Religion

Baptistmenigheter vil ikke rette seg etter samlivsvedtak: – Uheldig, synes hovedstyret

BAPTISTSAMFUNNET: Minst tre baptistmenigheter har gjort det klart at de ikke kjenner seg forpliktet av landsmøtets mye omtalte samlivsvedtak. Nå uttaler hovedstyret seg om uroen.

Hovedstyret i Baptistsamfunnet har fredag 27. oktober gått ut med et brev til kirkesamfunnets menigheter i Norge. Der kan de fortelle at flere menigheter og enkeltpersoner har reagert på landsmøtets vedtak om samlivsetikk.

Ifølge vedtaket, som fikk et klart flertall i september, godtar ikke kirkesamfunnet at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv. Menigheter som ikke følger vedtaket, skal kunne suspenderes.

Men blant flere har altså avgjørelsen skapt uro, erfarer hovedstyret.

«Flere opplever at vedtaket overstyrer menighetenes selvstendighet og retten til å velge egne pastorer og ledere», heter det i brevet som er publisert på kirkesamfunnets nettside.

Har fattet lokale vedtak

I noen menigheter har uroen vært så stor at de har sett seg nødt til å fatte egne menighetsvedtak «for å skape ro og blant annet unngå utmeldelse og splittelse i menigheten», opplyser hovedstyret.

Senest denne uken kunne Vårt Land melde at Drammen Baptistmenighet nylig fattet et slikt vedtak:

«Vi har valgt våre ansatte og ledere på selvstendig grunnlag hittil, vi gjør det i dag og vi vil fortsette å gjøre det», slår menigheten fast.

De gjør det også klart at de ikke mener seg bundet av avgjørelsen til landsmøtet.

Tidligere har Bærum baptistmenighet og Skien baptistkirke vedtatt liknende budskap.

I brevet fra hovedstyret navngis ingen menigheter, men generelt sier de om enkeltvedtakene:

«Hovedstyret kan forstå at menighetene så et behov for å gjøre noen vedtak på grunn av reaksjonene som kom. Samtidig oppleves det uheldig at disse menighetene har gjort slike vedtak på nåværende tidspunkt, som blant annet indikerer at de ikke vil forholde seg til vedtaket i sak 7», skriver de, og sikter til det såkalte samlivsvedtaket.

«Og dette før hovedstyret har begynt å jobbe med vedtaket og vurdert hvordan dette påvirker menighetene og fellesskapet i Baptistkirken Norge», legger de til.

Vil se på mulige alternative løsninger

Hovedstyret fremmet selv et mindre restriktivt forslag til vedtak om samlivsetikk på landsmøtet i september, noe som fikk 63 stemmer. Men det var et strengere forslag som vant fram, og det med hele 125 stemmer.

Ordningen med suspensjon blir imidlertid ikke iverksatt med det første. Først må vedtektene endres, noe som krever to tredjedels flertall på to påfølgende landsmøter.

I brevet til menighetene skriver hovedstyret om veien videre:

«Selv om det var et tydelig vedtak i Landsmøtet, har vi fortsatt en vei å gå med nye vedtak og vedtektsendringer på kommende landsmøter med bakgrunn i vedtaket i sak 7», kommenterer de.

Videre opplyser de:

«Vi kommer også til å se på mulige alternative løsninger for å ivareta fellesskapet i Baptistkirken Norge på best mulig måte og med tanke på at vedtektsendringer vil kreve 2/3 flertall».

Hovedstyret skriver at de kommer til å utarbeide noen forslag som blir sendt på høring, trolig etter hovedstyrets møte i november.

Sammen med generalsekretæren og administrasjonen vil de følge opp de henvendelser de får om landsmøtets vedtak, men påpeker at det kan ta tid å få besvart dem.

«Her gjelder det ikke å være raskest mulig ute, men å finne den klokeste og best mulige tilnærmingen», skriver de.

Vårt Land har vært i kontakt med hovedstyreleder Sissel-Merete Berg. Hun sier at hun ikke har noe å legge til utover det som står i brevet.


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion