personer som identifiserer seg med en LHBTQ identitet. Begge viste at det er et stykke igjen til alle medarbeidere opplever seg ivaretatt på en ordentlig måte, påpeker han.

– Jeg tror det er viktig at disse stemmene ikke viskes ut med et utsagn om at de ikke finnes hos oss.

Kristine Sandmæl - det lutherske verdensforbund

Lokal debatt

Prost i Lofoten og leder for Den norske kirkes LHBT-utvalg, Kristine Sandmæl, mener også det er uenigheter i Nord-Norge i debatten om kjønnsidentitet.

– Meningsmessig er vi like sammensatt i Nord-Norge som vi er ellers landet. Jeg tror imidlertid ikke det har vært noen debatt i bispedømmerådet i Sør-Hålogaland om dette, men debatten pågår lokalt. Det jeg tror biskop Valle prøvde å si er at Sør-Hålogaland bispedømme ønsker å være et åpent og inkluderende bispedømme, sier hun.

At en prest kan stå fram som ikke-binær synes hun vitner om en positiv utvikling i kirken.

– Jeg synes Den norske kirke er blitt bedre på å møte folk på en slik måte at flere føler det trygt å stå fram som den de er, sier Sandmæl.

I debatten om kjønnsidentitet mener hun det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig.

– Det er viktig at kirken sørger for å møte mennesker som tør å være åpne om livet sitt og den de er på en trygg og inkluderende måte. Så kan vi ta debattene og samtalene om uenighet i disse spørsmålene andre steder enn i forbindelse med at mennesker står fram med sin historie.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion