Religion

Biskop om ikke-binær prest: – Har vår fulle støtte

DEN NORSKE KIRKE: Debatt om transpersoner og ikke-binære må være noe de har «sørpå», mener biskop i Sør-Hålogaland, Svein Valle.

– Først og fremst er dette en sak for Simeon Martha, som ikke nødvendigvis angår oss så veldig mye, sier Svein Valle, fungerende og påtroppende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

Lørdag formiddag intervjuet Vårt Land kapellan i Bodin menighet, Simeon Martha Schiebold, som dagen i forveien sto fram som ikke-binær i Aftenposten.

Det gjør Schiebold til den første ordinerte presten i Den norske kirke som står fram som ikke-binær. Å finne ut av egen identitet og å stå fram, har vært vanskelig, forteller hen til Vårt Land, men reaksjonene har til nå vært positive.

– Vi har ønsket å støtte hen slik vi vil støtte alle våre medarbeidere i prosesser de har vært i. Vi har sett at det har vært utfordrende for Simeon Martha på noen områder, blant annet fordi det faktisk er litt uvanlig å være ikke-binær. Utover det, har vi bare gitt vår uforbeholdne støtte, sier Valle, som vigsles til biskop i Norges nest nordligste bispedømme lørdag 19. november.

Biskopen om kjønnsdebatt: – Må jo være sørpå

Svein Valle synes å være i godt humør når Vårt Land slår på tråden lørdag ettermiddag og virker komplett uinteressert i å diskutere nyheten som noe med potensial for å skape kirkelig debatt:

– Har saken vært oppe på bispenivå, eller i bispemøtet?

– Hvorfor skulle den det?

– Fordi hen er første åpent ikke-binære prest i Den norske kirke? Og fordi spørsmål rundt kjønnsidentitetene trans og ikke-binær har vakt debatt i deler av kirken?

– Det må jo være sørpå, ler biskopen.

– Har du fått noen reaksjoner?

– Nei, ingen reaksjoner så langt.

– Glade for at hen kommer til en avklaring i sitt liv

Uttrykket «ikke-binære» viser til mennesker som verken identifiserer seg som mann eller kvinne, eller som identifiserer seg som begge deler.

Biskop Valle mener Simeon Martha Schiebold nå går foran og viser en åpenhet som Den norske kirke trenger.

– Vi støtter våre medarbeidere i utfordrende prosesser, som er personlige og private. Dette er ting Simeon Martha har gått og tenkt på i mange år. Vi er glade for at hen kommer til en avklaring i sitt liv. Vi ønsker å ha hen som medarbeider hos oss. Det vi trenger er åpenhet. Nå går hen foran som et eksempel på det og vi vil fortsatt støtte hen.

Dette sier de lokalt: – Helt uproblematisk

Vårt Land kom ikke i kontakt med menighetsrådsleder Kurt Johan Lyngved i Bodin menighet lørdag ettermiddag, men hans forgjenger Arnt Sørensen har bare gode ord å komme med om kapellan Simeon Martha Schiebold.

– Hen er en tøff person, som jeg setter stor pris på, som står fram på den måten. Jeg respekterer hens valg veldig høyt, sier Sørensen, som i dag er vanlig medlem i menighetsrådet.

– Har det påvirket dere på noe vis lokalt?

– På ingen måte. Det har vært en helt naturlig prosess, slik jeg har opplevd den. Andre må selvfølgelig svare for seg, men jeg har følt med hen i den prosessen som hen har vært gjennom, sier Sørensen.

Også fra lederen i Bodø kirkelige fellesråd, vanker det full støtte etter at Schiebold sto fram i pressen.

– Helt uproblematisk, sier Elin Sofie Valøy til Vårt Land.

Hun sier det ikke har vært et tema i fellesrådet.

Bilder fra Kirkerådet september 2021. Portrett av Alex Ramstad Døsvik

Første ikke-binære i Kirkerådet: – Betyr noe at man er flere

Snart er Simeon Martha Schiebold ikke den eneste ordinerte presten i Den norske kirke, som er åpent ikke-binær. På nyåret får hen selskap av Alex Ramstad Døsvik, hvis alt går som det skal i innspurten av studiene ved Universitetet i Oslo.

– Det er fint å se at flere tør å være seg selv i prestetjeneste. Selvfølgelig betyr det noe at man er flere, sier hen til Vårt Land.

Døsvik har selv vært først: Hen er det eneste åpent ikke-binære medlemmet i Kirkeådet, Den norske kirkes «regjering».

– Selv om det har jobbet folk som er trans i kirken før, så er dette historisk, sier hen om Simeon Martha Schiebolds åpenhet.

– Også fordi det i media blir fremstilt som en positiv sak, legger Døsvik til.

Hva betyr dette for deg?

– Det viser at folk føler det er mulig å være åpen lokalt. Forhåpentligvis finnes det mange steder i Norge hvor det ikke er noe problem å være seg selv. Mitt inntrykk er at så lenge du er en god prest, så bryr ikke folk seg om identiteten din, sier Døsvik til Vårt Land.

På spørsmål om hva dette sier om Den norske kirke, svarer Døsvik at kirken «i hvert fall delvis» har klart å bli «en kirke for mangfold».

– Samtidig er det viktig at vi ikke tror at kirken er gode nok på skeive spørsmål bare fordi det finnes et par prester som klarer å være åpne i menigheten. Samfunnsmessig har ikke transpersoner det så veldig bra. Det er et generelt trekk, som også berører Den norske kirke, sier Døsvik.

Artikkelen er endret etter publisering:

  • 11. november kl. 14.07: Lagt inn definisjon av uttrykket «ikke-binær».
  • 11. november kl. 14.09: Presisert at Aftenposten var først ute med nyheten.
  • 11. november kl. 15.39: Avsnittet med kommentar fra Alex Ramstad Døsvik lagt til.
  • 11. november kl. 16.16: Avsnitt med kommentar fra tidligere leder i Bodin menighetsråd og leder i Bodø kirkelige fellesråd lagt til.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion