Religion

Kollegaer slår ring rundt oppsagt tillitsvalgt

BLE SAGT OPP: De ansattes tillitsvalgte ble i mai sagt opp ved Folkehøgskolen Sørlandet. Han bestrider grunnlaget og går nå rettens vei. Samtidig får han støtte fra flere kollegaer.

«Oppsigelsen er uforståelig for oss og har naturlig nok skapt vanskelige arbeidsforhold.»

Det skriver flere ansatte ved Folkehøgskolen Sørlandet i en uttalelse sendt til Vårt Land.

Nylig fortalte Vårt Land at mange av de ansatte har uttrykt sterk misnøye med styret ved den kristne folkehøyskolen, etter en konfliktfylt periode. Nå reagerer flere av dem på at de ansattes tillitsvalgte har blitt oppsagt.

Oppsigelsen ble vedtatt av styret ved den kristne folkehøyskolen på Birkeland i Agder 31. mai. Han bestrider grunnlaget for oppsigelsen og har nå gått til sak mot folkehøyskolen.

I uttalelsen uttrykker de ansatte bekymring for hvordan en offentlig rettssak vil påvirke elevrekrutteringen og skolen. På bakgrunn av den kjennskapen de har til saken, mener de oppsigelsen er ubegrunnet.

«Vi håper at oppsigelsen kan trekkes slik at vi igjen kan ha fullt fokus på å drive folkehøyskolen på en god måte», skriver de.

Uttalelsen er signert åtte nåværende ansatte og to ansatte som nylig har blitt nedbemannet. Fem og et halvt årsverk har blitt nedbemannet i 2023 på grunn av lave søkertall. I regnskapsåret for 2022 hadde skolen 26 årsverk.

Les hele uttalelsen fra de ansatte nederst i artikkelen.

Folkehøgskolen Sørlandet

Uenighet om oppsigelsesgrunn

Vårt Land har sett en protokoll fra et drøftingsmøte i forkant av oppsigelsen. Her kommer det fram at skolen den gang vurderte oppsigelse av den tillitsvalgte på grunn av det de mente var ulovlig fravær, uakseptabel elevbehandling, motarbeidelse av ledelse og styre, brudd på medvirkningsplikten, og utilbørlig press mot ledelse, styre og ansatte.

Med uakseptabel elevbehandling viste ledelsen til en konkret elevkveld som skal ha vakt reaksjoner. Denne episoden har Vårt Land omtalt i en egen sak.

I punktet om motarbeidelse av ledelse og styre, hevdes det at den ansatte «ikke aksepterer avgjørelser». Han skal også blant annet ha utøvd «press mot ledelse» for å få innvilget en permisjonssøknad på vegne av en ansatt, ifølge protokollen.

Med brudd på medvirkningsplikten, henvises det til at den tillitsvalgte skal ha anbefalt de organiserte til å ikke medvirke i kartlegging i forbindelse med nedbemanning.

I etterkant av drøftingsmøtet skal lærerens advokat ha sendt en skriftlig redegjørelse for anklagene til styret. Vårt Land har sett redegjørelsen.

Her kommer det fram at advokaten mener oppsigelse er en for streng førstereaksjon på hendelsene under elevkvelden. Det hevdes også at flere andre punkter dreide seg om lærerens opptreden som tillitsvalgt, og at det var hans plikt å ta opp saker med ledelsen i en krevende periode.

Til Vårt Land sier læreren at han som tillitsvalgt har gjort det han trodde var best for skolen og for personalet.

– Jeg utelukker ikke at jeg har gjort feil, men tillitsvalgt-vervet er jo en rolle man blir valgt inn i og ikke noe man utdanner seg til. Det er første gang noensinne at jeg har vært borti en nedbemanningsprosess, sier han.

Sto bak varsel

Læreren har vært ansatt ved folkehøgskolen i om lag 20 år og fikk vervet som tillitsvalgt i januar 2023.

Som Vårt Land tidligere har skrevet, stod den tillitsvalgte bak et varsel mot ledelsen ved skolen tidligere i år. Her ble det hevdet at skolen hadde brutt varslingsrutiner i behandlingen av et tidligere varsel.

Den tillitsvalgte ønsker ikke å kommentere saken, men er gjort kjent med opplysningene Vårt Land presenterer.

Styreleder ved Folkehøgskolen Sørlandet, Kjell Gunnar Hammen, er blitt forelagt opplysningene i artikkelen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

---

Folkehøgskolen Sørlandet

  • Ble startet opp i 1912 under navnet Sørlandets Kristelige Ungdomsskole.
  • Er eid av Normisjon region Agder (60 prosent), Indremisjonsforbundet Sør (30 prosent) og KFUK-KFUM Agder (10 prosent).
  • Har plass til 130 elever. 63 har takket ja til skoletilbudet i år.
  • Før det nåværende skoleåret har stillinger blitt kuttet med 5,5 årsverk. Nedskjæringen omfatter både lærerstillinger, kjøkken, vaktmester og stillinger i administrasjonen.
  • I 2022 hadde skolen 26 årsverk, ifølge årsregnskapet.
  • Tre linjetilbud er lagt ned, blant annet deres mye omtalte Liverpool-linje.

Kilde: fhssorlandet.no / Wikipedia / Brønnøysundregistrene / Vårt Land arkiv

---

Får støtte til søksmål

Ifølge Vårt Lands kilder får den tillitsvalgte støtte til søksmål fra fagforeningen Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF).

Vårt Land har vært i kontakt med Andreas Melberg, daglig leder i NKF. Han vil ikke bekrefte eller avkrefte hvorvidt de er involvert i saken.

I uttalelsen fra de ansatte ved folkehøyskolen, gir de sin tilslutning til det de oppfatter som NKFs vurdering.

«Fagforeningen NKF sentralt vurderer oppsigelsen som ubegrunnet på grunnlag av premissene i oppsigelsen og har valgt å støtte tillitsvalgt i retten. På bakgrunn av informasjon som vi har og vår kjennskap til saken, stiller vi oss bak NKF sin vurdering og gir tillitsvalgt også vår støtte», skriver de.

Nåværende rektor Ingfrid Farestad Skofteland ønsker ikke å kommentere uttalelsen fra de ansatte.

Tidligere konstituert rektor ønsker ikke å kommentere saken.

---

Uttalelse fra ansatte ved Folkehøgskolen Sørlandet

Den 31. mai 2023 vedtok styret ved Folkehøgskolen Sørlandet innstillingen fra ledelsen om å si opp tillitsvalgt. Fagforeningen NKF sentralt vurderer oppsigelsen som ubegrunnet på grunnlag av premissene i oppsigelsen og har valgt å støtte tillitsvalgt i retten.


På bakgrunn av informasjon som vi har og vår kjennskap til saken, stiller vi oss bak NKF sin vurdering og gir tillitsvalgt også vår støtte.


Oppsigelsen er uforståelig for oss og har naturlig nok skapt vanskelige arbeidsforhold. Vi er bekymret for hvordan en offentlig rettssak vil påvirke elevrekrutteringen, arbeidsforholdene, skolen og folkehøgskolemiljøet i Norge.


Vi håper at oppsigelsen kan trekkes slik at vi igjen kan ha fullt fokus på å drive folkehøgskolen på en god måte og at den nye rektoren får anledning til å lede oss i arbeidet som ligger foran.


Tarjei Bjerke Dalene (Lærer, NKF medlem)

Olaug Græsli Sløgedal (Lærer, NKF medlem)

Frode Lindtveit (Lærer, NKF medlem)

Linda Antonsen Sødal (Lærer, NKF medlem)

Anita Unander (Ass. Kjøkkenleder, NKF medlem)

Solbjørg Nevestad (Internatleder, NKF medlem)

Kjetil Kragset (Nedbemannet)

Elisabeth Rokseth (Lærer, NKF medlem)

Gunn Honnemyr (Kjøkkenleder, NKF medlem)

Johanne Beisland (Nedbemannet)

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion