Religion

Kalles «moderne kristen mystiker». – Lar meg ikke påvirke av at folk dømmer

KONFERANSE: – Jeg tror at mystiker er en merkelapp som bare kan gis deg av andre, sier Cynthia Borgeault. Hun er i Norge for å undervise søkende nordmenn om visdom, bønn og kontemplasjon.

Denne helgen fant i overkant av 200 mennesker veien til Centralkirken i Oslo for å lære mer om ulike kristne trospraksiser.

Konferansen «Trospraksisbiennalen» ble arrangert av Areopagos for første gang. Planen er å fortsette å arrangere det annethvert år, ifølge Stian Kilde Aarebrot, som er ansvarlig for trospraksis i Areopagos.

På programmet stod blant annet sørsamiske trospraksiser, hvordan lese Bibelen med fantasiens sanser, Frans av Assisis forhold til dyrene, vennskap, og ulike former for bønn.

Hovedtaleren heter Cynthia Borgeault, og er en amerikansk episkopal prest. Av flere er hun omtalt som en «moderne kristen mystiker».

Hva er en moderne mystiker? Og regner du deg selv som en?

DELER: Cynthia Borgeault vil ikke si om seg selv at hun er en mystiker, men er glad for å kunne dele det hun selv har funnet i kontemplativ praksis.

– Jeg tror at mystiker er en merkelapp som bare kan gis deg av andre. Vi setter mange merkelapper på oss selv for å gi en kjapp beskrivelse av hvem vi er. Men dette blokkerer for nærhet til oss selv og Gud, sier Borgeault.

– Hvis folk kaller meg en mystiker, og med det mener at jeg har et intimt forhold til Gud, så er nok svaret ja, at jeg er en mystiker. Men jeg tror at alle har tilgang til denne relasjonen til Gud, det er ikke noe som bare gis noen få.

Blir både berørt og utfordret

Borgeault holdt lørdag et foredrag om kontemplasjon, å fordype seg i bønn og i relasjonen til Gud.

– Å være her i dag, og å høre det Borgeault snakker om, det favner meg på en sånn måte at jeg føler jeg kan være i en kirkelig sammenheng med hele meg, sier Vibeke Notland.

PÅFYLL: Både Vibeke Notland og Torhild Larsen Nygård har funnet noe på konferansen som de setter pris på.

På et tidspunkt i sin kristne reise begynte hun å søke etter hva ulike religioner har til felles, og hva troende kan lære av hverandre.

– Så har jeg kjent at det har vært veldig vanskelig å ha de holdningene innad i kirken. Jeg ble etter hvert veldig interessert i kontemplasjon, og følte at der kom jeg hjem.

Også Torhild Larsen Nygård fant veien til helgens konferanse.

– Jeg går på MF og skal bli prest, så jeg tenker det er viktig å oppdage litt ulike praksiser for å åpne horisonten, også de som ikke umiddelbart tiltrekker meg. Jeg har blitt berørt, særlig av seminaret om sørsamiske trospraksiser. Så er det noe som gnisser, men det er også spennende.

---

Mystikk

  • Mystikk er i religion en betegnelse på en opplevelse av forening med Gud eller tilværelsens dypeste, innerste virkelighet.
  • Til forskjell fra tro, i betydningen å holde noe for sant, for eksempel Guds ord slik det kommer til uttrykk i Bibelen, er mystikk en erfaring av nærhet til, eller enhet med, det guddommelige.

Kilde: snl.no

---

– «Enten-eller» forsvinner

Borgeault bruker en kjegle som metafor når hun snakker om religionenes forhold til hverandre.

– Vi kan se for oss at alle religionene er del av denne kjeglen. Nederst i kjeglen er de svært forskjellige. De har ulik praksis, ulik tro. Men når man beveger seg opp kjeglen, ved å lære mer og å fordype seg i bønn, så kommer religionene nærmere hverandre, sier amerikaneren.

Vi trenger ikke å kaste bort våre gamle doktriner bare fordi vi har tolket dem for bokstavelig. Men vi må gi rom for å oppdage mer av den mystiske sannheten som de alltid har båret i seg

—  Cynthia Borgeault

Hun fortsetter:

– Nederst i kjeglen snakker vi ofte om at Jesus er den eneste veien. Man blir gjerne truet av at andre ser ting annerledes. Lenger opp i kjeglen forsvinner «enten-eller», og man ser mye mer hva Jesus har til felles med andre lærere. Det blir viktigere å snakke om likheter enn forskjeller.

– Jeg ser for meg at enkelte kristne har spurt deg hvordan du kan være kristen når du mener dette? Hva sier du til det?

– Jeg prøver å ikke reagere. Jeg lar meg ikke påvirke så veldig av at folk dømmer meg.

Hun mener selv at hun fikk en innsikt fra Kristus om at det var kristen hun skulle være.

– De som er uenige kan klage til Kristus, så kan han forklare situasjonen, sier hun og smiler.

Borgeault mener musikk kan lære oss noe om å akseptere ulik kristen tro og doktrine (lære).

– Mesteparten av kristen tro i samfunnet leves ut på en sånn måte at doktriner er veldig viktige. Det er en slags matematisk eksklusivitet. Jeg har aldri vært på en konsert hvor noen har sagt «Hvis Mozart har rett, betyr ikke det at Beethoven tar feil?» Vi forstår at det er en variasjon i musikk. Kristne doktriner er også varierende.

Mener Jesus var en visdomslærer

Kari Irene Nærlie har sansen for Areopagos sitt arbeid, men det er Borgeaults deltakelse som har gjort at hun befinner seg på akkurat denne konferansen.

TAKKNEMLIG: Kari Irene Nærlie setter pris på Areopagos sitt arbeid.

– Jeg føler at hun bekrefter noe jeg har vært opptatt av lenge. Kristen mystikk var veien til å bevare troen for meg.

I tillegg til det kontemplative, er visdom et viktig ord for Borgeault. Hun peker på at alle religioner har visdomstradisjoner.

– Jesus var en visdomslærer fordi han lærte bort veien til en dypere menneskelig godhet og bevissthet. Han lærte folk å komme forbi deres fryktbaserte og grådige agendaer og mot en større tillit til Det hellige, sier Borgeault.

– Vi trenger ikke å kaste bort våre gamle doktriner bare fordi vi har tolket dem for bokstavelig. Men vi må gi rom for å oppdage mer av den mystiske sannheten som de alltid har båret i seg.

– Parallellvei i kirken i alle år

Stian Kilde Aarebrot er prest i Areopagos og ansvarlig for trospraksis. Han har ledet arbeidet med Trospraksisbiennalen.

– Er det et behov i Kristen-Norge for denne type konferanser?

– Jeg tror at folk har et behov for en type fordypning som man kanskje ikke får så lett gjennom en søndagspreken på 10–15 min. På denne konferansen handler det om trospraksiser. Fordypning skjer ikke bare gjennom å lese interessante bøker, men gjennom å praktisere.

Stian Kilde Aarebrot

Mystikk og kontemplasjon er i fokus på store deler av konferansen.

– Dette er jo en parallellvei som har vært i kirken i alle år, men mange har ikke vært klar over den. Det finnes bevegelser som har hatt en sterkere betoning av erfaringsdimensjonen av troen.

Han nevner både Ignatius av Loyola, Teresa av Ávila og Edin Løvås som eksempler på mennesker i disse bevegelsene.

– Fremveksten av kristen meditasjon står også i denne tradisjonen.

---

Areopagos

  • En kristen økumenisk stiftelse som arbeider med trospraksis, dialog og diakoni.
  • Til stede i Norge, Danmark, Kina og Hongkong.
  • Startet i 1922, da kinamisjonæren Karl Ludvig Reichelt fikk klarsignal fra Det Norske Misjonsselskap til å starte et nytt senter med fokus på gjestfrihet, vennskap, stillhet, bønn og samtale.
  • Reichelt ble inspirert til arbeidet gjennom erfaringer han gjorde seg ved et buddhistisk kloster i Weishan.

Kilde: areopagos.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion