Religion

Menighet mobiliserer: Vil forhindre at liberale menigheter kan bli suspendert

SAMLIVSETIKK: Skien baptistmenighet fastholder at det er menigheten selv som bestemmer om de kan ha personer som lever i likekjønnet samliv i stillinger og verv hos dem, tross landsmøtets vedtak. Nå ønsker de samarbeid med menigheter som deler deres syn.

– Mange i menigheten vår har reagert sterkt på beslutningen som ble gjort på landsmøtet. Vi mener vedtaket strider mot det vi mener er baptistisk tro og ordning, sier Agnar Sæli, pastor i Skien baptistkirke.

I starten av september vedtok landsmøtet i Det norske baptistsamfunn (Baptistsamfunnet) at kirkesamfunnet ikke godkjenner at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv. Menigheter som ikke følger vedtaket, skal kunne suspenderes.

Per nå er det kun én menighet i Norge som vil kunne rammes av dette: I 2019 valgte Bærum baptistmenighet en kvinne som er gift med en annen kvinne, inn i menighetsrådet sitt.

I helgen hadde Bærum-menigheten menighetsmøte der vedtaket sto på agendaen.

– Vi kommer ikke til å endre praksis, uttalte Ole Svinningen, leder for menighetsrådet i Bærum baptistmenighet til Vårt Land på mandag.

De er ikke alene om å ville trosse landsmøtets vedtak.

– Viktig å klargjøre

Få dager tidligere, 20. september, hadde også Skien baptistkirke menighetsmøte. Selv om de ikke i dag har ansatte eller ledere som lever i likekjønnet samliv, ønsker de å markere at det er det menigheten selv som velger om de kan ha dette.

«Alle kan velges til tjeneste i Skien baptistkirke», er tittelen på en uttalelse som de la ut i kjølvannet av menighetsmøtet.

– Med menighetsmøtets vedtak blir det fastslått at vi fortsatt er en selvstendig menighet som velger våre egne ledere og ansetter de vi ønsker. For oss var dette viktig å klargjøre, særlig overfor våre medlemmer som var skuffet over landsmøtets beslutning, sier pastor Agnar Sæli.

Ønsker samarbeid

Sæli påpeker at en iverksetting av ordningen med suspensjon fortsatt ligger et stykke fram i tid, da de må vedtektsfestes. En endring i vedtektene krever to tredjedels flertall på to påfølgende landsmøter.

Fram til da vil menigheten samle troppene.

«Ledelsen i Skien baptistkirke vil samarbeide med andre menigheter som har tilsvarende syn i disse spørsmålene. Saken krever vedtektsendring og skal opp på nytt i kommende landsmøter. Vårt mål er fortsatt dialog og brobygging, slik at menighetene kan ‘enes om å være uenige’», heter det i menighetens uttalelse.

– Vi vil bidra til at disse vedtektene ikke får gjennomslag. Det er det viktigste for oss i denne saken, sier pastoren.

Føler seg ikke bundet av vedtak

I likhet med Bærum baptistmenighet mener også Skien baptistkirke at suspensjonsordningen strider mot et grunnleggende baptistisk prinsipp:

«Den lokale menighet er selvstendig og ansvarlig for hvem som er i menighetens ledelse og pastor. Det følger av prinsippet om selvstendighet for menigheten og baptistisk kirkehistorie», heter det i menighetens uttalelse.

Videre skriver de:

«Skien baptistkirke føler seg derfor ikke bundet av vedtak i landsmøte på dette punktet, selv om det skulle bli gjennomført framtidige vedtektsendringer.»

– For oss handler det om å handle fast på det vi mener er vår kirkeordning, hvor jo menighetenes selvstendighet står sterkt. Vi ønsker å være en raus menighet og ønsker å tilhøre et raust baptistsamfunn der det er rom for hverandre og hvor det er enhet til tross for at vi er uenige, sier Sæli.

I vedtakene til Baptistsamfunnet i dag ligger det en mulighet for eksklusjon av menigheter. Oslo 3. baptistmenighet ble i 2006 ekskludert fordi en person i likekjønnet samliv satt i menighetens menighetsråd.

---

Vedtaket til Skien baptistkirke

  • 20. september ble følgende vedtatt på menighetsmøtet til Skien baptistkirke:
  • «I Skien baptistkirke er alle som tror på Jesus velkommen som medlemmer, og alle som er medlemmer kan bli valgt til tjeneste.
  • Medlemmer i Skien baptistkirke er medlemmer av menigheten. Menigheten er medlem av Det norske Baptistsamfunn.
  • Baptistisk tro og ordning kan ikke endres uten en vedtektsendring. Samtidig som Det norske Baptistsamfunns grunnlagsdokument fra i fjor, ikke definerte etiske spørsmål til å høre innunder baptistisk tro og ordning.
  • Den lokale menighet er selvstendig og ansvarlig for hvem som er i menighetens ledelse og pastor. Det følger av prinsippet om selvstendighet for menigheten og baptistisk kirkehistorie. Skien baptistkirke føler seg derfor ikke bundet av vedtak i landsmøte på dette punktet, selv om det skulle bli gjennomført framtidige vedtektsendringer.
  • For øvrig krever en vedtektsendring i baptistsamfunnet vedtak i 2 påfølgende år med 2/3 flertall, dersom det ikke er 9/10 flertall første år.»

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion