Religion

Profilert metodistprest får jobb i et annet kirkesamfunn

KIRKEBYTTE: Knut Refsdal er blant dem som har arbeidet for at Metodistkirken skal kunne vie to av samme kjønn. Nå har han fått ny jobb.

Tilsynsprest i Metodistkirken, Knut Refsdal, forlater kirken fra nyttår. Han har fått jobb som sokneprest i Jeløy menighet i Den norske kirke.

Det melder Metodistkirken på sine nettsider tirsdag.

Til Vårt Land sier Refsdal at åremålsstillingen som tilsynsprest går ut til sommeren, og at det var naturlig å se seg om etter noe annet.

– Så dukket denne muligheten opp. Jeg søkte og fikk stillingen, og da tenkte jeg at det er en mulighet og en utfordring som jeg ikke kan takke nei til.

– Konflikt er ikke grunnen

Tilsynspresten understreker at samarbeidet med kolleger i Metodistkirken har vært godt, og at han ikke slutter på grunn av konflikt eller uenighet om veivalg videre.

Om tiden som tilsynsprest sier Refsdal:

– Jeg er mest fornøyd med å ha vært med på, sammen med andre, å lose kirka gjennom debatten om likekjønnet ekteskap, og at vi har fått til så gode prosesser som vi har fått til. Vi har lagt vekt på at vi er et fellesskap som vil hverandre vel, og det har vært veldig fint.

Metodistkirken har i lang tid diskutert hvorvidt to av samme kjønn skal kunne gifte seg i kirken. Refsdal er blant dem som har ønsket å åpne for dette. Flertallet i kirkens årskonferanse i Norge ønsker også at kirkesamfunnet skal gå denne veien. United Methodist Church, som Metodistkirken er en del av, skal ta en avgjørelse på Sentralkonferansen neste år.

---

Metodistkirkens struktur (United Methodist Church)

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

– Ikke et synkende skip

– Rundt om i landet legges noen metodistmenigheter ned, og andre slås sammen. Føler du at du forlater et synkende skip, eller ser du håp for kirkas framtid?

– Det er ikke til å legge skjul på at Metodistkirken, i likhet med mange andre kirker, sliter med å finne sin plass i dagens samfunn, og å være offensive og kreative i møte med utfordringer. Men jeg føler ikke at det er noe synkende skip.

Han medgir at han kan kjenne på noe dårlig samvittighet for å forlate Metodistkirken når det fremdeles er krevende oppgaver som ligger foran.

– Men at folk slutter i lederstillinger er også helt normalt. Det vil komme nye folk som tar over oppgavene.

Knut Refsdal

Utmelding og innmelding

– Det er vemodig og litt trist å forlate Metodistkirken, sier han.

Forholdet til Den norske kirke har imidlertid alltid vært godt, ifølge tilsynspresten, som forteller at han har hatt vikariater i kirka tidligere.

Avtalen Nådens fellesskap muliggjør at prester fra Metodistkirken og Den norske kirke tjenestegjør i hverandres menigheter. For vikariater i kortere perioder trenger man ikke å melde seg inn i kirkesamfunnet man jobber i, mens fast ansettelse i utgangspunktet krever innmelding. Dette har likevel blitt praktisert noe ulikt.

– Kommer du til å melde deg ut av Metodistkirken og inn i Den norske kirke?

– Dette er ikke helt avklart ennå. Det kan hende at jeg gjør det.

Kontakt med lokalsamfunnet

Refsdal ser fram til å jobbe som menighetsprest igjen, og han løfter frem en av forskjellene på Den norske kirke og Metodistkirken:

– Den brede kontakten man som prest i Den norske kirke får med befolkningen i et lokalsamfunn. Det er ikke Metodistkirken i nærheten av.

Han har vært tilsynsprest i Østre distrikt i Metodistkirken siden 2018. Som leder har han vært synlig og profilert, særlig knyttet til debatten omkring likekjønnet ekteskap.

Fra 2012 til 2018 var han generalsekretær i Norges Kristne Råd.

---

Metodistkirken

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.
  • Praktiserer barnedåp.
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

--

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion