Religion

Preses: – Israel har rett til å svare militært

FORDØMMER: Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, fordømmer Hamas sine angrep og sier Israel har både plikt til å forsvare seg, og rett til å svare militært.

– Jeg fordømmer på det sterkeste Hamas sin brutale terror mot sivile i Israel. Det de har gjort kan ikke forsvares på noen måte.

Det sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.

Han mener Israel har plikt til å forsvare sine innbyggere, og rett til å svare militært på angrepene som Hamas initierte lørdag i forrige uke.

– Krigens folkerett må respekteres, og sivile liv må beskyttes – også i Israels reaksjon som nå rammer innbyggerne i Gaza og ellers i de palestinske områdene.

Vekker gamle traumer

Han sier lidelsene vekker de verste traumer fra historien om angrep på jøder, og peker på at det er Hamas som har igangsatt voldsspiralen som rammer mange sivile.

– Det Hamas har gjort setter også palestinske liv i fare.

Det de har gjort kan ikke forsvares på noen måte

—  Olav Fykse Tveit om Hamas

Nå maner han til både diplomati og bønn:

– Det må arbeides med diplomatiske løsninger som kan forhindre at volden eskalerer ytterligere og spres. La oss be for de fortvilte ofrene og deres pårørende, for opphør av voldshandlingene og for en rettferdig fred.

Fykse sier tankene også går til de berørte i Norge.

– Vi tenker særlig på våre venner i Det Mosaiske Trossamfund, og alle andre som har familie og venner som er berørte i Israel og Palestina. Våre tanker er også hos de mange vi kjenner og samarbeider med som bor i disse områdene.

– Prekært at nødhjelp når frem

Internasjonal direktør i Den norske kirke, Einar Tjelle, er urolig for hva som vil skje de nærmeste dagene, og ber om at hjelpeorganisasjonene får komme frem.

Einar Tjelle

– Nå er det prekært at nødhjelp og medisinsk assistanse når frem til de mange som trenger det. Vi anerkjenner det viktige hjelpearbeidet som Kirkens Nødhjelp, Det lutherske verdensforbund og andre viktige aktører nå gjør. Vi ber om nødvendig tilgang og beskyttelse for disse, sier han.

Tjelle sier har vært i kontakt med søsterkirker i området:

– De er tydelige på at terror, vold og hevn aldri vil løse konflikten.

Står sammen om retten til liv

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sitt religions- og livssynslederforum sier i en uttalelse at de har jobbet for å samle tros- og livssynssamfunn til dialog for likebehandling i 27 år. Der har de blant annet satt søkelys på internasjonale konflikter der religiøs diskriminering fremdeles er fremtredende.

Både Det Mosaiske Trossamfund og Muslimsk Dialognettverk er blant trossamfunnene i STLs religions- og livssynslederforum.

Selv om STLs medlemssamfunn er uenige om årsaker og virkninger av konflikten i Midtøsten, er de enige om én ting:

– Vi står sammen om retten til liv og om å fordømme Hamas’ terrorangrep mot vilkårlige sivile i Israel.

De skriver at dette også påvirker det norske samfunnet og frykter økt antisemittisme og hat mot muslimer den kommende tiden:

– Både den lille jødiske minoriteten i vårt land og muslimske miljøer er særlig berørt av det som skjer.

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion