Religion

Erkjenner feil i kuttforslag til friskolene – nå beklager departementet

FRISKOLER: Departementet lovet at friskolene var informerte om grunnlaget for kuttet på en halv milliard, men e-posten ble aldri sendt. Nå krever Høyre at regjeringen trekker det omstridte friskole-kuttet.

Da statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober ble det kjent at regjeringen skal spare 51,5 millioner gjennom en ny utregningspraksis for tilskudd til privatskoler med både barne- og ungdomstrinn neste år. Innen fem år vil kuttet trappes opp til å utgjøre mer enn en halv milliard kroner årlig.

Friskolene har reagert kraftig på kuttet, og frykter at det vil føre til nedlagte skoler.

I forslaget til statsbudsjettet, som skal behandles av Stortinget i høst, opplyses det at den nye utregningspraksisen ble nevnt i en rapport som konsulentbyrået BDO leverte til Utdanningsdirektoratet (Udir) i januar 2022, og som organisasjonene har fått.

«Privatskoleorganisasjonene har ikke tatt opp problemstillingen om utregningspraksisen med departementet», opplyser departementet.

Nå erkjenner departementet overfor Vårt Land at rapporten aldri ble sendt til privatskoleorganisasjonene, deriblant Kristne Friskolers Forbund (KFF) og Steinerskoleforbundet.

Erkjenner feil: – Vi beklager

BDO leverte to rapporter til Udir i 2022 – én i januar og én i februar. I statsbudsjettet opplyser departementet at privatskoleorganisasjonene har fått rapporten fra januar, hvor utregningspraksisen som ligger til grunn for friskole-kuttet diskuteres i et vedlegg. De konstaterte så at organisasjonene ikke har tatt opp temaet i etterkant.

Nå erkjenner departementet at det er feil.

– Vi ser nå, etter å ha gjort nærmere undersøkelser, at det var rapporten fra februar som ble delt med organisasjonene, ikke rapporten fra januar. Dermed er det ikke riktig det som står i proposisjonen, sier Marius Seljedal, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, i en e-post til Vårt Land.

Den nye utregningspraksisen diskuteres ikke i rapporten fra februar.

– Vi beklager at dette ikke ble riktig fremstilt, og Kunnskapsdepartementet vil skrive et brev til Stortinget og gjøre oppmerksom på feilen, opplyser Seljedal.

Han påpeker at det ikke er vanlig å hente innspill utenfra i arbeid med saker til statsbudsjettet.

– Nå er forslaget til ny tilskuddsmodell for privatskoler sendt på høring, og alle har mulighet til å si sin mening frem til 15. januar, sier han.

Ber regjeringen trekke forslaget

Departementets glipp får Høyres Jan Tore Sanner til å reagere. Han mener regjeringen bør trekke kuttforslaget.

– Dette viser at friskoleorganisasjonene har rett, og regjeringen tar feil. Forslaget er åpenbart dårlig utredet, og gjort uten noen dialog med friskolenes organisasjoner. Nå bør regjeringen trekke forslaget og komme med en justering i budsjettet, sier Sanner.

– Mange opplever at ungdomsskulen er for teoretisk og innretta mot studiespesialisering, seier utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner (H). Tysdag legg han fram forslag til ein reform av ungdomsskulen saman med partileiar Erna Solberg. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

– Hvor alvorlig er det at departementet har gitt feil informasjon til Stortinget?

– Også et departement kan begå feil, men da må man også rette opp feilen. Jeg mener at den eneste logiske konsekvensen av den feilen som har blitt begått, er at forslaget reverseres i budsjettet for 2024. I stedet bør det iverksettes en helt ordinær utredning og dialog med organisasjonene, slik vanlig praksis er.

Han tror prosessen bak lovforslaget har vært ideologisk motivert fra Arbeiderpartiets side.

– Her har de blitt grepet av en ideologisk trang etter å gjøre hverdagen vanskeligst mulig for friskolene og elevene som går der, sier Sanner.

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) avviser at endringen gjøres for å gjøre det vanskeligere å velge private skoler.

– Uansett skoleslag skal vi ha et rettferdig finansieringssystem, og det er ikke riktig at enkelte skoler dobbeltkompenseres for smådriftsulemper, sier Skaar i en e-post til Vårt Land.

Abid Raja: – Prosessen har vært katastrofal

Sanner får støtte fra Venstre-nestleder Abid Raja, som mener saken tydeliggjør friskolenes tilbakemeldinger om at kuttforslaget kom som et sjokk.

– Når vi nå har fått bekreftet at denne prosessen har vært direkte katastrofal, skulle det bare mangle at statsminister Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun tar et steg tilbake og skroter dette forslaget, sier Raja i en e-post til Vårt Land.

– Veldig alvorlig

– Dette er veldig alvorlig, fordi Stortinget har blitt feilinformert, sier Helge Vatne, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

Helge Vatne, fungerende generalssektær i Kristne Friskolers Forbund

De har tidligere reagert på at privatskoleorganisasjonene ikke har fått komme med innspill før kuttet ble kjent.

– Departementet bruker denne rapporten omtrent som en unnskyldning for at organisasjonene ikke har blitt hørt, siden vi skal ha fått rapporten uten å ha kommentert innholdet. Da blir det ekstra alvorlig at det ikke stemmer, sier Vatne.

Kuttet er ikke i rapportens anbefalte modeller

Regjeringen begrunner kuttet til de kombinerte friskolene med et utdrag fra BDOs rapport fra januar i fjor.

Det til tross for at kuttet ikke er en del av de anbefalte finansieringsmodellene i rapporten. I stedet problematiseres den såkalte dobbeltkompenseringen i et vedlegg til rapporten.

Vatne mener rapporten ikke gir tilstrekkelig grunnlag for regjeringens kutt.

– Rapporten viser behovet for å belyse problemstillingen med kombinerte skoler mer, og det er vi med på, sier Vatne.

Steinerskolen: – Bør starte på nytt

Ivar Christian Smit, daglig leder i Steinerskoleforbundet, mener feilen er grov.

– Det er en skikkelig prosedyrefeil, og da bør heller ikke dette være gjeldende lenger. Nå bør de utsette forslaget og starte på nytt, og denne gangen ta med oss i sektoren slik at vi kan få en rettferdig ordning.

De fleste Steinerskolene i Norge er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Derfor rammes de hardt av kuttet.

Både KFF og Steinerskoleforbundet reagerer kraftig på at regjeringen legger til grunn at det koster det offentlige mer å ha elever i friskoler enn i offentlig skole.

– De sammenligner oss med en stor offentlig skole. Hvis de sammenligner oss med offentlige skoler av tilsvarende størrelse, ser du at elevene i friskoler får mindre fra det offentlige, sier Smit.

Regjeringen får motstand fra SV

Tirsdag melder VG at regjeringens støtteparti SV ikke stiller seg bak kuttforslaget.

Dermed kan det bli flertall i Stortinget for å endre eller fjerne det foreslåtte kuttet.

– Dette er et kutt som vil ramme veldig hardt. Det er i ferd med å bli et opprør der ute. Dette er et veldig upopulært grep fra regjeringen. Og det er ene og alene regjeringens forslag, sier skolepolitisk talsperson Grete Wold i SV til VG.

---

Regjeringens friskole-kutt

  • I dag får friskoler en kompensasjon for smådriftsulemper både for barne- og ungdomsskoletrinnet. Regjeringen mener det gir kombinerte barne- og ungdomsskoler en dobbeltkompensasjon som ikke er etter hensikten, og foreslår derfor å fase ut tilskuddet frem mot 2028.
  • Regjeringen skal spare 51,5 millioner på private, kombinerte barne- og ungdomsskoler neste år. Innen fem år vil endringen utgjøre mer enn en halv milliard mindre i tilskudd.
  • Ifølge KFFs beregninger vil kuttet ha en dramatisk effekt for rundt norske 130 friskoler. For noen av skolene utgjør kuttet opp til 30 prosent av tilskuddet.

---

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion