Religion

Dette er den vanligste grunnen til at svenskene melder seg ut av kirken

SVERIGE: Over 20 år etter statskirken ble avskaffet i Sverige er det fortsatt én årsak til utmelding av kirken som utpeker seg.

Da statskirken ble avskaffet i Sverige gjorde de det mulig å få fritak fra kirkeskatten for alle som ikke er medlem av Svenska kyrkan.

Dette førte til at mange meldte seg ut for å spare penger. Ifølge den svenske avisa Dagen er økonomi fortsatt en av hovedårsakene til at folk melder seg ut, og hele 26 prosent av de utmeldte har oppgitt økonomi som hovedårsak til utmeldelsen sin.

Det var Kyrkans tidning som først omtalte saken. De henviser til en gjennomgang av svarene til 1671 av de totalt 46.817 som meldte seg ut av den svenske kirken i 2022.

Flere årsaker

Gjennomgangen til Kyrkans tidning viser at 31 prosent melder seg ut med begrunnelse om at de er «ikke-troende». Dette er den fremste årsaken til utmeldelser, etterfulgt av økonomiske grunner på andreplass. Videre skriver de at 14 prosent forlot kirken av en «annen grunn», der den vanligste årsaken er at personen har byttet tros- eller livssynssamfunn.

Den sistnevnte gruppen involverer også de som har meldt seg ut av politiske årsaker. Ifølge svenske Dagen har 1 prosent meldt seg ut fordi de mener den svenske kirken er for «venstrelent». Tilsvarende har også 1 prosent meldt seg ut fordi de mener Svenska kyrkan er for «høyrelent».

I tillegg kan de melde at 4 prosent har meldt seg ut for å uttrykke sinne eller misnøye overfor noen av den svenske kirkens representanter.

Bruker fortsatt kirkerommet

Josephine Ganebo Skantz er utreder ved enhet for forskning og analyse ved kirkekontoret i Uppsala. Hun sier til Kyrkans tidning at hele 70 prosent av de som har meldt seg ut av den svenske kirken fortsatt har en eller annen kontakt med kirken etter utmelding. Den vanligste årsaken er kirkegårdsbesøk, men det er også mange som deltar i dåp, begravelse, giftemål og andre arrangementer.

– Det er ikke alltid det er medlemskapet som avgjør om man er i kirken eller ikke, sier hun til Kyrkans tidning.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion